Ma 2023. 6 6.
Norbert, Norberta, Cintia napja van.
Látogatók száma : 55358509    
Honlapkeszites

145 éves a Kiskanizsai Polgári Olvasókör

A Kiskanizsai Polgári Olvasókör 2015. március 14-én délután fél háromkor kezdõdõ rendezvénye keretében ünnepli fennállásának 145. évfordulóját. A program keretében a kulturális mûsor – utalva a Nemzeti ünnepre és az olvasókör céljaira, tevékenységére – a „Haza, szülõföld, otthon” címet kapta.


Az ünnepi köszöntõk mellett elõadás hangzik el „A mi Kiskanizsánk” címmel Lukács Ibolya új könyve kapcsán.
Emléklapokat, emlékérméket adnak át azoknak, akik sokat tettek a Kiskanizsai Polgári Olvasókör fennmaradásáért, valamint elismerik azokat is, akik az elmúlt évben a kiskanizsai hagyományok ápolásában, a kulturális és közéletben élen jártak és az olvasóköri mozgalom életben tartásáért dolgoztak.


Több emberöltõnyi hagyomány
A városvezetés, a társadalmi, köz- és kulturális élet szereplõi, képviselõi mellett meghívást kapnak az ünnepi rendezvényre a partner- és civil szervezetek, intézmények, de a szervezõk várnak az ünnepi délutánra minden érdeklõdõt Kiskanizsáról és Nagykanizsáról egyaránt.

A kiskanizsai társadalmi, kulturális élet mozgatórugója, talán legfontosabb tényezõje volt minden idõben az 1870-ben, 145 éve alapított Kiskanizsai Polgári Olvasókör.

Az egyesületben tevékenykedõk közösségteremtõ és -formáló erejüket mindig a város, valamint a településrészen élõk érdekében hasznosították. Tevékenységük a közösség összefogására irányul, feladatuknak tekintik a helyi társadalom érdekeinek, hagyományainak védelmét illetve újraélesztését, az identitás újrafogalmazását.

A hajdani virágzó, erõs polgári öntudattal rendelkezõ közösség polgárosodásra való törekvése végigkíséri Kiskanizsa egész múlt századi történelmét.
A Kiskanizsai Polgári Olvasókör 1949-ig folyamatosan mûködött. Az olvasókör kezdeményezésére épült fel 1928-ban a kiskanizsai polgárok közadakozásából és kezességvállalása nyomán a mai épület, a helyi társadalmi, társasági és kulturális élet centruma
A Kiskanizsai Polgári Olvasókör mindenkori tevékenysége révén példaadó és –mutató lehetett az egész város elõtt.

„A múlt tisztelete, a jövõ alapja” - A múlt tisztelete nélkül nincs is Kiskanizsai Polgári Olvasókör.
145 évvel ezelõtt döntöttek úgy a Kiskanizsai Polgári Olvasókör alapító atyái, hogy saját vagyonukból és tehetségükbõl egy nagyobb összeget áldoznak egy - a társasági életet összefogó - olvasókör megalapításáról. Az alapítást nemcsak a jubileumokon, hanem minden évben megünnepelik az utódok – , hiszen egy ilyen patinás civil szervezet mindennapi tevékenysége mellett ez az ünnep kell, hogy a legnagyobb legyen a településrész életében. Ünnep és egyben tisztelgés a nagy elõdök elõtt.

Az alapítók szándéka volt a társasági életet összefogó Olvasókör létrehozása, amely együttmûködik más szervezetekkel – a köz javára. Ezt szem elõtt tartva élõ és tartalmas kapcsolatokat tart fenn hazai és külföldi partnereivel. A Kiskanizsai Polgári Olvasókör a húsz éve alakult, magyarországi és határon túli tagszervezeteket is tömörítõ Olvasókörök Szövetsége, így a Kárpát Medencei Olvasókörök tagja. A Szövetség az európai népeket, kultúrákat összekötõ békés, Kárpát-medencei kulturális nemzetegyesítés folyamatának tényleges megvalósulásán munkálkodik.

A Kiskanizsai Polgári Olvasókör a legkiválóbb kiskanizsai lakosok tevékenységét minden évben az Olvasókör megalapításának jubileumi rendezvényén ismeri el. Az eszmei értékkel bíró díjakat a kiskanizsai hagyományok ápolásában, a kulturális és közéletben élen járóknak adják át, valamint kitüntetik azokat is, akik az olvasóköri mozgalom életben tartásáért tesznek.


MEGHÍVÓ

KISKANIZSAI POLGÁRI OLVASÓKÖR
145. ÉVFORDULÓS ÜNNEPSÉG

2015. MÁRCIUS 14 SZOMBAT 14.30

MÓRICZ MÛVELÕDÉSI HÁZ

PROGRAM

SWANS majorettek bevonulása, színpadi produkció

Huszárok, zászlók, bevonulása

Himnusz

Bevezetõ, köszöntõ– Salamon Sándorné elnök


Kulturális mûsor: Haza, szülõföld, otthon

„Cserebogár, sárga cserebogár”– tárogató (dr. Horváth László)

Petõfi S.: Szülõföldemen – vers (Tulman Géza)

„Cserebogár, sárga cserebogár”– tárogató (záró dallamok, dr. Horváth László)

Szép vagy, gyönyörû vagy … - tárogató (dr. Horváth László)

Nem tudhatom – vers részlet Radnóti M. (Baj Bianka)

Haza, nemzet, szív - Versek-dalok (Tulman Géza)
Emeld föl fejedet... ének, gitár
Petõfi Sándor: Hazámban - vers
Kormorán: Ki szívét osztja szét – ének, gitár
Tolcsvay: Nemzeti dal ének, gitár


Hazafias dal – Árvácska Dalkör

Hazám, hazám, te mindenem – tánc Horváth Réka Annamária SWANS Balett

Barátnõk – tánc SWANS Balett

Osváth Erzsébet Tündértánc -Vers (Borbély Bíborka)

Zelk Zoltán: Este jó - vers (Neumajer Sára)


Este jó – ki emel, ki emel?… (bejátszás Vitai Ildikó ének – tánc Borbély Bíborka)

Köszöntõ – Dénes Sándor polgármester

Ünnepi beszéd: Értékmegõrzés, értékteremtés, közösségi identitás, alkalmazkodó polgárosodás - Több emberöltõnyi hagyomány – Salamon Sándorné


Díjak, emléklapok, éves elismerések átadása - 3 fõ (Olvasóköri mozgalomért, kiskanizsai kultúráért, hagyományok ápolásáért)

A mi Kiskanizsánk – könyvbemutató elõadás – (Lukács Ibolya)

Ünnepi dalcsokor – meghívott kórusok:
ÁRVÁCSKA DALKÖR - magyar dalok, Kossuth-nóták
HEMO KÓRUSA - bagi katonacsárdás csokor,
VOKE KODÁLY ZMH Kodály Zoltán Énekkar - dalcsokor
GYERTYÁNOSI NÉPDALKÖR - dalcsokor, citera

Záró gondolatok – Salamon Sándorné

 2015-03-09 08:38:00


További hírek:


KULTÚRA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül