Ma 2023. 6 6.
Norbert, Norberta, Cintia napja van.
Látogatók száma : 55357359    
Honlapkeszites

Ülésezett az NKTT
Március eleji ülésén a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása elsõként dr. Molnár József rendõr alezredestõl, a Nagykanizsai Rendõrkapitányság vezetõjétõl kapott tájékoztatást a kistérség 2008-ra vonatkozó közbiztonsági helyzetével kapcsolatban.

A múlt évi statisztikákat összehasonlítva a 2007-sel, egyértelmûen csökkenés mutatkozik a bûncselekmények számában, Zala megyében 18%-kal, a Nagykanizsai Rendõrkapitányság illetékességi területén pedig 32%.-kal. A kistérség területén 1761 bûncselekmény történt, ennek 80%-a városunkban, a többi a különbözõ településeken.

Az „Út a munkához!” programot Pölöskei János, a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltségének vezetõje ismertette a jelenlevõkkel. A szociális támogatási rendszer átalakulása miatt az eddig szociális segélyben részesülõk egy része rendelkezésre állási segélyt fog kapni. Ez azt jelenti, hogy a programban részt vevõk dolgozni fognak, s ezért bért kapnak. A bér 95%-át pályázati úton, állami támogatásból, 5%-át önkormányzati forrásból fizetik. A közhasznú foglalkoztatás tervét – amennyiben az önkormányzatok úgy döntenek – a kistérség készítené el, a települési önkormányzatok foglalkoztatnák az embereket. Az önkormányzatok ez ügyben megállapodhatnak non-profit szervezetekkel – úgy mint a Vöröskereszt –, akiknek szükségük van még munkaerõre, s akik ezáltal átvállalják az 5%-ot.
Harmadik napirendi pontként szerepelt a Zalaispa hulladékgazdálkodási projekt üzemeltetésérõl és a projekt elõrehaladásáról szóló beszámoló. Mivel a kistelepüléseken eddig minimális összegû kommunális adóként fizettek a lakosok a hulladékszállításért, a jelenlegi uniós szabályok miatt bevezetett szolgáltatási díj gondot okoz az emberek számára. Hogy a projekt felépítése mindenki számára áttekinthetõ legyen, a települések polgármestereit a Zalaispa meghívta a március 5-én tartandó társulási tanácsülésre.
A következõkben módosította az NKTT a 2008. évi költségvetési határozatát, melyet a tagok egyhangúlag elfogadtak. Szintén elfogadták a Nagykanizsa és Környéke Szociális, Foglalkoztatási és Közmûvelõdési Nonprofit Kft. 2008. évi szakmai beszámolóját és a gazdálkodás 2009. évi várható alakulásáról szóló tájékoztatót.


S.E.

2009-03-04 08:41:05


További hírek:


GAZDASÁG ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül