Ma 2023. 6 2.
Kármen, Anita, Péter napja van.
Látogatók száma : 55338242    
Honlapkeszites

Közel félezer álláskeresõ volt kíváncsi a Nagykanizsai Javítóintézetre

A Medgyaszay Házban került sor a májusban induló Nagykanizsai Javítóintézet leendõ munkatársainak toborzására. A zsúfolásig megtelt nagyterem volt a bizonyítéka annak, hogy emberek százai gondolják úgy: ez egy kiváló munkalehetõség, és az intézetben szeretnének dolgozni. A toborzást a Debreceni Javítóintézet vezetõsége: Nagy Kálmán és Oláh Péter igazgatóhelyettesek, valamint Antal Gábor utógondozó „vezényelték” le.
Míg folyt a toborzás, és a tájékoztató fórum, addig kérdéseinkkel a nagykanizsai városvezetéshez, Dénes Sándor polgármesterhez, Tóth Nándor alpolgármesterhez és Cseresnyés Péter, a térség országgyûlési képviselõjéhez fordultunk.


– Örülök annak, hogy elérkeztünk egy hosszú folyamat végére, és itt állunk a Nagykanizsai Javítóintézet megnyitásának „kapujában” – szögezte le Dénes Sándor polgármester. – Mindenki, a városunk, a leendõ munkavállalók és az idekerülõ gyerekek is profitálni fognak az intézet által nyújtott és elvégzett munkából. Azt gondolom, hogy fõként és elsõsorban az intézetbe kerülõ fiatalok, hiszen õk is az Úr gyermekei, mint mi, mindannyian. Velük is foglalkozni, foglalkoznunk kell, õket nevelni, oktatni kell. Munkára, és a társadalomban való tisztességes életre kell megtanítanunk õket. Az, hogy a javítóintézeti büntetésüket letöltõ fiatalok megtalálják a helyüket a társadalomban, ennek a nagy munkának a nevelõk általi elérése nem kis feladat, hiszen gyakran a gyerekek egész személyiségét kell meg változtatni. Az eddigi, rossz beidegzõdéseket megszüntetni, illetve a hiányos, vagy a nevelés teljes hiányának következményeit jó irányba megváltoztatni. Ez lesz a leendõ dolgozók, az oktatói és nevelõi gárda elsõdleges – de egyben nemes és nagyszerû – célja, feladata is – hangsúlyozta a polgármester.
 

– A másik nagyszerû hozadéka a Nagykanizsai Javítóintézetnek az, hogy száznál is több ember fog munkalehetõséget, egzisztenciát, akár karrierlehetõséget találni itt – folytatta Dénes Sándor. – Én arra biztatok minden érdeklõdött: adja be pályázatát a meghirdetett álláslehetõségek valamelyikére, ha Nagykanizsa legújabb és legmodernebb intézménye dolgozói kollektívájának szeretne a tagjává válni. Arra felhívom a figyelmet, hogy a pályázatokat nem Nagykanizsára, az önkormányzathoz, hanem a Debreceni Javítóintézethez kell beküldeni. A postára adás határideje 2015. március 23. éjfél, erre ügyeljen mindenki, aki a javítóintézetben való munkavállalás gondolatával kacérkodik. A pályázatok elbírálása ezután fog megtörténni, amely kiválasztási folyamat több lépcsõben egy bizottság feladata lesz, mely a Debreceni Javítóintézet szakemberibõl alakul majd meg.
 

- Az elsõ pillanattól fogva támogatta a javítóintézet Nagykanizsára hozatalát. Változott a véleménye? – tettük fel a kérdést városunk elsõ emberének.
 

– Nem, egyértelmûen nem – kaptuk a választ. – Támogattam, és most is támogatom az intézet megépítését. Egyetértek a beruházással polgármesterként, de kiálltam mellette alpolgármesterként, képviselõként, tanárként és magánemberként, kiskanizsai lakosként is. Tanárként hiszek a nevelés, a tanítás erejében, képviselõként és politikusként a munkahelyteremtésben, magánemberként pedig az intézet biztonságos, problémamentes mûködésében. Nem kell tõle félni. Jártam Debrecenben, az ottani intézetben, ismerem a nagykanizsai intézmény terveit: meggyõzõdésem, hogy megnõ a környék biztonsága attól, hogy elkezdi mûködését a javítóintézet. És úgy hiszem, ezt értik, érzik, tudják is az emberek.
 

- Még egy fontos kérdés: együttmûködés, az intézet bevonása a város életébe. Magyari László, a Debreceni Javítóintézet igazgatója, a kanizsai intézet szakmai vezetõje pozitívan nyilatkozott ebben a kérdésben. Ön, városvezetõként, hogy látja ezt a kérdést?”
 

– Nyitottak vagyunk az együttmûködésre, sõt. Ahogy a város különbözõ iskolái, és egyéb intézményei bekapcsolódnak Nagykanizsa kulturális életébe, éppúgy szeretnénk, ha a legújabb és legfiatalabb intézet, a javító-nevelõ is részese lenne városunk mindennapjainak. Ünnepségek, rendezvények, egyéb alkalmak: ahol mód és lehetõség lesz rá, ott biztosan szívesen fogjuk venni az intézetben nevelkedõ fiatalok közremûködését, legyen szó egy színdarab elõadásáról vagy versmondásról. Ebben jó példával jártak elõ – már 2012 nyarán – a Debreceni Javítóintézet növendékei, hiszen akkoriban, a Medgyaszay Házban kedveskedtek az érdeklõdõknek egy színes kis mûsorral, színjátékkal. Igen, azt gondolom, hogy az ilyenfajta mûsorokra, elõadásokra a jövõben is szükség és igény lesz egy-egy ünnepség vagy más városi rendezvény keretei között. Csakúgy, mint a fiatalok segítõ munkájára például az állatotthonban, az árva kutyák és macskák gondozása, ellátása terén: ahogy megkezdõdik a munka a javítóintézetben, le fogunk ülni a vezetéssel, és meg fogjuk beszélni, ki fogjuk dolgozni az együttmûködés részleteit, mikéntjét is.

- Örülök, hogy eljutottunk idáig, mert rengeteg munkám, de inkább küzdelmem van abban, hogy egy hónap múlva megnyílhat a Nagykanizsai Javítóintézet – hangsúlyozta Cseresnyés Péter, a dél-zalai térség országgyûlési képviselõje. – Sajnos, az elmúlt évek során sok esetben érte nemtelen támadás azt a szándékot, hogy ez az intézmény ide kerülhessen Nagykanizsára. Ezek a támadások senkire és semmire nem voltak tekintettel, még azon nagykanizsai és környékbeli emberek érdekeire sem, akik itt, ebben az intézményben fogják majd megtalálni egzisztenciájukat és családjuk megélhetését. Ne felejtsük el: több mint 100 ember fog biztos jövedelemhez jutni ebben az intézetben. Mivel egy állami fenntartású intézményrõl van szó, így az itt dolgozókat nem fogja az a veszély fenyegetni, mint ami bizony fennállhat egy magánvállalkozás, cég vagy gyár, gyáregység esetében, ahol az üzleti környezet változásával akár rövid idõn belül szûnhetnek meg munkahelyek. A Nagykanizsai Javítóintézet itt marad, és egy olyan biztonságos intézményként fog mûködni, amely – és ez nekem személyes meggyõzõdésem – a városrész, de fogalmazhatnék úgy is, hogy az egész város biztonságát is növelni fogja, hisz a rendõri jelenlét sokkal jelentõsebb lesz a Camping utca és a Vár út környékén. Sõt, az eddig feltáratlan és tulajdonképpen hasznosítatlan Camping utcai területek ezzel a beruházással használatba lettek véve, így reményeim szerint, további szomszédos területek hasznosítása is várható. Példát említek: vállalkozások, vagy akár cégek is települhetnek a késõbbiekben – a javítóintézeti beruházásnak köszönhetõen – a Camping utcába, újabb és újabb munkahelyeket teremtve a városunknak – szögezte le az országgyûlési képviselõ.

– A Nagykanizsai Javítóintézet, mint a város legújabb intézménye is azt bizonyítja, hogy Nagykanizsa földrajzi fekvése kapcsán jelentõs helyet és szerepet tölt be Magyarország gazdasági és társadalmi életében, míg a térségi vezetõ szerepe is egyre inkább elvitathatatlan. Ennek a beruházásnak is köszönhetõen, sõt, ennek okán is várható, hogy az elkövetkezõ idõszakban akár intézményi szinten, akár vállalkozói, beruházói szinten egyre többen figyelnek föl arra a kedvezõ adottságra, és azokra a lehetõségekre, infrastruktúrára, amit Nagykanizsa tud kínálni.

– Kapcsolódva országgyûlési képviselõnk gondolatmenetéhez, két dolgot emelnék ki – vette át a szót Tóth Nándor alpolgármester. – Egyrészt a mai toborzáson megjelent több száz ember, másrészt a pályázók hasonlóan jelentõs száma is azt bizonyítja: jól, jó irányba gondolkodtunk, mikor támogattuk az intézmény Nagykanizsai megvalósítását. Sokan érdeklõdnek iránta, sokan szeretnének ott dolgozni, és egyáltalán nem utasítják el az emberek. Itt most nem szeretnék a Cseresnyés Péter által is említett nemtelen támadások részletezésébe belemenni: mindannyian tudjuk, kikrõl van szó. Elég csak annyit mondani: az elõzõ, és a mostani városvezetés célkitûzéseit és elképzeléseit igazolta az élet” – jelentette ki Tóth Nándor.

– Én néhány mondatban a jövõrõl beszélnék inkább, és a Camping utcához köthetõ, várható fejlesztésekrõl. Ugyan külön autóbuszjárat nem fog az intézethez vezetni, de a Vár utcában, a DKG elõtti autóbuszmegállóból kényelmesen elérhetõ a javítóintézet. Itt két dolgot vizsgálunk, amelybõl az elsõ könnyen megoldható, csupán szervezési kérdés: az egyes autóbuszjáratok menetrendjét az intézetben dolgozók igényeit figyelembe véve kell megállapítani. Illetve vizsgáljuk annak a lehetõségét is, hogy esetleg egy autóbuszmegállót az intézethez közelebb, például a Várkapu Emlékmû elé telepítsünk. A pletykákkal ellentétben természetesen gyalogjárda fogja összekötni a Vár utcát és a Nagykanizsai Javítóintézetet. Ennek mikéntje és kialakítása jelenleg a tervezés fázisában van, igazából több kérdés, illetve ötlet is felmerült – sorolta az alpolgármester. – Egyrészt, hogy a Camping utcának a nyugati, vagy a keleti oldalán vezessen majd a gyalogjárda, de fontos szempont lehet még, hogy a gyalogjárda mellett rögtön egy kerékpárutat is meg lehetne-e építeni az intézetig. Felvetõdött olyan ötlet is, hogy akár pályázati lehetõséget keresve, a kerékpárutat és gyalogjárdát vigyük ki egészen a Vágóhíd utcáig, hisz így, a nemrégiben megépült kerékpárút-hálózathoz csatlakozhatna a Camping út is. A jelentõs gépjármûforgalom miatt vizsgáljuk még a Camping utcai útburkolat felújításának a lehetõségét is. Ebben az esetben az egyik kiküszöbölésre váró probléma az, hogy az úttest nem a város, hanem a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében van. Tehát, amint látható, a városvezetés folyamatosan dolgozik a terület további fejlesztésének a lehetõségein, amelyek persze a további beruházások idecsalogatása miatt is fontosak.
 

Kanizsa2015-03-22 08:45:00


További hírek:


GAZDASÁG ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül