Ma 2023. 6 5.
Fatime, Fatima, Bonifác napja van.
Látogatók száma : 55350279    
Honlapkeszites

Kedvezményes étkeztetésrõl, a bizottsági üléseken való jelenlétrõl
Az Idõsügyi Tanács legutóbbi ülésének elsõ napirendi pontjaként Dr. Buzás Judit, az ÁNTSZ Nagykanizsai, Letenyei Kistérségi Intézetének kistérségi tisztifõorvosa tartott elõadást az idõskorúak leggyakoribb betegségeirõl, a betegségek megelõzési módjairól, a mozgás fontosságáról, és az egészséges táplálkozásról. A második napirendi pontban Dr. Lukácsa Erzsébet ,az Idõsügyi Tanács tagja ismertette azt az általa összeállított elõterjesztést, mellyel belépnek abba a ”vérkeringésbe”, amit az önkormányzat végez.

A témáról elöljáróban elmondta: Az Idõsügyi Tanács célja, hogy a lehetõségek figyelembevételével a város területén élõ idõskorú lakosság életkörülményei javuljanak. A közgyûlés 2009. évre elfogadott munkatervében felvételt nyertek olyan napirendek, amelyek közvetlenül vagy közvetve érintik az idõskorúakat. Az Idõsügyi Tanács feladatának tartja, hogy a témák kidolgozása során az elõterjesztések készítésénél lehetõséget kapjon arra, hogy véleményét kinyilváníthassa, javaslatait megtehesse. E feladatok elvégzése csak úgy lehetséges, hogy az elkészült tervezeteket még a közgyûlés elé terjesztés elõtt a tanács által kijelölt tag áttanulmányozza, részt vesz a bizottsági üléseken, ahol elmondhatja az Idõsügyi Tanács véleményét, javaslatát. Az Idõsügyi Tanács nem kívánja a döntéshozók feladatát csorbítani, segítõ szándékkal szeretne hozzájárulni az idõseket érintõ gondok megoldásához. A felelõs személyeket az Idõsügyi Tanács kijelölte, a határozati javaslat alapján felkérik Marton István polgármestert, hogy a napirendek bizottsági tárgyalására biztosítsa a témák szerint megjelölt személy megjelenését azzal, hogy a napirendek bizottsági szakaszában véleményüket és javaslataikat kinyilváníthassák a jobbítás szándékával, és azzal, hogy az önkormányzat a bizottságain keresztül tájékoztatást kapjon az idõsek álláspontjáról.
Büki Pálné, az Idõsügyi Tanács társelnöke egy fontos, sokakat érintõ kedvezmény megszûnésére hívta fel a jelenlévõk figyelmét. Ezzel kapcsolatos javaslatukat a város közgyûlése elé terjesztik. Január 1-tõl megszûnt a város oktatási intézményeiben étkezõk eddigi kedvezménye. Az intézkedés egyaránt érinti a mûködõ-, a nyugdíjas pedagógusokat és a más foglalkozású, úgynevezett vendég-étkezõket. Ez az új, 468 forintos „egyenlõsdire” igazított térítési díj a vendégétkezõknek kedvez, hiszen õk elfogadható áron jutnak jó minõségû ebédhez, s az õ számukra legkisebb az emelés mértéke. Viszont az étkezést igénybevevõ nyugdíjas pedagógusok hátrányosnak érzik az intézkedést, hiszen a kedvezményes étkezés volt az egyetlen megbecsülést, elismerést sugárzó gesztus irányukban. Az étkezõ nyugdíjasok fõként az idõsebb, alacsony nyugdíjjal rendelkezõ, rendszerint egyedülálló rétegbõl kerülnek ki. Õk keresték meg panaszukkal a város Idõügyi Tanácsát, kérve, érdekeik képviseletét. A tanács arra fogja kérni a közgyûlést, hogy vizsgálja felül az ezzel kapcsolatos döntését. Gyakoroljon méltányosságot az idõs, nehezen élõ pedagógusok érdekében, akiknek (étkezõhelytõl függõen) a napi 130-150 forintos emelés nagyon nagy anyagi terhet jelent.
Az ülésen többek között elhangzott: a megváltozott áfa törvény miatt ingyen nem kaphatnak helyet a klubok az intézményekben. Példát mutatva a sok széthúzásra, három ernyõszervezet, a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete, a Civil Kerekasztal Egyesület és az Idõsügyi Tanács, aláírják, mi az, amiben együtt tudnak dolgozni a nyugdíjasok érdekében. Döntöttek arról is, hogy idén az Idõsek Majálisát május 27-én rendezik meg a Csó-tó melletti Zöldtáborban.

B.E.


2009-02-23 14:31:34


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül