Ma 2023. 6 9.
Félix, Előd, Annamária napja van.
Látogatók száma : 55408334    
Honlapkeszites

Formatervezõk, építészek, vizuális szakemberek Nagyrécséért

A zömében formatervezõket tömörítõ Zsennyei Mûhely tagjai egy héten át a kendlimajori Ludvig Mûvészeti Akadémia területén dolgoztak.


A 35 éve mûködõ nemzetközi alkotóközösség idén Nagyrécse épített és kulturális környezetének átalakítására készített koncepciót, amelyet szombaton prezentációk keretében összegeztek. A fiatal formatervezõk, építészek és vizuális szakemberek Wilheim Gábornak, a Récse Klub elnökének meghívására érkeztek a településre.

A Vas megyei központú alkotóközösség tagjai év közben hazai és nemzetközi cégeknél dolgoznak, de minden év augusztusában egy hétig workshopot tartanak egy-egy témában. Idén a Humanisztikus Design, az Emberközpontú tervezés volt a téma, amelyhez kiváló terepgyakorlatot kínált Nagyrécse. Az öt szekcióban alkotó közösség tagjainak célja az volt, hogy feltérképezzék a település természeti, építészeti és kulturális értékeit, hagyományait valamint a turisztikai fejlesztés területeit. Másodlagos cél volt olyan programok kidolgozása, amely erõsítheti az „õslakosok” és az újonnan letelepedõ lakosok közötti kohéziót, a szeretek Nagyrécsén élni érzést. A workshop ideje alatt a település központjának építészeti átalakítására, új közösségi terek kialakítására is születtek javaslatok. Ezek a térburkolatokat, az utcabútorokat, interaktív installációkat, színpadot és a kültéri játékokat is magukba foglalják. A meglévõ közösségi terek jobb kihasználására is konkrét elképzelések születtek. Kidolgozásra került a település arculati koncepciója és olyan programok, játékok, amelyek a virtuális térben mozgók számára is kedvezõ fogadtatásra számíthatnak. A turisztikai vonzerõ fokozására pedig a helyi kulturális és gasztronómiai programokra építenek. Az alkotómûhely munkájáról Molnár L. Péter a workshop vezetõje adott értékelést, aki nagyon eredményesnek ítélte a szekciók munkáját és reményét fejezte ki, hogy a koncepciók beépülnek Nagyrécse település-fejlesztési terveibe.

H.Gy.
 2014-09-01 06:23:00


További hírek:


KULTÚRA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül