Ma 2023. 6 6.
Norbert, Norberta, Cintia napja van.
Látogatók száma : 55358535    
Honlapkeszites

Mindszenty bíboros kanizsai tisztelõinek öröme

Annak idején lapunk is hírt adott arról, hogy Kanizsáról egész busszal érkeztek a bíboros tisztelõi a vasi Hegyhát festõi fekvésû falujába. Csehimindszenten dr. Veres András szombathelyi megyéspüspök adta át akkor a Magyarország kormányának segítségével eredeti állapotába visszaépített szülõházat. Az idei év hármas jubileum: a hercegprímás halálának 40. évfordulója, a fõpásztort száz éve szentelték pappá, hetven éve kapta meg prímási kinevezését. Ehhez mérhetõek az ajándékok is.


A templom, ahol annak idején megkeresztelték

Több évnyi tervezés, elõkészület és munkálatok után a megújult templomba léphettek be a hívek. A magyar kormány 106 millió forinttal támogatta a felújítást, amihez még sok felajánlás is érkezett magánszemélyektõl, cégektõl. Így vált lehetõvé, hogy kívül-belül megújuljon a templom. Új padok és székek, új szembemisézõ oltár és ambó készültek. A régi oltárok és a szószék vissza lettek állítva az eredeti barokk stílusba, megújult a sekrestye bútorzat is. A templom körüli óriási tér parkosítva lett és a templom mellett elkészült egy keresztút, amelyen Krisztus szenvedéstörténete mellett megjelenik Mindszenty bíboros kálváriája is, amit szeretett hazájáért és népéért vállalt.
Az ünnepségen Hegyi László, az Emberi Erõforrások Minisztériumának egyházi kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkára mondott köszöntõt a kormány részérõl. - Csehimindszent nevét olyan fõpap tette világhírûvé, aki azonosult nemzetével, és mint jó pásztor, az üldözést is vállalva, haláláig kitartott nyája mellett. Ma, amikor Európa eszmények, példaképek nélkül lelki-szellemi tájékozódásra képtelenné válva sodródik, mi otthon akarunk lenni a világban. Amikor a tolerancia hamis jelszavát hangoztatva európai értékekrõl beszélnek nekünk, akkor mi Európa igazi lelki-szellemi örököseiként, keresztényként akarjuk megvalósítani céljainkat. Otthon akarunk lenni saját hazánkban, jövõnkért felelõsséget vállalva akarjuk megélni a mát. - fogalmazott.

Nincs lelke annak a falunak, amelynek nincs temploma. - kezdte beszédét dr. Veres András szombathelyi megyéspüspök. Majd idézte a régi dalt: Sej, Nagyabonyban csak két torony látszik. - érzékeltetve, szülõhelyünk temploma mindig a legkedvesebb marad. - Mi az Isten háza? – tette fel ezután a kérdést a fõpásztor. – Istennek nincs szüksége kõbõl és fából épített épületre. Nekünk van rá szükségünk, hogy legyen egy hely, ahová elvonulhatunk mindennapi életünk színterébõl és együtt lehetünk Istennel. Ezért igyekeztek az emberek minden évszázadban széppé tenni a templomot. A templom az a hely, ahol a keresztény közösség együtt tudja megünnepelni az Eucharisztiát, és igazi krisztusi közösséggé formálódik.

Végre a teljes Emlékirataim

Az idei 86. Ünnepi Könyvhéten került az olvasók kezébe Mindszenty József bíboros Emlékiratainak elsõ teljes kiadása. Nagy érdeklõdés övezi a kötet megjelenését, már hetek óta a legkeresettebb könyvek között szerepel a Helikon Kiadó online rendelési listáján. A Magyarországi Mindszenty Alapítvány ezzel az együttmûködéssel Isten Szolgája máig kiadatlan gazdag szellemi örökségét szeretné minél szélesebb körben elérhetõvé tenni.
Az alapítványi levéltárban õrzött iratanyag (31 doboz) feldolgozása és a kötet szerkesztése izgalmas felfedezésekkel járt. Kiderült, hogy a bíboros – amint lehetõsége nyílt rá – már 1956 elõtti fogságának idején elkezdte rövid jegyzetekbe foglalni személyes emlékeit. Ezeket az írásokat fogságról fogságra magával vitte, az amerikai követségen töltött „félrabság” idején tovább gyarapította, és a bécsi Pázmáneumban véglegesítette.

Mindszenty bíboros önéletírásának három rétege van: az elsõ a már ismert Emlékirataim szöveg, a második az 1974-es szerkesztés során kimaradt szövegrészek, végül a harmadik a mû megírásához készített, tematikus szerzõi jegyzetek gondosan válogatott, szerkesztett anyaga. 1974-ben ugyanis éppen azokat a részeket kellett lerövidíteni, melyek a magyar olvasó számára a legizgalmasabbak, mert a nyugati közönség számára ezek a vonatkozások kevésbé lettek volna érthetõek. A most elõször megjelenõ szerzõi jegyzetek nem gondosan megfogalmazott tanulmányok, hanem Mindszenty bíborosnak szinte az eseményekkel egy idõben lejegyzett, nagyon személyes és emberi reflexiói korának átélt eseményeirõl, a magyar és nemzetközi történésekrõl. Figyelemre méltóak azok a szövegek is, melyekben a hercegprímás a vele és egyházával szemben elkövetett cselekedetekért felelõs pártvezetõk jellemrajzát készítette el, hogy jobban megérthesse õket és ártalmas szerepüket, és hogy könnyebben juthasson el saját lelkében a velük szembeni megbocsátásra. Az új Emlékirataim olvasásának egyik legnagyobb élménye, ahogy az eddig ismeretlen szövegek segítségével a történelmi hõs alakja mögött feltûnik az ember, minden személyességével, egyszerûségével, humorával, minden túlzásával, esendõségével, és ahogy ezen keresztül megjelenik a Krisztus-követõ szent emberközeli alakja is. Minden kritikus megállapításának végén a megbocsátásé és az imádságé az utolsó szó. Mindszenty bíboros számára ez volt a megértés, a megbocsájtás és a felülemelkedés göröngyös útja.

magyarkurir.hu - kormany.hu - Kanizsa
2015-06-15 12:55:00


További hírek:


KRÓNIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül