Ma 2023. 10 4.
Ferenc, Hajnalka napja van.
Látogatók száma : 56019613    
Honlapkeszites

Város Napja – Díszközgyûlésen adták át a város kitüntetéseit

Hagyomány, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Város Napja alkalmából tartott díszközgyûlésen köszönti azokat a személyeket, akik a városért sokat tettek, nevükkel városunk hírnevét öregbítették. A 2015. év önkormányzati kitüntetéseit Dénes Sándor polgármester adta át.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése határozatot hozott kitüntetõ címek adományozásáról. Ennek értelmében a Közgyûlés:
Schmidt Egon Kossuth-díjas ornitológusnak kiváló szakírói, vezetõi és tudományos ismeretterjesztõi tevékenységéért “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet adományozta. Sajnos a kitüntetett nem tudott jelen lenni a rendezvényen, ezért a kitüntetését a késõbbiekben juttatják el számára.


A közgyûlés Schrammel Imre Kossuth-díjas keramikusmûvésznek hat évtizedes mûvészi munkásságáért „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet adományozta.
 

A közgyûlés Prof. Dr. Gerlinger Imre nemzetközi hírû fül-, orr, gégészeti és sebészeti orvosprofesszori munkásságáért „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet adományozta.
 

A közgyûlés Prof. dr. Gadányi Károly egyetemi tanárnak több évtizedes felsõoktatási és szlavisztikai munkásságáért „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet adományozta.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a korábbi évek gyakorlatától eltérõen három további kitüntetés adományozásáról döntött, melyek átadására a mostani rendezvény keretében került sor.
 

A közgyûlés “Az Év vállalkozása” emlékplakettet adományozott kisvállalkozás kategóriában Ágoston Tibor egyéni vállalkozónak.
 

A közgyûlés “Az Év vállalkozása” emlékplakettet adományozta középvállalkozás kategóriában a Kanizsa Kárpit Kft-nek. Az elismerést Angyalosi Sándor és Horváth György ügyvezetõk vették át.
 

A közgyûlés “Az Év vállalkozása” emlékplakettet adományozta nagyvállalkozás kategóriában a Honeywell Hõtechnikai Kft. részére. A kitüntetést Pécsi József ügyvezetõ-igazgató vette át.

A közgyûlés dr. Bencze Mária gyermekorvosnak több évtizedes áldozatos és kiváló munkája elismeréseként “Szekeres József Díj” kitüntetõ címet adományozott.
 

A közgyûlés dr. Kaszás Gizella pszicoterapeutának kiváló szakmai munkájáért és a Nagykanizsai Családsegítõ Központ és Családsegítõ Szolgálat vezetéséért „Szekeres József Díj” kitüntetõ címet adományozta.
 

A közgyûlés “Nagykanizsa Sportjáért” kitüntetõ címet adományozta Kaszper Lászlónak a város vízilabdasportjáért végzett több évtizedes sportvezetõi és támogatói tevékenységéért.
 

A közgyûlés “Nagykanizsa Sportjáért” kitüntetõ címet adományozta Nagy Istvánné nyugalmazott testnevelõ tanárnak pedagógusként, élsportolóként és edzõként végzett kiemelkedõ munkájáért, példamutató gyermekszeretetéért és emberségéért.
 

A közgyûlés Borsos Ferenc ügyvezetõ-igazgatónak a vízkezelésben végzett kiváló tervezõi és vezetõi munkásságáért, a város hírnevének öregbítéséért a „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért” kitüntetõ címet adományozta.
 

Dobos István tûzoltó alezredesnek, a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetõjének a nagykanizsai katasztrófavédelemben végzett áldozatos szolgálatáért „Nagykanizsa Biztonságáért” kitüntetõ címet adományozta.
 

Dr. Molnár József rendõr alezredesnek, a Nagykanizsai Rendõrkapitányság vezetõjének kiemelkedõ szakmai, vezetõi teljesítményéért „Nagykanizsa Biztonságáért” kitüntetõ címet adományozta.
 

A közgyûlés Böjti Istvánnénak több évtizedes kiváló óvodapedagógusi és óvodavezetõi tevékenységéért “Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntetõ címet adományozta.
 

Molnár Jánosné nyugalmazott pedagógusnak, évtizedeken át végzett lelkiismeretes munkájáért “Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntetõ címet adományozta.
 

A közgyûlés Jerausek Gyulának a kultúra területén végzett kiemelkedõ tevékenységéért „Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntetõ címet adományozta.
 

A közgyûlés a Nagykanizsai Helyi Választási Irodának a 2014. évi választások lebonyolítása során nyújtott eredményes és magas színvonalú munkájáért „Paizs Ferenc Díj” kitüntetõ címet adományozta. A díjat Dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ és Dr. Termecz Marianna aljegyzõ vette át.
 

“Nagykanizsa Megyei Jogú Város Nemzetiségeiért” kitüntetõ címet adományozta a közgyûlés a Kanizsai Horvát Tamburazenekarnak a horvát népzene országos és helyi népszerûsítéséért.
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szebenyi Máriának a több évtizedes pedagógusi, igazgatói életmûvéért, a nagykanizsai nyolcosztályos gimnáziumi oktatás újraindításáért és a jelenlegi Batthyány Lajos Gimnáziumot segítõ tevékenységéért “Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntetõ címet adományozott.
 

A Kiskanizsai Polgári Olvasókörnek a kiskanizsai városrész társadalmi életében meghatározó közösségteremtõ, kulturális és identitást megõrzõ tevékenységéért „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntetõ címet adományozta. A kitüntetõ címet az olvasókör vezetõjét, Salamon Sándorné vette át.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése néhai dr. Csákai Iván orvosnak, önkormányzati képviselõnek kiemelkedõ szakmai és közéleti tevékenysége elismeréseként posztumusz „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntetõ címet adományozta. A kitüntetést fia Csákai Richárd vette át.
 

Ezt követõen Borsos Ferenc a Hidrofilt Kft. ügyvezetõ-igazgatója mondott néhány gondolatot a kitüntetettek nevében.
 

Kanizsa2015-04-24 19:42:00


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül