Ma 2023. 5 29.
Magdolna, Magda, Ervin napja van.
Látogatók száma : 55314882    
Honlapkeszites

Fidesz a Kórházról
A Fidesz Helyi Szervezete nevében tartottak sajtótájékoztatót Szõlõsi Márta és Karádi Ferenc önkormányzati képviselõk.

– Elképedve olvastam Bárdosi képviselõtársamnak a kórház fõigazgatójának felmentésére tett elõterjesztését, melyet a közgyûlés csütörtökön fog tárgyalni. – kezdte Szõlõsi Márta. –Tekintettel arra, hogy az anyag bizalmas, természetesen annak részleteibe nem fogok belemenni. Szükségesnek tartok ugyanakkor néhány – remélem, sokak számára elgondolkodtató – tényt felsorolni, kérdést megfogalmazni: tény, hogy a szocialista-szabaddemokrata képviselõtársaim a fõigazgató kinevezése óta folyamatosan igyekszenek azt a látszatot kelteni, mintha a kórházban komoly gondok lennének. Tették mindezt úgy, hogy a problémák megoldására egyetlen javaslatot nem tettek, egyetlen alkalommal sem.

– Tudom, nem az õ feladatuk volt pl. az átszervezés lebonyolítása, de ugye az senki elõtt nem kérdéses, hogy mégiscsak az MSZP-SZDSZ-kormánynak „köszönhetõ”, hogy az egészségügy reformja ágyszámleépítést hozott, munkahelyek megszûnését vonta maga után, mindez a teljesítmény volumen korláttal megfûszerezve várólisták kialakulását eredményezte, és sorolhatnám. A kórházaktól elvett pénzek mára már sok helyen az országban csõdközeli helyzetbe sodorták az intézményeket. Gondolom, azzal sem mondok újat, hogy az így kialakult helyzet, valamint a kórházakban dolgozók bérének siralmasan alacsony szintje bizony megfontolásra késztetett sok orvost. Nem csak Nagykanizsán, hanem mindenhol az országban. Mi is a kanizsai kórház-fõigazgató bûne? Hogy levezényelte a kórház-átalakítást, mégpedig a lehetõ legkisebb létszámleépítéssel? Hogy létrehozta a Sürgõsségi Betegellátó Osztályt, pályázat híján saját erõbõl, hogy megfeleljen a súlyponti kórház elõírásnak? Hogy a kórház anyagi helyzetével, mûködésének biztonságával – ellentétben sok más kórházzal - mind a mai napig minden rendben van? Hogy a kórházból néhány orvos egzisztenciájának biztosítása érdekében máshol keresi a boldogulását? Zárójelben jegyzem meg, hogy a háziorvosi praxist vállalók esetében a közgyûlés támogatására is szükség volt, amit ellenzéki képviselõtársaimtól is megkaptak szavazatukkal. Miért is nem tettek akkor a közgyûlésen kísérletet arra, hogy a kórházi orvoslétszám biztonságára hivatkozva szót emeljenek? Ugye nem gondolják komolyan azt sem a képviselõtársaim, hogy a külföldön munkát vállaló orvosok – bármelyik kórházat is hagyják maguk mögött - az igazgatójuk miatt „kényszerülnek” olyan helyre távozni, ahol többszörös bért kapnak majd eztán? Folytathatnám a felsorolást, de nem teszem. Tény, az, hogy a kórház saját erejébõl képes volt a reformintézkedéseket végrehajtani, tény az, hogy a gazdálkodása stabil, a betegek ellátásra kerülnek. S mindezek nem csak szerintem tények, hanem a parlament Eü. Bizottságának múlt szerdai kanizsai ülésén elhangzottak szerint, még a bizottság szocialista elnöke és szocialista alelnöke szerint is, amiért dicséretet is kapott a kórházvezetés. Remélem senki nem kérdõjelezi meg azt, hogy õk valóban szakmai véleményt fogalmaztak meg ezzel a dicsérettel. Úgy gondolom, ehhez kellene nekünk, képviselõknek is csatlakozni. Már csak egy kérdésem van ezek után: Bárdosi képviselõtársam kórház fõigazgató felmentésére vonatkozó elõterjesztése vajon milyen mértékben lehet szakmailag megalapozott? A válasz roppant egyszerû: minden szakmai megalapozottságot nélkülözõ, egyértelmûen politikai indíttatású kezdeményezésrõl van szó. Ami már csak azért is felháborító, mert ha valami, no akkor az egészségügy, az nem játék. A betegek gyógyítását veszélyeztetni a képviselõi eskünkkel sem egyeztethetõ össze.

Karádi Ferenc átvéve a szót, az alábbiakat mondta el: – Én eddig is meg voltam gyõzõdve arról, hogy a kórházunk igazgatójának leváltását kezdeményezõ szocialista politikusokat nem a gyógyítás minõségének, a kórház mûködésének javítása indította javaslat benyújtására. Most, hogy a parlament egészségügyi bizottsága kihelyezett ülésén részt vehettem, és hallhattam, az ott elhangzott zalai egészségügyi helyzetértékelést, és a gyakorló kórház igazgatók által a hazai orvoslásról elmondottakat, csak megerõsítették bennem ezt az érzést. A szakemberek, élükön a volt egészségügyi miniszterrel, megköszönik, elismerik Dr. Kovács József eddigi munkáját Nagykanizsán, a helyi szocialisták pedig kígyót-békát összehordva szakértelem nélkül, valamilyen központi parancsra minden elért eddigi eredményt tönkre akarnak tenni, tisztán politikai indíttatásból. Volt már rendõrségi feljelentés, volt vizsgáló bizottság, és most itt a leváltást kezdeményezõ ragyogó ötlet. Én Dr. Baranyi Enikõ leírt, vagy Dr. Csákai Iván többször is elmondott véleményét hitelesebbnek tartom egészségügyi kérdésekben, mint a teljes szocialista frakció összehordott „hõbörgését „, mint ahogy Bicsák Miklós szokott fogalmazni a közgyûléseken a neki nem tetszõ hozzászólások kapcsán. Egy ilyen a leváltást célzó javaslat csak úgy kerülhetett az elfogadás reményével napirendre, hogy azt hiszik a kezdeményezõ szocialisták, hogy a Fidesz-frakciót elhagyó két képviselõ és a polgármester is velük fog szavazni, hiszen 14 igen kell a kérdés eldöntéséhez. Ez a forgatókönyv nem kizárt, az elmúlt közgyûléseken tapasztaltak szerint, de komoly felelõsséget vállal az, aki ebben az ügyben Dr. Kovács József menesztése mellett dönt. Én kíváncsi lennék arra, hogy kiszámolták- e a javaslat pénzügyi vonzatát a szocialisták. Számoltak-e azzal, hogy a jelenlegi idilli állapot, miszerint a városnak nem kell a mûködéshez hozzájárulnia a tervezetten felül, egy más stílusú vezetés esetén hány százmilliós költséget jelenthet Nagykanizsa számára a fenntartás és mûködtetés biztosítása. Ha a szocialisták számolnak valamit, akkor az nem a károkozás mértéke, hanem a várható igenek száma, mert a céljuk csak és kizárólag politikai pozíciószerzés a Kanizsai Dorottya Kórházban.


2008-12-16 11:52:18


További hírek:


POLITIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül