Ma 2023. 6 8.
Medárd, Helga napja van.
Látogatók száma : 55389246    
Honlapkeszites

Taggyûlés a Nagykanizsai Honvéd Egyesületnél

A Nagykanizsai Honvéd Egyesület ünnepélyes évértékelõt és tisztújító közgyûlést tartott a Honvéd Kaszinóban, ahol tisztségviselõket választottak és a 2011. januári taggyûlés óta eltelt idõszakról is beszámoltak.


Az elmúlt négy év áttekintését és az idei év feladatait Tarr Ernõ nyugállományú ezredes, az egyesület elnöke ismertette. Ahogy elmondta, az évek alatt szervezeti és személyi változások egyaránt történtek. 2011-ben a kilenc tagú elnökséget még a Fegyveres Erõk és Testületek Nyugállományúak Klubjának tagsága választotta meg. 2012 novemberében rendkívüli taggyûlésen döntöttek a klub átalakulásáról, és a következõ év elejétõl Nagykanizsai Honvéd Egyesület néven mûködnek. Ezen a taggyûlésen mondott le Poprádi Zoltán elnök, így Tarr Ernõt bízták meg az elnökségi feladatok ellátásával. Az elnök kiemelte, a következõ években további személycserék következtek, de ennek ellenére az elnökség gördülékenyen végezte a feladatait.
A taglétszám a négy évvel ezelõtti 205-rõl 135-re apadt, de még így is az egyik legnagyobb közösségnek számítanak a városban. Az egyesület rendezvényeit évente elõre megtervezték, és az elõzõ évet záró taggyûlésre már minden tag megkapta a következõ év programját. A legsikeresebb rendezvényeik voltak a nõnapi köszöntés, a kerek évfordulós tagok köszöntése, a megemlékezés a Honvédelem Napjáról, a Honvédbál, a libator és a bagolai disznótor. A legemlékezetesebb kirándulások közt említette Budapest, Herend, a Káli medence meglátogatását, valamint a horvátországi és a szlovéniai utazást.

Az egyesület évente részt vesz az Idõsek Hete rendezvényein. Kapcsolatot tart a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségével, a Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodával, a Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvánnyal, valamint a kovásznai és más idõsügyi szervezetekkel.
A taggyûlésen elfogadták az elnöki beszámolót, majd Bõdör László ismertette a szervezet pénzügyi, gazdasági helyzetét. A taggyûlés jóváhagyta a 2014. évi mérleget, a pénzfelhasználást, és elfogadta a 2015. évi költségvetést.
Az egyesület elnökévé a következõ négy évre a 2018. évet záró közgyûlésig Tarr Ernõ nyugállományú ezredest választották. A titkári pozíciót ezentúl Hajdúk Zoltán nyugállományú õrnagy tölti be, míg a kilenc fõs elnökség tagjai: Bõdör László nyugállományú mérnök százados, Harangozó László nyugállományú rendõr alezredes, Darab Lajos nyugállományú törzszászlós, Iványi Miklós, Gõcze Istvánné, Varga Gyuláné és Bõdör Gyuláné. A megválasztott elnök rövid tájékoztatást adott a 2015. évi teendõirõl.

V.M.
 2015-01-22 13:48:00


További hírek:


KRÓNIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül