Ma 2023. 6 8.
Medárd, Helga napja van.
Látogatók száma : 55395746    
Honlapkeszites

Történelmi arcképcsarnok a megyei törvényszéken

A Zalaegerszegi Törvényszéken tegnap ünnepélyes keretek között megnyitották a történelmi arckép kiállítást. A zalai kötõdésû jogászok portréját bemutató tárlat kialakítására az Országos Bírósági Hivatal (OBH) bírósági történelem és hagyományápolás tárgyú pályázata révén volt lehetõség.


A Zalaegerszegi Törvényszék mindig is fontosnak tartotta a hagyományápolást, a történelmi értékek megõrzését és közvetítését. Maga a törvényszék épülete is megköveteli ezt, hiszen évszázadokkal ezelõtt itt áll Zalaegerszeg vára, majd annak helyén épült 1730-1732-ben a barokk megyeháza impozáns épülete, ahol ma a bíróság mûködik.
 

A törvényszék évekkel ezelõtt dr. Horváth Zsoltnak, a Lenti Járásbíróság elnökének közremûködésével, a Zala Megyei Levéltár letéti gyûjteményként elhelyezett anyagaiból, a bíróság történelmi dokumentumaiból, illetve régi könyveibõl álló tárlatot nyitott a nagyközönség elõtt. Ezen tárlat egészült ki a jogi szakkönyvtár névadóünnepségekor a dr. Degré Alajosról, illetve a Degré családról szóló kiállítással. Mindemellett a bírósági falakat történelmi fotók és dokumentumok reprintje díszíti, valamint a régi épület felújítási munkálatai is meg vannak örökítve.
 

Dr. Sorok Norbert, a törvényszék megbízott elnöke (balra) és dr. Magyar Károly tanácselnök

„Az eddig meglévõ tárlathoz terveztük évek óta egy történelmi arcképcsarnok megvalósítását. A kiállítással a Zalaegerszegi Törvényszék, illetve jogelõdei kiemelkedõ vezetõinek portréját, illetve a zalai kötõdésû nevezetes jogászokat szerettük volna bemutatni. Az Országos Bírósági Hivatal bírósági történelem és hagyományápolás témakörben meghirdetett pályázatán a tavalyi év végén sikerült eredményesen pályáznunk, így az álomból valóság lehetett” - hangzott el a megnyitó ünnepségen dr. Sorok Norberttõl, a Zalaegerszegi Törvényszék megbízott elnökétõl.
 

„Történelmi példára, mintára mindig szükségünk van. Nem nélkülözhetjük a nagyjainkat!” - idézte dr. Magyar Károly tanácselnök a kiállítás mottóját, hangsúlyozva, az õ magatartásuk, életmûvük mindig példaként kell álljon elõttünk. „A jogász hagyományokat kutatjuk, emléküket megõrizzük, s megismertetjük a nagyközönséggel. A bíráskodás egyidõs a társadalommal, az állammal, ápolnunk és óvnunk kell ezt az örökséget” - emelte ki a törvényszék korábbi elnöke.
A Zalaegerszegi Törvényszéken ezen örökség ápolás jegyében, a Nyitott bíróság program keretében rendszeresen vannak „tárlatvezetések” az iskolástól a nyugdíjas korosztály részvételével. Évek óta programhelyszín a törvényszék épülete a Múzeumok éjszakája elnevezésû országos rendezvényen, valamint a helyi Tourinform iroda és a Göcseji Múzeum szervezésében elindult „Belvárosi séta” elnevezésû programnak is része.
 

A törvényszék elnöke a megnyitó ünnepségen köszönetet mondott Lendvai Pálnak, aki 105 darab régi jogi szakkönyvet ajándékozott a Zalaegerszegi Törvényszék Dr. Degré Alajos Jogi Szakkönyvtárának 2014 márciusában. Az 1800-as évek végérõl, 1900-as évek elejérõl származó dokumentumok évtizedek óta egy söjtöri ház padlásán hevertek, néhai Fatér József Ferenc ügyvéd hagyatékaként. A dokumentumok között van például a Grill-féle döntvénytár, vannak továbbá igazságügyi rendeletek, iratminták, korabeli törvények, törvény tervezetek kiadott kötetei, de horvát nyelvkönyv, francia szótár, kordokumentumként az 1891-ben kiadott Nagy-Enyed pusztulása 1849-ben címû kötet, valamint az 1930-as Az Érdekes Újság decameronja is gyarapítja a könyvtár állományát.
 

Mint a megnyitón is elhangzott: a digitális grafikai eljárással készült tárlat összeállítása nem volt egyszerû. Az eddigi levéltári kutatások az 1870-es évekig vezették vissza az elnöki névsort, ám a fotókból nem teljes a rendelkezésre álló anyag. Néhány felvétel még a mai igazolványképeknél is kisebb méretû volt, errõl nehezen készült a kiállítható A/4-es grafika. Jelenleg az 1800-as évek végétõl 1940-ig terjed a tárlat, melyet késõbb tovább lehet bõvíteni. Az arcképcsarnok átadásával sikerült egybekapcsolni a már meglévõ kiállításokat, amelyek most már egy egységes bírósági tárlatot képeznek, egy kis idõutazásra invitálva az idelátogató vendégeket tájékoztatta lapunkat Dr. Beznicza Árpád a törvényszék sajtószóvivõje.
 

Kanizsa
 2015-01-30 17:26:00


További hírek:


KULTÚRA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül