Ma 2023. 6 8.
Medárd, Helga napja van.
Látogatók száma : 55389564    
Honlapkeszites

Egy könyvbe illõ patinás városrész – „bújóhíddal” és zajokkal
A 12-es választókörzet – meglehetõsen amorf formát öltve - nagy területet foglal magába az Alsótemplomtól a Sétakerten át egészen az Erdész utcáig. Ebben a körzetben található az ország egyik legpatinásabb lakótelepe – az úgynevezett „camp” – az „olajos” lakótelep. A kertvárosi jellegû választókörzetben két oktatási intézmény - a Thúry és a Cserháti szakközépiskolák -, továbbá két középfokú tanintézethez tartozó telephely mûködik – mutatja be a választókörzetét Papp Nándor önkormányzati képviselõ.

- Városunk egyik legszebb része a már fentebb említett „olajos” lakótelep, ahol a Sétakerthez hasonlóan a legnagyobb gond a növényzet állapota – folytatja a képviselõ. – Ha annak idején egyáltalán valamit elrontottak az általam is nagyon tisztelt Bõsze Kálmán bácsiék, - akit egyébként volt szerencsém személyesen is ismerni -, akkor azt említhetném, hogy arra a vékony zöld sávra, ami a járda és az úttest között van, gyorsan óriásira növõ platánfákat ültettek. Akkortájt ez nem volt baj, de most már egyre nagyobb gondot okoz, mert a méretesre nõtt fák szétnyomják az úttestet és megemelik a járdaburkolatot is. Gyakorlatilag már nincs elég helyük a platánfáknak, ezért a terjeszkedõ gyökerek rongálják a szennyvíz-csatornákat. Ugyanakkor védett fasorról van szó, de mindenképpen folyamatos állapot védelemre van szükség a platánfák esetében. Szerintem ameddig lehet, a fákat vissza kell vágni, továbbá egy-két elöregedett fa helyére újakat kell ültetni, mindenestre valamilyen kedvezõ megoldást kell találnunk a védett fasor megóvása érdekében.

- A köznyelven MAORT-telepnek titulált lakóövezethez kapcsolódik a dél-zalai város másik büszkesége a - Nagy Gáspár Kossuth-díjas költõ Kanizsáról szóló kötetében is gyakran említett - Sétakert.
- Számomra is kedves ez a zöldövezet, amelyet gyermekkorunkban még Sétatérnek neveztünk. Reményeink szerint hamarosan megújul és el kell mondanom, hogy a folyamat megvalósításához nagyon nagy segítséget kapunk a civilektõl, akik elindították a Szeressük a Sétakertet! mottójú programot. Ennek jegyében szépen felújították a keleti oldalon lévõ bejáratot. Lengyák István irányításával nagyon elegánsan rendbe hozták a Sétakert bejáratát, kitisztították a környezetét, s a város fõkertészével együttmûködve az elöregedett fákat is kivágják, hogy a késõbbiek során egy kis arborétumot hozhassanak létre a kanizsaiak által a korábbi évtizedekben mindig is kedvelt zöldövezetben. A civilek a sétakerti zenepavilon felújítására is pályázatot nyújtanak be, és reméljük, hogy a különbözõ kezdeményezések megvalósulásával ismét régi fényében tündökölhet Nagykanizsa egyik legszebb parkja. Voltaképpen a Balogh István vezette Civil Kerekasztal vállalt védnökséget a Sétakert felújítása felett, a Draskovics Kft. jelentõs támogatásával.
- Milyen a kapcsolata a választókörzet polgáraival?
- Általában havonta egy-egy fogadóórát tartok a volt Vécsey-iskola épületében, valamint a Zsimondy-Széchenyi szakképzõ iskola Erdész utcai telephelyén. Leginkább a zöldövezetek növényzetének problémáival keresnek fel a lakók, továbbá az utak és járdák állapotára vonatkozó panaszokkal. Jelenleg öt utca aszfaltozása van még hátra, de a többi még az elõzõ ciklus utolsó évében fel lett újítva. Gyakorlatilag a Csengery utca nagyon rossz állapotban van, de egyelõre két évnyi türelemre van szükség, ugyanis a Kohéziós Alapból megnyert szennyvízprogram megvalósulását követõen teljes egészében megújul a Csengery utca vasúti átjárótól Miklósfa felé irányuló szakaszának út- és járda burkolata. Ezen kívül rossz állapotban van még a Maort utca a Gyulay-közzel, a Kassa utca és a Papp Simon sétány. Továbbra is neuralgikus pont a „bújóhídnak” nevezett vasúti aluljáró az Erdész utca végén. Úgy gondolom, hogy amíg a fejekben nincs rend, addig ezzel az aluljáróval nem lehet mit kezdeni. Sajnos vannak olyan emberek, magukról megfeledkezve odapiszkítanak, kiverik a lámpákat, vagyis egyáltalán nem törõdnek az aluljáró tisztaságának megõrzésével annak ellenére, hogy a „bújóhidat” mindig takarítják és megpróbálják rendben tartani. Gondot jelent az is, hogy a „bújóhíd” elõtt lévõ területen eldobálják a szemetet és így idõnként felgyülemlik az illegális szemét ezen a helyen.
- Az idei évben milyen feladatokat kellene megoldani a választókörzetben?
- Ha a közgyûlés elfogadja a költségvetést és abból megfelelõ összeg jutna rá, akkor nagyon szeretném felújíttatni a Maort utcát, mert az ottani közlekedés szempontjából ez az egyik legfontosabb útszakasz. Visszatérve még a korábbi eredményekre, nagy sikernek tartom a mûemlék alsóvárosi római katolikus templom teljes felújítását. A rekonstrukció elõkészítésében és lebonyolításában jelentõs szerepe volt Horváth Lóránt plébánosnak, aki két és fél évvel ezelõtt érkezett városunkba és óriási lelkesedéssel szervezte a felújítást. Ez a gyönyörû templom kívül-belül teljesen megújult és úgy gondolom, hogy hatékony segítséget tudtam nyújtani a felújítás egész folyamatában. Másik fontos eredményként említem, hogy évente ötmillió forintot tudunk fordítani a városi köztemetõ útjainak karbantartására, továbbá új járdák építésére. Tavaly volt az elsõ ilyen évünk, most pedig azt szeretném elérni, hogy idén a ravatalozó is megújuljon, mert a jelenlegi létesítmény állagában már nem méltó egy megyei jogú városhoz, illetve - a szûkebb környezetet figyelembe véve – a szép kegyeleti parkunkhoz. Fontos megemlíteni továbbá, hogy eredményesen mûködik a választókörzetben a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház, bár lakossági észrevételként megfogalmazódott, hogy idõnként „hangosak” a rendezvények. Persze hozzá kell tenni, hogy ez az intézmény önfenntartó lett és a mûködtetés érdekében idõnként bérbe adják a termeket különféle rendezvények céljából. Úgy vélem, hogy ennek a mûvelõdési háznak továbbra is mûködni kell, csupán arra kellene egy kicsit jobban odafigyelni, hogy „halkabbak” legyenek egyes programok. Az uszoda környékén élõk pedig néha azt jelzik felém, hogy elég zajos a gépészeti rész, ami a volt Vécsey-iskola felé néz. Reményeim szerint idén javulás következik be e téren, ugyanis a létesítmény üzleti tervében szerepel a gépészeti rész majdhogynem zajmentes megújulása. Egy másik gond a választókörzetben, hogy megoldásra vár a volt vasutas óvoda nehéz helyzete, hiszen ez az intézmény most már évrõl-évre alapítványi fenntartással mûködik. A lakosság szívfájdalma volt továbbá, hogy – miután a közgyûlés megszavazta – a Csengery utcai orvosi rendelõk – amelyek egyébként közegészségügyi szempontból mindenképpen bezárásra voltak ítélve korszerûtlenségük miatt – megszûnnek és újak épülnek vállalkozói alapon a Kalmár utcában. Érthetõ módon mindez a lakosság egy részének a tetszését, másik részének pedig az ellenérzését váltotta ki. Miután a közgyûlés megszavazta, ezzel igazából nem tudunk mit csinálni, de reményeink szerint a korábbi létesítmények helyén ki tudunk alakítani egy korszerû gyermekorvosi rendelõt a Csengery utcában.
Összességében nekem ez a városrész a kedvenc területem, miután a gyermekkoromat az Olajtelepen töltöttem. Építészetileg teljes egészében kialakult ez a terület, hirtelen nem is tudnék olyan telket mondani, ahol bontás nélkül lehetne építkezni.
Gelencsér Gábor
2009-02-26 10:11:28


További hírek:


GAZDASÁG ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül