Ma 2023. 5 28.
Emil, Csanád, Vilmos napja van.
Látogatók száma : 55311457    
Honlapkeszites

Fogadd Örökbe Nagykanizsa Természeti Értékeit
A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület március 31-én indítja útjára újabb, „Fogadd Örökbe Nagykanizsa Természeti Értékeit” címû mozgalmát.

A mozgalom célja: fellendíteni, civil segítséget nyújtani a város természeti értékeinek megteremtésében, gondozásában és védelmében. Lehetõséget biztosítani a város polgárainak, vállalkozóinak, intézményeinek, hogy az elõbb említett programban aktívan és tevõlegesen részt vehessenek. A sajtótájékoztatón részt vett Marton István polgármester, a mozgalom fõvédnöke, Balogh István, a kezdeményezõ Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület elnöke, az egyesület munkatársai, Kálovics Andrea városgondnok kertészmérnök (VIA Kanizsa Kht.), Lancsák Lajos városi fõkertész és Nagy Imre, a Kanizsa Tv. ügyvezetõ fõszerkesztõje.

A mozgalomba jelentkezhetnek magánszemélyek, közösségek, intézmények, intézmények közösségei, akik a jelzett feladatokhoz segítséget kívánnak nyújtani ötleteikkel, kétkezi munkával, az örökbe fogadott természeti értékek felügyeletével, ápolásával vagy megteremtésének, gondozásának anyagi támogatásával.
Örökbe fogadható park, parkrészlet, utca, utcarész, közterület növényzete, virágai, egyes kiemelkedõ értékû egyedi növényei, növény együttesei, állatai, vizei. Örökbe lehet fogadni közintézmény, oktatási intézmény, vállalat, lakóépület udvarának, parkjának és környékének természeti értékeit, épületének virágait, dísznövényeit.
Az örökbe fogadásra a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesületnél lehet jelentkezni az „örökbefogadási adatlap” kitöltésével. Egy-egy nagyobb területû természeti érték örökbefogadását több örökbefogadó együtt is vállalhatja.
Az örökbe fogadott természeti értékek fejlõdését a mozgalom kuratóriuma és a média folyamatosan figyelemmel kíséri. Az örökbefogadók természetépítõ- és megõrzõ tevékenységét értékeli, és a legáldozatkészebb személyeket minden esztendõben egy alkalommal, a Föld Napján, vagy a Város Napján Nagykanizsa közössége elõtt erkölcsi elismerésben részesíti.
A civil egyesület március 31-én útjára indított legújabb akcióját Marton István polgármester nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta: jelentõs és sikerre ítélt tevékenység lesz, hiszen nagyon sok értéke van városunknak, melyek szépségének bemutatására, és megõrzésére sem fordítottunk kellõ figyelmet. Következõ lépésként április 22-ét emelte ki a polgármester. Délelõtt tíz órára a sétakerti kapuhoz hívta a sajtó képviselõit, a város védett természeti értékeit jelzõ táblák ünnepélyesen átadására. De addig is bõven lesz tevékenykednivalója az egyesületnek.
Lengyák István programmenedzser a hosszú távú program ismertetése során kiemelte: Ha valamilyen értékek létrejönnek vagy megújulnak a városban, annak megvédése elsõsorban a város lokálpatrióta polgárainak feladata kell, hogy legyen. Ezért gondolták például azt, hogy a budapesti állatkertben beindított örökbefogadási akcióhoz hasonlóan, Nagykanizsa természetvédelmi értékeinek védelmében az egyesület is akciót kezdeményez, melyben valamennyi városlakó, az óvodástól kezdve a nyugdíjasig, részt vehet.
B.Zs.


2009-03-31 08:56:53


További hírek:


MAGAZIN ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül