Ma 2023. 6 10.
Margit, Gréta napja van.
Látogatók száma : 55411013    
Honlapkeszites

Sikeres próbaüzem után átadták a nagykanizsai szennyvíztelepet

Fontos állomásához érkezett a Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt. A nagykanizsai szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai befejezõdtek, a próbaüzem lezajlott. A nemzeti színû avatószalag átvágásával dr. Nemcsok Dénes, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára, Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ, Tóth Nándor, a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás elnöke, valamint Kovács Tamás, a Szabadics Zrt. vezérigazgatója hivatalosan is átadta a beruházást.


A megjelenteket Tóth Nándor köszöntötte. Beszédében kiemelte, az elmúlt évek legnagyobb Zala megyei projektje nemcsak a mai kor, hanem az elkövetkezõ 30-50 év követelményeinek is megfelel, hiszen a szolgáltató korábban bírságot fizetett a kibocsátott szennyvízért, ma pedig az élõvízbe kikerülõ szennyvíz minõsége kis túlzással mondva majdnem ivóvíz minõségû.
Dr. Nemcsok Dénes azt hangsúlyozta, hogy a fejlesztéssel csökken a környezet terhelése, ezáltal jelentõsen javul az itt élõ emberek életminõsége. Elõrebocsátotta azt is, hogy a kormány továbbra is támogatja a környezetvédelmi beruházásokat és a hasonló projekteket, melyek megvalósítására is biztosít forrást a következõ idõszakban.
Kovács Tamás kihangsúlyozta: a kivitelezés 2 és fél éves idõtartama alatt több mint 50 ezer köbméter földet mozgattak meg és közel 6 ezer köbméter betont építettek be. A korábbi egy medencés tisztítás helyett, növelve a tisztítás biztonságát, két medence került kialakításra, illetve egy olyan biogáz égetõ üzemet hoztak létre, amely a komposztálás során fölszabaduló metán felhasználásával a telep fûtését oldják meg, illetve a maradék energiával elektromos áram is elõállítható.
Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik együttmûködtek és részt vettek a beruházásban, közöttük a mindenkori önkormányzatoknak, hiszen a tervezés, és a tényleges szervezõmunka már ciklusokkal ezelõtt elkezdõdött. Nem utolsósorban a köszönet a kormánynak is szólt, mert az önerõ finanszírozásával nagyban segítette a munka eredményes befejezését. Az összesen 11,1 milliárd forint bekerülési összegbõl közel három milliárdot költöttek a szennyvíztelep korszerûsítésére, amely Nagykanizsa mellett a most csatornázott 12 település szennyvizét is tudja fogadni és megnyugtató módon tisztítani.
A csatornázási projekt – amelynek záró „fejezete” a szennyvíztisztító mostani rekonstrukciója – a Nagykanizsa és térsége szennyvíz-elvezetési agglomeráció még ellátatlan területeit fedi le, amelyek közé a város még csatornázatlan területei, valamint a környezõ települések, Bocska, Eszteregnye, Fityeház, Fûzvölgy, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós, Rigyác, Semjénháza, Szepetnek és Zalaszentbalázs tartoznak. A beruházás tervezett összköltsége – a szennyvíztisztító-telep fejlesztésével együtt – nettó 11,1 milliárd forint.
A technológiai fejlesztés révén a telep alkalmassá vált a nagyobb hatásfokú, tápanyag-eltávolítást is megvalósító biológiai tisztításra. A keletkezõ fölösiszap kezelésére korszerû és gazdaságos iszapkezelési eljárást vezettek be, amellyel lehetõség nyílik a tisztítás során termelõdõ biogáz hasznosítására, valamint a komposztálásra is.
A szennyvíztisztító telepre, a Nagykanizsa és térsége szennyvíz-elvezetési agglomeráció csatornahálózattal már rendelkezõ településeirõl (Nagykanizsa, Nagyrécse, Pogányszentpéter, Iharosberény, Iharos, Inke), valamint a projekt keretében újonnan ellátandó 12 településrõl érkezik a szennyvíz. Így a telepen összesen 18 település szennyvizét kezeli az üzemeltetõ, az érintett önkormányzatok 100 %-os tulajdonában lévõ Délzalai Víz-és Csatornamû Zrt.
A fejlesztés révén – a korszerû iszapkezelésnek köszönhetõen – jelentõsen csökkenthetõ a környezet terhelése. A beruházással javul a tisztított vizet befogadó felszíni víz – a Dencsár-árok – és közvetve a Principális-csatorna vízminõsége.
A kivitelezést a közbeszerzési eljáráson nyertes ESZ-2011 Nagykanizsa Konzorcium végezte el a tervezett határidõre, nettó 2.892.000.000 forintért. A Konzorcium vezetõje az EuroAszfalt Kft., a konzorcium tagja a Szabadics Közmû és Mélyépítõ Zrt. A technológiai fejlesztés mellett új kezelõépület, egy gépjármûtároló és egy raktár is épült, a korábbi üzemviteli épületet laboratóriummá alakították, és a régi garázsépületet is felújították.

Kanizsa

További képek a galériában.2014-10-31 06:52:00


További hírek:


GAZDASÁG ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül