Ma 2023. 6 2.
Kármen, Anita, Péter napja van.
Látogatók száma : 55338323    
Honlapkeszites

Munkacsoport figyeli a költségvetést
Röst János (SZDSZ) önkormányzati képviselõ javaslatára 14 igen, 6 nem szavazattal ismét levette a testület a múlt heti közgyûlés elsõ napirendi pontjaként szereplõ alpolgármester választására, illetményének megállapítására elõterjesztett javaslatot. Szintén nem kapott megfelelõ támogatást az önkormányzat feloszlatását szorgalmazó, plusz napirendi pontként behozott javaslat. Tizenöt igen, hat nem, két tartózkodás mellett levették a napirendrõl. Visszavonták a Kórház út 5. szám alatti Nõi éjjeli menedékhely átköltöztetéséhez támogatás biztosítására írásban elõterjesztett javaslatot, a következõ soros közgyûlésen tárgyalják a vagyongazdálkodási és Szolgáltató zrt. éves összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására, a térfigyelõ kamerarendszer mûködésének tapasztalatai, továbbfejlesztésének irányai és lehetõségei, valamint a fejlesztés várható hatása a közterületen témában írásban elõterjesztett javaslatot. Huszonkét igen szavazattal elfogadták a képviselõk a város bûnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetérõl írásban elõterjesztett beszámolót. Elfogadták a Halis István Városi Könyvtár tevékenységérõl szóló beszámolót, és egyhangú szavazattal április 1-tõl ismét megbízták öt évre Czupi Gyulát, a Halis István Városi Könyvtár vezetõi teendõinek ellátására.

Egyetértettek a városatyák az Egyesített Bölcsõde dolgozóinak a délutános mûszakpótlékra való jogosultság elismerésével, valamint az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító Okiratának módosításával, a Szivárvány Fejlesztõ Központ átszervezésére elõterjesztett javaslattal. Nagy vitát váltott ki a költségvetés felülvizsgálatával március 31-tõl szeptember 30-ig foglalkozó munkacsoport felállítása. A javaslatot Cserti Tibor, a Városvédõ Egyesület elnöke vetette fel a 2009-es költségvetés elfogadásakor. A bizottság munkáját szavazati jog nélkül Cseresnyés Péter alpolgármester koordinálja. A szocialista frakció nem kívánta magát reprezentálni a munkacsoportban, és Marton István polgármester sem kívánt részt venni a véleménye szerint gyermekded bizottságban, de megadta az esélyt az eredményes faragásra. A munkacsoport tagjai: Cserti Tibor, Bene csaba (Fidesz), Bogár Ferenc (MSZDP) és Röst János (SZDSZ).
A testület másnap, péntek délelõtt zárt üléssel és napirend utáni felszólalásokkal, kérdésekkel, interpellációkkal folytatta a munkáját.

B.E.

2009-03-30 12:23:09


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül