Ma 2023. 9 30.
Jeromos, Honória, Hunor napja van.
Látogatók száma : 56006486    
Honlapkeszites

Szépülõ belváros – századelõi hangulattal
A 11-es számú választókerület voltaképpen a kanizsai belváros, amely a Battyány és Zrínyi utcáktól és a Széchenyi tértõl kezdve a Fõ utca, a Sugár utca eleje és az Erzsébet tér által, illetve a Kalmár és Vásár utcák által határolt városrészt foglalja magába. A belváros különleges körzete a városnak abból a szempontból, hogy nemcsak az itt élõk mindennapi életének színtere, hanem egy szélesebb réteget – így a kanizsaiakat és a vonzáskörzetbõl ide látogatókat is (meg)érinti.

- A ciklus második évére megoldódott az útszélesítés, továbbá a járda és a közvilágítás kiépítése a Vásár utcában – kezdi az elért eredmények sorolását dr. Kolonics Bálint önkormányzati képviselõ. – Egy másik fontos feladat a belváros zöld területének fejlesztése: a fõkertésszel együttmûködve sikerült megritkítani és fiatalítani az elöregedett és balesetveszélyes fákat. A fakoronák lakóházakra és autókra veszélyes részeit megtisztították. A Batthyány utcában például a vágással azonos ütemben magas fákat telepítettek a növényzet fiatalítása céljából, és remélem, hogy a tavaszi lombhajtással már olyan utcaképet ad, ami elfogadható a lakosság számára. A Király utcában van egy olyan lakóépület rész, ahol a csatornázás korszerûsítését, az útburkolat javítását és parkolók kiépítését kell megoldani. Ezt sikerült elfogadtatni a közgyûléssel és meg is volt a költségvetésben erre az elkülönített fedezet és úgy gondolom, hogy tavasszal el is kezdõdhet a csatornázás korszerûsítése.
- Úgy tudom, hogy játszóteret is szeretnének létrehozni a belvárosban.
- Így van. Már tartottunk lakossági fórumot e témakörben és kiderült, hogy a játszóterek aránya eltolódott más városrészek irányába. Ugyanakkor megváltozott a belváros lakóövezeteinek struktúrája, mert új társasházak épültek a Kalmár és Vásár utcákban. Fiatal családok laknak itt sok gyermekkel, ezért nagy szükség van játszóterekre. A városfejlesztési osztállyal együttmûködve már keressük a megfelelõ helyszínt, és a jövõ évi költségvetésben javaslatként elõterjesztem egy belvárosi játszótér létesítését, ami a belváros nyugati részén - vagyis a Fõtér és Vásár utca környékén - kell, hogy elkészüljön.
- Sokan hiányolják a Sétakerthez vezetõ korábbi gyalogos kishidat.
- A vasút villamosításával a Batthyány utca és a Sétakert közötti kishidat lebontották, pedig fontos összekötõ kapocs volt a MAORT-telep, Sétakert, Batthyány utca és a Herman Ottó utcai lakótelep és a belváros között. Minden évben javasoltam a kishíd helyreállítását és újjáépítését. Mindez egyrészt azért bír jelentõséggel, mert a Maort utcából kellemesebb környezetben nyújt közlekedési lehetõséget az ott lakóknak a belváros felé, másrészt pedig a Batthyány és Herman utcákban lakók a kishídon át könnyebben meg tudják közelíteni a Sétakertet, nem szólva arról, hogy jobban hozzájárulna a Sétakert funkció bõvítéséhez is, ha újra visszaállítanák a kishidat.
A belvárosi játszótér kialakításánál egyébként lényeges szempontnak tartom azt, hogy a belváros rekonstrukció az autósforgalom csökkentésével és a gyalogosforgalom növelésével, továbbá sétálóutca, kerthelyiségek és terek kialakításával több embert vonzana a belvárosba. Ez fokozottan indokolttá teszi azt, hogy ne csak az itt élõ emberekre alapozzuk a gyerekeknek a játszótér kialakítását, mivel szélesebb réteg keresi fel a belvárost. A játszóterek mellett még fontos az, hogy a tíz éven felüli korosztálynak nincs megfelelõ közösség tér sem a város viszonylatában, sem a belvárosban. Ahhoz, hogy ezek a fiatalok ne kallódjanak, szükséges az igényeiknek megfelelõ közösségi tereket kialakítani. Így létrejött már egy kerékpáros pálya, de szükség van még egy gördeszkapályára és különbözõ közösségi terekre.
A vállalkozók számára fontos kérdés a belváros rekonstrukció Fõ utcát érintõ átalakítása: a jármûforgalom csökkentése, illetve kiszorítása a Fõ utcáról, továbbá sétáló utca és terek kialakítása egyrészt fontos azért, mert a vendéglátó helyek a kerthelyiségeket csupán - ideiglenes jelleggel - szezonálisan tudják csak elhelyezni a Fõ utcán. Gyakorlatilag a gyalogos forgalom megfelelõ biztosítása mellett – ami korlátok közé szorítja a kerthelyiségek méretét, célszerûbb lenne a térburkolatra az utcabútorok és a belvároskép végleges kialakítása az önkormányzat részérõl, ami talán a belváros rekonstrukció folyamán megvalósul, és így megfelelõ feltételeket tudna a város biztosítani a vállalkozók számára a kerthelyiségek elhelyezésére.
- Lehet Nagykanizsából egy szép, mediterrán hangulatú város?
Nagykanizsa belvárosa – más európai városok viszonylatában is szép, mert olyan építészeti értékekkel rendelkezõ épületek találhatók a belvárosban, amelyeket meg kellene õrizni eredeti állapotukban. Erre vonatkozóan is tettem már javaslatot, hogy évente olyan alapot kellene létrehozni, amibõl támogatni lehetne ezeket a társasházakat és az önkormányzat az utcafronti homlokzat felújításában anyagi részt vállalna, hiszen ez nem csak a tulajdonosok szempontjából fontos, hanem a városban élõk és a Kanizsára ellátogató minden ember számára, hiszen aki feltekint, nem düledezõ vakolatot lát, hanem a helyreállított homlokzatokat. Azt gondolom, hogy ezt erõhöz mérten - éves ütemezéssel – meg lehetne valósítani, és öt-hat év alatt a belvárosi homlokzatokat teljes mértékben fel lehetne újítani és büszkék lehetnénk rájuk.
- Tõsgyökeres kanizsai vagyok, itt lakom a Deák téren és nagyon szeretem ezt a városrészt – veszi át a szót Németh Sándor. – Szép a környezet és aránylag nyugodt, csendes ez a városrész. Az utóbbi idõben sokat változott a belváros, de nem biztos, hogy mindig elõnyére. Még hagy kívánnivalót maga után a belváros rekonstrukciója és az épületek felújítása, mert azért azt látni kell, hogy a Fõ úton itt-ott állványerdõk vannak. Gondolom, hogy ennek komoly anyagi vonzata van, amivel sem a lakók és sem a város nem rendelkezik, tehát ezért ezt a problémát mihamarabb meg kellene oldani. A városrészben parkolási gondok is vannak: véleményem szerint kevés a parkoló, tehát valahol Kanizsa már kinõtte ezt a jármûállományt, ami jelenleg a városban közlekedik. Valószínûleg, hogy annak idején, amikor a lakókörnyezetet tervezték, még nem számoltak ekkora gépjármû forgalommal. A Deák téri parkoló is állandóan zsúfolt és sok a szabálytalanul parkoló gépkocsi, ezáltal több a közterület-felügyelet munkája is.
Tudomásom szerint már régóta tervezi a város a Fõ út tehermentesítését, és a Zrínyi utcát be akarják kötni a Kórház utcába az Eötvös tér -Teleki út -Kórház utca találkozásához. Ezt nem találom szerencsés megoldásnak, egyrészt a parkolási gondok miatt. A Zrínyi utca egyik oldala most is végig tele van parkoló autókkal. Ráadásul, ha még ebbe a szûk utcába terelik a Fõ útra kihajtó forgalmat, akkor szerintem elviselhetetlen lesz ennek a lakóövezetnek a terhelése.
Gelencsér Gábor


2008-12-18 13:17:27


További hírek:


GAZDASÁG ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül