Ma 2023. 6 2.
Kármen, Anita, Péter napja van.
Látogatók száma : 55339170    
Honlapkeszites

Felnyitották az idõkapszulát (galériával frissítve)

A Thúry György Múzeumban felnyitották azt az idõkapszulát, melyet a 48. gyalogezred I. világháborús emlékmû talapzatának bontási munkálatai közben pár nappal ezelõtt találtak. A cinnel lezárt fémhenger nyitásán részt vett Száraz Csilla igazgató, Kunics Zsuzsa muzeológus, Pulai Attila restaurátor, Benke Lajos múzeumi munkatárs és Cseresnyés Péter polgármester.

A felújítás miatt elbontott talapzat alól elõkerült idõkapszula, mely 1934-bõl származik, egy üveghengert, borítékba csomagolt korabeli fémpénzérméket, a szobor alapítólevelét, a gyalogezred kitûzõjét és az ünnepélyes avatás meghívóit rejtette magában. Az alapító okirat szövege így szól: „Az itt elhelyezett emlékmû az 1798. évben felállított és az 1918. évben megszûnt cs. és kir. 48. gyalogezred hõsi halált halt katonáinak emlékét örökíti meg. Az ezred katonáit 120 éven keresztül Zala vármegyébõl sorozták. A szobor azt ábrázolja, hogy Petõfi Sándor hazánk nagy költõje, aki ennek a »zöld hajtókás sárga pitykés« ezrednek az 1839—1840. években közkatonája volt, jobb kezében az ezred zászlaját tartva lelkesíti a támadásra kész kézigránátos 1914—1918. évi világháborús katonát, miközben baljával a jugoszlávok által elszakított Muraköz felé mutat. A mûvet a Zalavármegye alsórajki születésû Kisfaludi Strobl Zsigmond tanár szobrászmûvész alkotta, melynek költségét az ezred volt tisztjei és legénysége áldozatkészségébõl, Nagykanizsa város és Zalavármegye közönségének támogatásával sikerült elõteremteni. Az avatás ünnepsége vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzása, Gyömörey György fõispánsága, dr. Krátky István polgármestersége idején 1934. szeptember hó 2. napján ment végbe. Az emlékmû létrejöttének munkájában az ezred következõ volt katonái fejtettek ki eredményes tevékenységet: Zsivkovics Sándor tábornok, Schöfl Rezsõ ezredes, Bremser Gusztáv alezredes, Finta József alezredes, Szathmáry Béla százados, Kunstädter Andor tartalékos fõhadnagy, dr. Pottyondy József tartalékos hadnagy, Antal Sándor tartalékos zászlós és vitéz Tóth Béla tartalékos törzsõrmester.” A hengerbe bár beszivárgott a talajvíz, a korabeli dokumentumokban nagy kárt nem okozott.


A Strobl Zsigmond által készített szobor ünnepélyes avatására 1934. szeptember 2-án került sor, az alapkõletételt pedig augusztus 23-án végezték el. Az új alapzat letételekor az új kapszulában a most talált dokumentumok szkennelt változatát helyezik el.
A Petõfi-szobor talapzatának felújítására az Elsõ világháború történelmi emlékeit õrzõ emlékmûvek rendbetétele, renoválása, helyreállítás elnevezésû pályázaton városunk öt millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert, melyhez 500 ezer forint önerõ biztosítása szükséges.

V.M.

További képek a galériában.2014-06-26 09:28:00


További hírek:


KRÓNIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül