Ma 2023. 6 6.
Norbert, Norberta, Cintia napja van.
Látogatók száma : 55357617    
Honlapkeszites

EXPAK AT-HU - „Osztrák-Magyar Szakértõi Akadémia 2008-2013”
A címben említett programot mutatta be Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata és az L&R Társadalomkutató Intézet, melyre meghívták a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, valamint a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ képviselõit, a települési önkormányzat bizottsági elnökeit, önkormányzati képviselõket.

A rendezvényen Teleki László, a projekt koordinátora beszélt a 2008. évi tevékenységekrõl és projektmenedzsment munkájáról. Szakajda Szilvia mentor bemutatta az elkészült foglalkozáspolitikai Pilot-projektet, s az õ beszámolóját egészítette ki Pölöskei János, a nagykanizsai munkaügyi kirendeltség vezetõje az ehhez kapcsolódó térségi foglalkoztatási, munkanélküliségi elemzés bemutatásával. A társadalomkutató intézettõl Barbara Willsberger mondta el a tapasztalatait, aki a kezdetektõl részt vesz a munkafolyamatokban. A „határtalan lehetõségek címû újság elsõ számát Lukács Ibolya, a magazin szerkesztõje mutatta be.

A programról részletesen alább olvashatnak.

EXPAK AT-HU „Szakértõi Akadémia 2008-2013”

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata az L&R Társadalomkutató Intézettel közösen kialakította az Esélyegyenlõségi Roma Központot Nagykanizsán 2003-ban. A Roma Központnak a Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Ház ad otthont. Az Európában is egyedülállóan kialakított rendszerben leginkább foglalkoztatási programok, képzések és átképzések életre hívása volt a cél. A célok elérésében évrõl évre segítséget nyújtott az osztrák partner, így a programok fenntarthatósága biztosított volt.

A cél elérését mi sem bizonyítja jobban – a tanulók száma és megszerzett végzettségük figyelembevétele mellett –, hogy az L&R Társadalomkutató Intézet felterjesztette a nagykanizsai Esélyegyenlõségi Roma Centrumot (továbbiakban: Centrum) az ENSZ által akkreditált modell-programok közé.

A Centrum egyéb településekre, nemzetközi színtérre való integrálhatóságának egyik alapeleme, hogy képes legyen a nemzetközi és hazai foglalkoztatási trendek változásának megfelelõ képzéseket indítani, s a képzetteknek segítséget tudjon nyújtani a munkaerõ-piaci elhelyezkedésben.

Ennek megfelelõen az L&R Társadalomkutató Intézet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzattal közösen kidolgoztak egy középtávú 2008-2013 közti projektet, EXPAK AT-HU „Osztrák-Magyar Szakértõi Akadémia 208-2013.” címmel.
A projektet az L&R Társadalomkutató Intézet fõpályázóként nyújtotta be, melyben partnerként vállalt feladatokat a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, a TIT Szombathely, valamint a nagykanizsai CKÖ.
A projektet támogatták, így a megvalósítás 2008. április 14. és 2013. december 31. között történik.

A PROGRAMRÓL
2008 áprilisa és 2013 decembere között megvalósuló program általános célkitûzései az Osztrák-Magyar határrégióban fenntartható hálózat létrehozása a munkaerõpiaci politika intézményei és szereplõi bevonásával; a kistérségi együttmûködések intenzitásának növelése; határon átnyúló együttmûködések kialakítása és közös munkaerõpiaci pozíciók kifejlesztése.
A program egésze kilenc Munkacsomagot foglal magába: 1. Integrációs monitor (éves jelentés). 2. Munkaerõpiaci konferenciák (évente 1 alkalommal, 2-3 napos, 100 résztvevõvel). 3. Munkaerõpiaci intézkedések közös kidolgozása (2-3 a projekt futamideje alatt). 4. Esélyegyenlõségi Központ. 5. Kistérségi hálózatok létrehozása: gyakorlatok és tanulmányutak. 6. Alkalomszerû segítségadások a kölcsönös munkaerõpiaci támogatásokhoz. 7. Információs szemináriumok. 8. Nyilvánossági munka és publicitás. 9. Projektmenedzsment és adminisztráció.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata az alábbi feladatokért felelõs: Ausztriai és magyarországi projektek megfelelõ tapasztalatcseréi alapján gyakorlati
példák integrációja az Esélyegyenlõségi Központba; két pilot-projekt kidolgozása a vállalkozások érzékenyítésére; ezek megvalósítása; Workshopok lebonyolítása a munkacsomaggal kapcsolatban
(1 alkalom/év, 10 fõ résztvevõvel); Konferenciák lebonyolítása a munkacsomaggal kapcsolatban
(1 alkalom/év, 50 fõ résztvevõvel); Roma Magazin készítése, megjelentetése német és magyar nyelven kéthavonta (a Magazin bemutatja az Esélyegyenlõségi Központ tevékenységeit; régiós és
nemzetközi good practice-eket, a Programmal kapcsolatos eseményeket); brosúra megjelentetése az Esélyegyenlõségi Központ tevékenységeirõl (1 alkalom).

SZAKMAI ANYAGOK
A 2008-2013 közötti idõszakban a pályázati dokumentáció alapján összesen két pilot projektet kell elkészítenie a CKÖ-nek. Az elsõ projekt 2008-ban került kidolgozásra, melyet a 2009. évben kell megvalósítani. A megvalósítással egy idõben indul el a követõ kiértékelõ szakasz, melynek feladata a folyamatos nyomon követés, valamint az esetlegesen felmerülõ külsõ és belsõ változásokra való azonnali reagálás lehetõsége. A 2009. évi megvalósítást követõen az addigi tapasztalatokat összegezve kerül kidolgozásra 2010-ben a vállalatok érzékenyítése projekt 2010. január és 2010. június között. Ezt követõen 2010 júliusától 1 éven keresztül (2011. júliusig) megvalósításra kerül a vállalatok érzékenyítése projekt.

RENDEZVÉNYEK
Konferencia
A rendezvény célja: nemzeti és nemzetközi tapasztalatcsere a romák munkaerõpiaci integrációját elõsegítõ megoldásokról. A szakmai konferencia 50 fõ részvételével minden év júniusában (évente egy alkalommal) kerül megrendezésre.

Workshop
A szakmai workshopok a konferenciához hasonlóan minden évben egyszer kerülnek megrendezésre októberben, 10 fõvel. Célja az EXPAK AT-HU „Szakértõi Akadémia 2008- 2013.” projekttel kapcsolatos tapasztalatcsere az osztrák és magyar partnerekkel, s a programba bevont szervezetekkel.


S.E.


2009-04-24 09:08:03


További hírek:


GAZDASÁG ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül