Ma 2023. 6 10.
Margit, Gréta napja van.
Látogatók száma : 55415395    
Honlapkeszites

Elveszett Platán sori illúziók
A 4-es számú választókörzet magába foglalja a hangulatos Platán sort, a Teleki utca páratlan oldalát, és részben hozzátartozik az Eötvös tér, a Bajza utca és a Kossuth tér, vagyis egy kis családi házas övezet is. A körzetet zömmel panelházak alkotják, legkorábban a Platán sor lakótömbjei épültek. Mint Bizzer András önkormányzati képviselõ mondja: a Teleki utca 1-9. klaszszikus panelházas terület, ahol tízemeletes épületek is vannak, tehát sûrûn lakott körzetrõl van szó.

– Mintegy három-négyezren laknak a körzetben, de érdekes módon ez a szám változik, mert egy ideig folyamatosan csökkent a választókörzet lakossága, most viszont, ahogy fiatalabbak költöznek a körzetbe, várhatóan emelkedik majd ez a mutató.
– Érzékelhetõ ilyen tendencia, miszerint a fiatalok szívesen választanak lakóhelyet ebben a városrészben?
– Úgy érzem, hogy igen. Kezdetben többnyire a bérlakásokat veszik ki. Az elhalálozás miatt üressé vált lakásokat a Platán soron elõször csak bérlik, de lehet, hogy azután állandó lakosként is odaköltöznek. Tehát tapasztalok egy ilyen folyamatot, melynek során egyre több fiatal család költözik a Platán sorra.
– Milyen eredményeket ért el a választókörzet fejlesztésében?
– Kisebb sikerekrõl tudok beszámolni: gondolok itt például egy lépcsõ építésre egy ház elõtt, vagy a fák rendbe tételére. Elõfordult például, hogy egy csatorna-átjáró balesetveszélyesen volt elhelyezve az út-járda szakaszon és ezt a hibát kiküszöböltük.
– A város egyik leghangulatosabb része a Platán sor. Mennyire tudják óvni az elöregedõ fákat?
– Sajnos ezekkel a fákkal folyamatosan probléma van, mert meg kellene gallyazni õket. Mivel elég magasra nõttek már, speciális gépjármûvet kellene bérelni a munkálatokhoz, viszont mindennek elég nagy költségvonzata van. Ez idáig még nem sikerült elérnem, hogy tegyék rendbe a Platán sort, pedig folyamatosan kérelmezem, mert a lakók is úgy vélik, hogy az ottani fák eléggé elhanyagolt állapotban vannak. Igaz, hogy szép ez a fasor, de már nagyra nõttek és éppen ezért egy erõsebb gallyazást el kellene végezni. Sajnos egyelõre úgy alakultak a dolgok, hogy erre nincs pénz.
– Hogyan tartja a kapcsolatot a városrész lakóival?
– Fogadóórám péntekenként 17 órakor szokott lenni a dr. Mezõ Ferenc gimnáziumban. Az elsõ két évben havonta tartottam a fogadóóráimat, de nem mindig jöttek érdeklõdõk, ezért most már úgy alakul, hogy két-három havonta tartok fogadóórát. Lakossági észrevételek azért mindig akadnak: most például beadtam egy rendelet-tervezetet arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat korlátozza az üzletek éjszakai nyitva tartását, ugyanis problémákat jeleztek a körzetembõl, hogy egy bolt éjszaka is rendszeresen nyitva tart és emiatt nagy hangzavar van. A lakók nem tudnak aludni és sokan már azon gondolkodnak, hogy elköltöznek a lakásukból, mert egyszerûen nem tudnak pihenni a rendszeresen ismétlõdõ hangoskodások miatt. Egy rendelet-tervezetet nyújtottam be a közgyûlésnek arra vonatkozóan, hogy azok a boltok, amelyek nem tudják megoldani, hogy zárt térben szolgálják ki az ügyfeleiket, – vagy vendéglátó egység esetén – zárt térben tudják biztosítani a kiszolgált termékek elfogyasztását, azok az egységek éjszaka ne lehessenek nyitva. Tehát voltaképpen egy nyitva tartási tilalomról lenne szó este 23 órától hajnali öt óráig. Az általam benyújtott rendelet-tervezetet a következõ soros közgyûlés tárgyalja majd. Szeretném, ha a közgyûlés elfogadná, mert egyébként ez amúgy is egy úgymond „gyenge” rendelet, hiszen ennél sokkal szigorúbb rendeletek vannak más önkormányzatoknál. Így például egyes fõvárosi kerületekben teljes tilalom van, tehát szeszesitalt sem lehet árusítani este tíz és reggel hat óra között, vagyis sokkal szigorúbb rendeletek vannak máshol az általam javasoltnál.
– Volt egy olyan rendelet-tervezete is, amit nem fogadott el a közgyûlés.
– Igen, ez a galambetetés tiltása lett volna, holott úgy érzem, hogy az azóta eltelt idõszak engem igazolt, mert például egy másik megyei jogú városban – Gyõrben – pár hónappal késõbb elfogadtak egy hasonló rendeletet. És ami hivatkozási alap volt, hogy ugyebár Velencében a galambok etetése micsoda várostörténeti tradíció – és ezt a példát követhetnénk Kanizsán is –, most már ott tartunk, hogy Velencében is tilos galambokat etetni, mert a madarak tönkreteszik a szobrokat és a mûemlék épületeket. Nálunk pedig azért lett volna indokolt egy ilyen rendelet megalkotása, mert a körzetemben lakók jelezték, hogy a keleti városrészben elszaporodtak a galambok. Odaköltöznek az erkélyekre és odapiszkítanak, s emiatt például nem lehet ruhát teregetni. A Platán sor környékén már gondot okoz, hogy túl sok a galamb és megnehezítik az ott lakók életét. Viszont, ha nem etetjük a galambokat, akkor nem szoknak oda a lakókörnyezetbe, ezért kellett volna szerintem meghozni ezt a rendeletet. Említhetném még azt is, hogy nekem választási ígéretem is volt, a falfirkák elleni hatékony fellépés: nos, ennek az lett az eredménye, hogy a közgyûlés elfogadta a rendelet-tervezetemet, tehát van egy komplett rendeletünk arra vonatkozóan, hogy a falfirkák eltüntetését támogatja a város.
– Egyéni képviselõként nemcsak a saját körzetének gondjait próbálja megoldani.
– Mindig is szívügyemnek tartottam a vállalkozások támogatását a munkahelyteremtés miatt. Például a legutóbbi közgyûlésen is volt egy elõterjesztés arról, hogy vissza akarták vonni a munkahelyteremtést elõsegítõ rendeletünket, de én megvédtem a közgyûlésen ezt a rendeletünket, mondván, hogy semmiképpen sem szabad visszavonni, hanem csupán árnyaltan módosítani kellene, hogy mûködõképes maradjon. Ezek a módosítások meg is történtek a legutóbbi közgyûlésen, vagyis örvendetes módon életben maradt ez a munkahelyteremtést segítõ támogatás. Ez azt jelenti, hogy ötszázezer forint támogatást lehet elnyerni munkahelyenként abban az esetben, ha a vállalkozó vállalja azt, hogy két éven át biztosítja az új munkahelyet. Fontos, hogy ennek új munkahelynek kell lennie, tehát a vállalkozónak igazolnia kell, hogy az elmúlt évek létszámához képest plusz egy új munkahelyet biztosít, és akkor kap ötszázezer forint támogatást a várostól. Persze az is szabály, hogy egy vállalkozás évente maximálisan csak ötmillió forintot vehet igénybe ilyen célra, és ötven fõ alatt kell lenni az összfoglalkoztatásnak. Ezzel akarjuk elérni, hogy ezt a támogatási lehetõséget kis-és középvállalkozások vegyék igénybe, mert náluk lehet a munkahelyteremtést leginkább elõmozdítani. A tavalyi évben már éltek a vállalkozások ezzel a lehetõséggel, vagyis ezáltal elég sok munkahelyet tudtunk teremteni. A panelprogramot és a termofor-kéményes felújításokat is mindig támogattam a közgyûlésben, mert egyrészt a körzetemben is fontos, hogy megszépüljenek a házak. Ugyanakkor a Platán sorra is érvényes, hogy ki kellene cserélni a régi, elavult kéményeket, amelyek esetenként akár életveszélyt is okozhatnak. Mindig is támogattam, hogy erre a célra maradjon pályázati pénz a lakóközösségeknek. Egyébként ezt a városrészt is még szebbé lehetne tenni, ha lenne rá elegendõ pénz a költségvetésbõl. Sajnos nem sok pénzt tudok kilobbizni a választókörzetnek, de ennek ellenére mindent megteszek azért, hogy szépüljön ez a városrész. Úgy érzem, hogy megfelelõ lobbizással és egy kis odahatással kisebb eredményeket a jövõben is lehet érni és remélem, hogy ezáltal elõ tudom mozdítani a választókörzetem fejlõdését.
Gelencsér Gábor

2009-02-09 09:07:49


További hírek:


GAZDASÁG ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül