Ma 2023. 9 26.
Jusztina, Kozma, Damján napja van.
Látogatók száma : 55982726    
Honlapkeszites

Város Napja - Nagykanizsa valóban Magyarország nyugati kapujává vált

Nagykanizsa az elmúlt évek nagyszabású fejlesztései révén valóban Magyarország nyugati kapujává vált – hangzott el a 21. Város Napja ünnepi közgyûlésén, melyre az Deák-téri ünnepélyes zászlófelvonást követõen került sor a Medgyaszay Házban.


Az ünnepség a Himnusz közös eléneklését követõen Horváth Krisztina zongorajátékával vette kezdetét. Krisztina a nagykanizsai Farkas Ferenc zeneiskola zongora szakán végezte tanulmányait dr. Erdõs Lászlóné tanárnõnél. Számtalan országos verseny gyõztese- és helyezettjeként került a Budapesti Bartók Béla Konzervatóriumba, majd a Liszt Ferenc Zeneakadémiára. Méltán büszkesége õ is Nagykanizsa városának.
A hagyományoknak megfelelõen testvérvárosainkból, Bihácsról, Csáktornyáról, Kovásznáról, Magyarkanizsáról és Togliattiból is érkezett delegáció Nagykanizsára. Idén ünnepeljük városunk és testvérvárosa Csáktornya között 10 éve fennálló, gyümölcsözõ kapcsolatot. Ez alkalomból Jurica Horvat, Csáktornya tanácsának elnöke osztotta meg gondolatait az ünneplõkkel a két város együttmûködésérõl, melyet a Kanizsai Horvát Tamburazenekar mûsora követett.
A Város Napja alkalmából tartott díszközgyûlésen kitüntetéseket adott át a polgármester azoknak a személyeknek, akik sokat tettek a városért és nevükkel a hírnevét öregbítették.
 

Az elismerésre méltókról itt olvahatnak .

„Tudjuk, az idõ nem áll meg, de vannak dolgok, értékek, amelyek a sürgetõ idõ ellenére is megállnak. Emberi erõfeszítés kell, hogy (...) megõrizzük õket.” – Csoóri Sándor e gondolatával köszöntötte a 21. Város Napja Ünnepi Közgyûlésén megjelenteket Dénes Sándor polgármester. – Különleges és egyedülálló az idei esztendõ ünnepe, mert jubileumi Város Napját köszönthetünk – folytatta e jeles nap méltatását a város elsõ embere. 770 éve, egy IV. Béla királyunk által szignált 1245-bõl származó adománylevél említi az utak metszéspontjában fekvõ Kanizsa nevét elsõként, ide tekinthetünk vissza, mint a kezdeteinkre. Ez az idõpont szimbolikusan városunk eredete, amikor is megszületett egy gyönyörû és büszke település, amely története és történelme során mindvégig megõrizte fenségét. Ezt az origót, és a mi közös történetünket ünnepeljük a mai napon. Huszonegyedik alkalommal állunk meg, egymás szemébe nézve, kihúzott derékkal, hogy értékeinket számba véve, és közös jövõnk magújítása okán emlékezzünk városunk, Nagykanizsa múltjára. Csoóri Sándor szavai mutatnak rá, hogy a saját értékeink, melyek megállnak az idõben miközben mi haladunk, kérik tõlünk, hogy álljunk meg mi magunk is néha, tekintsünk körbe és tegyünk közös erõfeszítést arra, hogy megõrizzük õket. Mert tudnunk kell, hogy az együttes megállás miatt vagyunk mi Nagykanizsaiak. Azok az értékek, melyek álló csillagként vesznek körül minket, azok a mi világunk keretei, és világosságot adó fényforrásai. Rájuk tekintve, az õ fényükben láthatjuk csak meg önmagunkat és környezetünket, az õ világlásuk mutatja meg, hogy milyen csodálatos és egyedülálló város a miénk, mennyi tehetséges és szorgos polgár tekinti otthonának.
Legyünk büszkék, mert lehetünk! – hangsúlyozta a szónok. – Nagykanizsa magja 770 éve lett elvetve, és azóta terem meg itt az élet, a mi közös életünk. Mely oly sok adományt adott nekünk az elmúlt esztendõkben is. Legyünk kíváncsiak önmagunkra, hagyományunkra, értékes polgárainkra, munkánk gyümölcsére. – javasolta, majd Böjte Csaba atya biztatását felidézve folytatta a gondolatait:
„Légy kíváncsi magadra! Te hihetetlenül értékes... vagy. Benned hatalmas értékek vannak,... csodálkozzál rá. (…) Én azt akarom, hogy figyeljél önmagadra, és fedezd fel azt a virágot, gyümölcsöt, melyet kis magként beléd rejtett el a teremtõ Isten.”
Az elmúlt években komoly szemléletváltás történt városunkban, rengeteg gyümölcs és virág, sok apró és sok sikeres, látványos beruházás és fejlesztés valósult meg, és számos nagyszerû dolog született – tért vissza napjaink Kanizsájához a polgármester:
Megújult a fõterünk, mely immáron méltóvá lett a nagy hagyományokkal rendelkezõ múltunkhoz és büszke polgáraihoz. Napokon belül elindul a városrekonstrukció második szakasza is, mely a fõutca újjáéledését fogja jelenteni. Hasonlóan látványos változást eredményezve, mint az Erzsébet tér esetében. Impozáns épületeink újultak meg idõközben a város legkülönbözõbb pontjain, méltóan elõdeink ránk hagyott örökségéhez. Folyamatban van a ligetvárosi fejlesztés is, egységessé és élhetõbbé téve a város e részét. Befejezõdött a csatornázás hatalmas beruházása, a százmilliós nagyságrendû vízi közmû és a hulladékdepó fejlesztése. Ugyanakkor játszóterek újultak meg, élhetõbbé téve a családok, a gyermekek életét. És a tavalyi évben, egy esztendeje adhattuk át a 4 milliárd forintot is meghaladó új kórházi beruházást, amelynek köszönhetõen XXI. századi körülmények között gyógyulhatnak a kanizsai és környékbeli polgárok. Nagykanizsa e lényeges és nagyszabású fejlesztések révén valóban Magyarország nyugati kapujává vált.
És a gyarapodás nem áll meg. Hiszen a szemléletváltozás eredményeként sikeres jövõ elé, újabb nagyszabású fejlõdés elé nézhetünk. Mert az elmúlt esztendõben megvalósult partneri gondolkodás, az értékeink számbavételén alapuló együttmûködés révén olyan tervek születtek az Integrált Településfejlesztési Stratégia keretén belül, melyek Nagykanizsát elõre lendítik. Nemsokára megvalósulnak azok az integrált fejlesztések, amelyeket már mi magunk határoztunk meg, a magunk képességeire, adottságaira építettünk fel, és terveztünk meg. Ezek a pályázatok csak mirólunk szólnak, és értünk, mert magunkra szabtuk õket, a mi arculatunkat tükrözik, és a sikeres együttmûködésünket. Ez a mi nagy lehetõségünk, és a mi közös felelõsségünk. Közel 770 éve. Amivel élni kötelességünk.
Végezetül a polgármester arra biztatta a jelenlévõket, hogy köszöntsük ma együtt a sikeres jövõ elõtt álló városunk köztünk élõ értékeit, állócsillagait, a kitüntetett polgárokat, akik tevékenységükkel építették és gazdagították közös otthonunkat, Nagykanizsát. Álljunk tehát meg egy pillanatra munkánk közepette, és szenteljük rá az idõt a megünneplésükre. Tartóztassuk fel az idõt három szép napra, hogy a közösségünkben összetalálkozva büszkén és együtt indulhassunk neki a jövõ nagy feladatainak. Megerõsítve önmagunkban, hogy nagy álmok, nagy lehetõségek, Nagykanizsa!
A díszközgyûlés a Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskar mûsorával zárult. Cseke József karnagy vezetésével õk képviselik Nagykanizsát a július végén, Pécsen megrendezésre kerülõ Europa Cantaton amely Európa egyik legnagyobb és legszínesebb nemzetközi kórusfesztiválja.

B.E.2015-04-25 11:33:00


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül