Ma 2023. 6 6.
Norbert, Norberta, Cintia napja van.
Látogatók száma : 55357333    
Honlapkeszites

Tudunk segíteni, jöjjenek, kérelmezzék
Nem kevés azoknak az embereknek a száma városunkban, akik nem tudják kifizetni halmozódó számláikat a közmûszolgáltatóknak, pedig létezik egy adósságkezelõ szolgáltatás, amirõl sokan vagy nem tudnak, vagy nem mernek lépéseket tenni legalább a tájékozódás erejéig – mondta Cseresnyés Péter alpolgármester, országgyûlési képviselõ. Ezúttal is fel kívánják hívni az érintett városlakók figyelmét, éljenek a lehetõséggel, keressék fel a Családsegítõ Központot, mert van egy megoldás, ami még mindig jobb, mint egy végrehajtással járó peres eljárás.

A témáról Maronicsné Dr. Borka Beátával, a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának vezetõjével és Milleder Katalinnal, a Családsegítõ Központ adósságkezelési tanácsadójával beszélgettünk.
– Hova forduljanak elsõ lépésként az érintettek – kérdeztük a szociális osztály vezetõjét.

– Elsõ körben a Zrínyi út 51. szám alatt, a Családsegítõ és Gyermekjóléti Központnál kell kérelmezni, ahol megkérdezik a különbözõ szolgáltatóktól, hogy milyen adóssággal rendelkezik az ügyfél. Abban az esetben, ha megfelel a jogszabályi feltételeknek, a kérelmét a javaslatukkal együtt a szociális osztályhoz továbbítják.
– Milyen adósság esetén kérheti a lakosság a szolgáltatást?
– Az adósságkezelési szolgáltatás egy lakhatást elõsegítõ ellátás. Ha valakinek lakbérhátraléka van, közös költség, közüzemi díjtartozás, gáz-, villany-, víz- és csatornadíj, illetve szemétszállítási díjhátralék – sorolja az osztályvezetõ. Ezen kívül több feltételnek is meg kell felelnie az ügyfélnek: Hogyha legalább hat havi tartozása van, továbbá megnézzük a jövedelmi viszonyait. A helyi rendelet tartalmazza, hogy milyen lakásnagyság esetében lehet igénybe venni a szolgáltatást.
– Pontosan ismertetjük az ügyféllel – vette át a szót Milleder Katalin, a Családsegítõ Központ adósságkezelési tanácsadója –, mert különválasztjuk azt is, ha valaki társasházi többszintes, egyszintes lakásban, vagy családi házban él.
– Milyen jövedelemmel kell rendelkeznie az igénylõnek? Egy egyedülálló munkanélküli, vagy nyugdíjas is igénybe veheti a szolgáltatást?
– Ha az elõírt jövedelemhatárnak megfelel, egyedülálló személy is be tud kerülni. Egyszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 150 százaléka, azaz 42.750 forint a legalacsonyabb kategória. A nyugdíjminimum 200 százalékáig, az egy fõre jutó 57.000 forint jövedelem esetén még beadhatják. Többszemélyes háztartás esetében is a nyugdíjminimum 150 százalékáig lehet elmenni, az egy fõre jutó 42.750 forint esetében. A város lakossága számára 2006. április 1-je óta él ez a lehetõség. A törvény nagyon szigorú feltételeket kíván, és az adósságnak csak egy bizonyos részét fizeti ki.
– Ha valaki úgy érzi, hogy rászorul a segítségre, milyen napokon keresheti fel önt a Családsegítõ Központban?
– Hétfõn és szerdán van adósságkezelési tanácsadás. Hétfõn délelõtt 8-12 óráig, délután 13-17 óráig. Szerdán délelõtt 8-12-ig, délután pedig 13-16 óráig. Mindenkinek jogában áll beadni a kérelmet rajtam, mint adósságkezelési tanácsadón keresztül. Az elsõ, feltáró jellegû beszélgetésen az illetõ kap egy tájékoztatást, s ha jogosult a támogatásra, behozza az általam kért igazolásokat, s amikor az elsõ rezsi befizetése megtörténik, egy elõzetes megállapodást kötünk vele, amivel jelzi az adós, hogy szeretne bekerülni a szolgáltatásba, és innentõl kezdve már fizetni kell a rezsiszámláit. Felveszszük a szolgáltatóval, szolgáltatókkal a kapcsolatot, s így eltekintenek a peres eljárástól. Ha sikeresen részt vesz az illetõ az elõgondozáson, a kérelmet és a javaslatot együtt beadjuk a Polgármesteri Hivatalba, ahol meghozzák a határozatot. A jövedelemviszonya alapján adósságának ötven, vagy hetven százalékát átvállalja az állam, illetve az önkormányzat, de a fennmaradó huszonöt, illetve ötven százalékát az adósnak kell kifizetnie egy éven belül.
– Nagyon szigorú feltételei vannak az adósságkezelési szolgáltatásnak – összegezte Maronicsné Dr. Borka Beáta osztályvezetõ – de mégiscsak lehetõség az ügyfelek számára. Jöjjenek, kérelmezzék, mert tudunk segíteni, ha õk is akarják…
B.E.


2009-01-28 09:45:16


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül