Ma 2023. 6 8.
Medárd, Helga napja van.
Látogatók száma : 55400961    
Honlapkeszites

Önkormányzat 2014 - Zaklatás nélkül szabad csak ajánlásokat gyûjteni

Hétfõn kezdhetik meg az önkormányzati és nemzetiségi választáson induló jelöltek és jelölõszervezetek az ajánlások gyûjtését. Ajánlásokat csak zaklatás nélkül szabad gyûjteni, és nem lehet a választók ajánlását munkahelyeken, egészségügyi, közigazgatási vagy önkormányzati intézményekben, valamint tömegközlekedési jármûvökön kérni.


A valamivel több mint nyolcmillió választópolgárnak legkésõbb augusztus 25-ig kell megkapnia a választásról szóló értesítõt. A korábbi évektõl eltérõen a választók nem kapnak ajánlószelvényt az értesítõ mellé, mivel átalakult a választási rendszer, és az ajánlószelvény-gyûjtést felváltotta a jelöltek ajánlóíven történõ ajánlása.
A képviselõjelöltséghez, polgármester-jelöltséghez szükséges ajánlások számát a jegyzõk állapították meg augusztus 18-án a névjegyzékben szereplõk száma alapján, a megyei fõjegyzõk pedig a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát határozták meg. A nemzetiségi választáson induláshoz szükséges ajánlások számát a Nemzeti Választási Bizottság állapította meg a választások kitûzésekor, nemzetiségek és települések szerint bontásban.
A jelöltek az ajánlásokat ajánlóíveken gyûjthetik, ezeket a képviselõ- és polgármesterjelölteknek a helyi választási irodától, a megyei listát állítani szándékozó jelölõszervezeteknek a területi választási irodától, a fõpolgármester-jelölteknek a Fõvárosi Választási Irodától, az országos nemzetiségi önkormányzati választáson indulni szándékozó jelölõszervezeteknek a Nemzeti Választási Irodától kell igényelniük.
A választási irodák legkorábban augusztus 25-én adhatták át az ajánlóíveket: ezeken szerepel az ajánlóív sorszáma, hitelesítõ bélyegzõlenyomat, a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, a jelölõszervezet megnevezése (vagy a független jelölés ténye). A választási iroda nyilvántartja, hogy egy-egy jelölõszervezetnek, illetve jelöltnek hány ajánlóívet adott át.
Az ajánlóíven fel kell tüntetni annak a nevét és aláírását is, aki az ajánlásokat gyûjti, vagyis bárki csak a hitelesített ajánlóív birtokában jogosult ajánlást gyûjteni.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.
A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki nem kötelezhetõ. A választási eljárási törvény kifejezetten tiltja, hogy bárki az ajánlásért cserébe bármilyen elõnyt - például pénzt vagy ajándékot - ígérjen, illetve adjon, ez bûncselekménynek minõsül. A jelölõszervezetek azonban a saját ajánlásgyûjtõ aktivistáiknak adhatnak díjazást.
Ajánlást a választáson induló pártok, egyesületek, illetve jelöltek, valamint az õ meghatalmazásukkal rendelkezõk gyûjthetnek.
Az ajánlás csak akkor érvényes, ha az ajánló választópolgár feltüntette a nevét, személyi azonosítóját, lakcímét és anyja nevét. A választópolgár adatait más is rávezetheti az ajánlóívre, de azt mindenképpen a választópolgárnak saját kezûleg kell aláírnia.
Az ajánlásokról tilos másolatot készíteni, és tilos az adatokat esetlegesen adatbázis építésére felhasználni.
Az önkormányzati és nemzetiségi választáson indulni szándékozó jelöltek szeptember 8-ig gyûjthetik az ajánlásokat, eddig az idõpontig kell bejelenteni - és az ajánlóíveket leadni - a helyi választási bizottságnál, ha valaki indulni kíván a választáson. A megyei listát állító jelölõszervezetek szeptember 9-ig gyûjthetik az ajánlásokat.
Ajánlásokat a választópolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyûjteni. A törvény azonban tiltja az ajánlás gyûjtését az ajánló és a gyûjtõ munkahelyén munkaidõben vagy munkavégzése közben, a fegyveres erõknél és a rendvédelmi szerveknél, a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban lévõtõl a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben.
Tilos ajánlást gyûjteni közösségi közlekedési eszközön, állami, helyi és nemzetiségi önkormányzat hivatali helyiségeiben, felsõoktatási és köznevelési intézményben, valamint egészségügyi szolgáltató helyiségeiben is.
A választópolgároknak figyelniük kell arra, hogy csak az az ajánlóív hiteles, amelyen szerepel a választási iroda pecsétje, az ív sorszáma, és fel van tüntetve rajta az aláírásgyûjtõ polgár neve és aláírása.
Ajánlóív nem maradhat a jelöltként indulni szándékozónál, illetve a jelölõszervezetnél, mivel az összes ajánlóívet kötelesek átadni a választási irodának a jelölt (illetve lista-) bejelentésére nyitva álló határidõig. Aki elmulasztja leadni az összes ajánlóívet, megbírságolják. A bírságot a választási bizottság szabja ki hivatalból, ennek összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint. Az országgyûlési választástól eltérõen az önkormányzati voksoláson már nem lehet bírságot kiszabni a határidõ elteltét követõ napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.
Az országgyûlési választásokon a pártokat és jelölteket összesen 1,9 milliárd forintra bírságolták az idõben le nem adott ajánlóívek miatt.

 

MTI - Kanizsa2014-08-25 08:02:00


További hírek:


POLITIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül