Ma 2023. 6 6.
Norbert, Norberta, Cintia napja van.
Látogatók száma : 55358789    
Honlapkeszites

Imakönyvek a XIX. Századtól napjainkig
Dr. Barbalics Józsefné magánkezdeményezésére jöhetett létre az a több évszázados múltra visszatekintõ imakönyv kiállítás, amely április 3-án nyílt meg a Medgyaszay Ház elõterében. A Nagykanizsai Karitász szervezetének aktív segítségével, magánszemélyektõl, szervezetektõl, iskoláktól sikerült körültekintõ, szorgos munkával összegyûjteniük és rendszerezniük a rendhagyó kiállítás anyagát.

A kiállítás megnyitóján Vereb Zsolt Sch. P. a Piarista Iskola igazgatója beszédében kifejtette, hogy amióta ember az ember, keresi a teremtõ, gondviselõ Istennel való személyes kapcsolatot. A kereszténység azt vallja, hogy Jézus formájában láthatóvá vált számunkra az Isten. Isten kinyilatkozta magát, párbeszédet kezdeményezett az emberrel. A kommunikáció egyik formája az imádság. Már az ószövetségi ember használt kézzel írott szertartáskönyveket. A korai imádságos gyûjtemények talán a legszebb példánya a Zsoltárok Könyve. Az ó- és a középkorban az imádságoskönyvek tanulmányozása az írástudók kiváltsága volt. A kézzel írott kódexek után, az újkorban jelenik meg az írás-olvasás általános igénye. A népiskolák megjelenésével megindult az analfabetizmus háttérbeszorítása, az otthoni magán imádkozást is segítõ imakönyvek kiadásával. Sorra jelentek meg az énekgyûjtemények, énekeskönyvek, zsoltárgyûjtemények, zsolozsmáskönyvek, imakönyvek, amelyek a mai kiállításunkon is fellelhetõk.

Vereb Zsolt beszédében kiemelte, hogy a kiállítás egy válságos, embert próbáló idõszakban jött létre. Reményét fejezte ki, hogy az imádságoskönyvek, zsoltárosok, tanulmányozása, forgatása gyógyírként szolgál az emberi léleknek.
A megnyitót követõ rövid kulturális mûsort Horváth Miklós a Piarista Gimnázium tanulója szavalattal, Németh Ferenc zenetanár hegedûjátékkal színesítette. A kulturális mûsort Varga Zoltán Piarista atya a Csángó Miatyánk éneklésével zárta.
Végül a kiállítás anyagának történelmi korok szerinti rendszerezésérõl, rendszerbefoglalásáról Dr. Barbalics Józsefné tájékoztatta az érdeklõdõket.
Czene Csaba


2009-04-06 09:21:01


További hírek:


MAGAZIN ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül