Ma 2023. 6 10.
Margit, Gréta napja van.
Látogatók száma : 55416293    
Honlapkeszites

Reklámadó - Százmilliós adóalapig nulla, afölött 5,3 százalék lehet az adókulcs

A 100 millió forintot meg nem haladó adóalaprész után nulla százalék marad a reklámadó mértéke, az adóalap 100 millió forintot meghaladó része után pedig 5,3 százalék lesz valamennyi adóalany esetén a kormany.hu-n hétfõn közzétett módosító javaslat szerint.


A reklámadóról, illetve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényeket módosító javaslat alapján a reklám-közzététel adóköteles megrendelése után alkalmazandó 20 százalékos adó 5 százalékra mérséklõdik.
Az adómértékek változása a törvény kihirdetését követõ 31. napon lép hatályba. Egy átmeneti szabály lehetõvé teszi, hogy a reklám-közzétételi adókötelezettségre vonatkozó adómértéket a 2014. évi és a 2015-ben kezdõdõ adóév adókötelezettségének megállapításakor is alkalmazni lehessen.
A törvényjavaslat indoklása felidézi, hogy a reklámadóról szóló törvény egyes szabályait az Európai Bizottság két szervezeti egysége is vizsgálja, a kormány – mérlegelve egy esetleges jogvita elhúzódásának következményét, a jogvita lezárása érdekében – indokoltnak látja a törvény kifogásolt rendelkezéseinek módosítását.
A kormány a törvényjavaslat kidolgozása során kiemelt figyelemmel volt arra, hogy a módosítás ne veszélyeztesse a reklámadó eredeti céljainak megvalósulását. Fontos szempont volt is, hogy az adózással összefüggõ adóadminisztrációs költségek – melyek a kisebb, alacsonyabb reklámadóalapot elérõ vállalkozások esetén különösen aránytalanok lehetnek – a lehetõ legalacsonyabbak legyenek.
A javaslat célja, hogy a reklámadóról szóló törvény a módosítást követõen – uniós jogi aggályok nélkül, az adózási költségek minimalizálásával – továbbra is ugyanakkora nagyságú államháztartási forrást biztosítson a reklám-közzétételi tevékenység adóztatásával, mint a tavaly elfogadott törvény - tartalmazza az indoklás.
A hatályos törvény szerint – az adóelkerülés megakadályozása érdekében – a kapcsolt vállalkozásnak minõsülõ reklám-közzétevõ adóalanyok adóalapját össze kell adni, és az adót a növelt adóalap után kell kiszámítani. Az adómérték és a progresszió mértékének jelentõs mérséklése után azonban alacsony lesz a kockázata annak, hogy az adóalanyok szervezeti-szerkezeti változással porlasztják szét a reklám-közzétételbõl származó adóalapot. A javaslat szerint ezért ezt az adóoptimalizálást kizáró szabályt csak akkor kell alkalmazni, ha a reklám-közzétevõk közti kapcsolt vállalkozási viszony 2014. augusztus 15-ét követõ szétválás (kiválás, különválás) miatt jött létre.
Jelenleg – átmeneti szabályként – a 2014-ben kezdõdõ adóév adóalapját csökkenteni lehet az elõzõ évek elhatárolt veszteségének 50 százalékával, ha a 2013. évi adózás elõtti eredmény nulla vagy negatív volt. A módosítás alapján az a vállalkozás is élhet az adóalap-csökkentéssel, amelynek a 2013. üzleti évi adózás elõtti eredménye pozitív volt.
A javaslat lehetõvé teszi továbbá, hogy a reklám-közzétevõ a 2014-ben és a 2015-ben kezdõdõ adóévben egyaránt alkalmazhassa az új adómérték-rendelkezést.
A módosítás rendelkezik arról is, hogy az új adómértékeket a javaslat hatálybalépésének napjától számítva az adóalap – napi idõarányosítással megállapított – idõarányos részére kell alkalmazni. Lehetõséget ad arra is, hogy a kapcsolt vállalkozások adóalap-összeszámítására vonatkozó, a hatályosnál enyhébb szabályt a 2014-ben és a 2015-ben kezdõdõ adóévekben is alkalmazni lehessen.
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 2015. január 1-jétõl akként módosult, hogy a reklám közzétételével összefüggésben elszámolt költségek minden egyéb feltételtõl függetlenül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülõ (így adózás elõtti eredményt csökkentõ) költségeknek minõsülnek, ha azok adóévi összege a 30 millió forintot nem haladja meg. A javaslat szerint a társasági adó alanyai ezt a rendelkezést a 2014-ben kezdõdött adóévükhöz kapcsolódó társasági adókötelezettség megállapításakor is figyelembe vehetik - tartalmazza a módosító javaslat.

 

MTI - Kanizsa2015-05-05 03:28:00


További hírek:


GAZDASÁG ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül