Ma 2023. 6 6.
Norbert, Norberta, Cintia napja van.
Látogatók száma : 55357663    
Honlapkeszites

Karnyújtásnyira a természettõl…
A 13-as számú választókörzet területe az Erdész utcától kezdõdõen a város déli részét foglalja magában, egészen a Miklósfai utca végéig tart. Ezt a körzetet mintegy háromezötszázan lakják családi házas övezetben, társas házakban, valamint tömbházakban. A miklósfai városrész közösségi életének színtere a Mindenki Háza és természeti látványossága a parkerdõ. És akkor még nem említettük a hajdan szebb napokat megélt és nevében is majdnem feledésbe merült Ligetvárost.

- A választókörzet tagoltsága miatt rendkívül összetett feladat hárul arra, aki feladatot vállal itt– mondja Karádi Ferenc önkormányzati képviselõ. – Ha az Erdész utcától indulunk ki, el kell mondanom, hogy a járdaépítés már az idei év fejlesztései között is szerepelt volna, de nem fért bele a szûkös költségvetésbe. Most, a novemberi bejárást követõen a járdaépítés az Erdész utca déli oldalán már szerepel a jegyzõkönyvekben. Remélem, hogy a 2009-es költségvetésben meg is valósul az összetöredezett aszfaltburkolat felújítása.
- Miklósfa korábban Somogyszentmiklós néven önálló település volt, a hagyományokat követve mennyire õrzi kertvárosi jellegét?
- Most is inkább falusias jellegû településrész. Jelenlegi fejlesztési tervünk is úgy titulálja, hogy kifejezetten falusias lakóövezet. Persze ez a választókörzet ennél sokkal változatosabb, mert a családi házas övezet épp úgy megtalálható, mint a társasházas - vagyis a klasszikus emeletes házakkal tagolt övezet, továbbá van egy ligetes, kisvárosias hangulatú lakókörzet, mint például az Erdész utca és a Határõr utca. Tömbházas jellegû a Csengery utca 88., ahol nyolcvan lakás van, amelyeket társasházi formában üzemeltetnek. A miklósfai városrészben ugyanakkor fennmaradt a hagyományos építkezési mód, de hozzá kell tennem, hogy a mostani házak sokkal szebbek, mint a régebbiek: különösen az újak gyönyörûek, érdemes megnézni annak, aki kíváncsi Miklósfára.
- A szûkös anyagi forrásokból milyen fejlesztések valósulhatnak meg a városrészben?
Ennek a körzetnek is hasonló a megítélése a városlakók körében, mint a palini városrésznek, tehát Miklósfára is szívesen költöznek ki családok Kanizsáról. Éppen emiatt a lakók a szép házak környékére jó utakat és gondozott közterületeket igényelnek. Nekünk pedig nagyon sokat kell tennünk, hogy mindez meg is valósuljon. Tisztelem és becsülöm a város belsõ felújítását és rehabilitációját, hiszen én is büszke vagyok arra, hogyha a város belsõ területei megújulnak, de ugyanezeket a fejlesztéseket kint a peremkerületekben is végre kell hajtani. Szerintem ez minden külsõ városrészre érvényes kell, hogy legyen. Azt várom el minden egyes beruházástól, hogy olyan minõségben készüljenek a felújítások a szûkös keretek között, amelyek már a 2008-2009-es idõszak elvárásait tükrözik. Az útburkolatok elsõ osztályú minõségben készüljenek el, a padkák igazodjanak a bejárókhoz , továbbá a járdák környezetét is igényesen alakítsák ki. A 2008-as szerény mértékû fejlesztések közül csupán egy maradt el Miklósfán – a temetõfeljáróig történõ járdaépítés -, ami viszont a 2009-es évben valószínûleg már megvalósul. A többi felújított útszakasz jó minõségben készült el. Itt elsõsorban az idei évben felújított Hóvirág és Mátyás király utcákat említem.
- Mi a helyzet a természetjárók által közkedvelt miklósfai parkerdõvel?
- Reményeink szerint a jövõben is a helyi turizmust szolgálhatja, de tudomásul kell vennünk, hogy megváltoztak a tulajdonviszonyok. A Miklósfai Mg. Zrt. létrejöttével a tulajdonviszonyok átalakultak, és a parkerdõ területe is a zrt. tulajdonába került, vagyis magántulajdonban van. Úgy vélem, hogy az a közcélú és szabadon látogatható terület, veszélybe kerülhet, tehát el kell érnünk azt, hogy – függetlenül attól, hogy a parkerdõ most már magánkézben van – továbbra is látogatható legyen, mert valóban turistacsalogató a szép a környezet. Számomra egyébként még nem ismertek azok a szándékok, amelyek a zrt. ez irányú fejlesztéseit tükrözik, de mindenképpen szeretném elérni, hogy megmaradjon az a látogathatóság, amit eddig is tapasztalhattunk. Az idõsebb, még emlékezõk szerint ez a terület Somogyszentmiklós község közlegelõje volt.
- Milyen kérésekkel fordulnak önhöz a miklósfaiak?
- A városrészben nincsenek extra igények. Az egyik nagy feladat a Mindenki Háza felújítása. Ez az intézmény két évtizede létesült a miklósfaiak a két kezükkel építették, bõvítették. Az idõk folyamán sajnos amortizálódott az épület, és a környezete is. A felújításának feladata - miután a miklósfai Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület tulajdona – elméletileg rájuk hárulna, azonban remélem, hogy a város is részt vállal ebben a folyamatban, hiszen az intézmény évek óta közfeladatot lát el. Jómagam is ott tartom a fogadóóráimat, továbbá a választások és a különbözõ fórumok is ott zajlanak, tehát ez egy olyan közösségi tér, amelyet nemcsak Miklósfa, hanem az egész 13-as választókörzet lakossága folyamatosan használ, ezért – véleményem szerint - a városnak is támogatnia kell a felújítását.
- Miként látja a miklósfai városrész jövõjét?
- Az üres telkek beépítése folyamatos és közmûvekkel jól ellátott a terület. Mind a mai napig szívesen költöznek Miklósfára az emberek. Ha még azokat a minimális igényeket – amelyek a közutak és a járdák állapotát illetik - is korszerûen és szép kivitelben megvalósítjuk, akkor azt hiszem a miklósfai városrész fejlõdõképes marad ugyanúgy, ahogy eddig is volt, és a jövõben is vonzó lesz a kanizsaiak számára.
- Az ön választókörzetéhez tartozik a korábbi évtizedekben Ligetvárosnak nevezett városrész is.
- A Csengery utca végén található az az övezet, ahol fõként önkormányzati szociális bérlakások vannak. Elképzelésem szerint a területen levõ, elsõsorban gépészeti szempontból lerobbant épületeket – ha a bérlõk már visszaadták és nem lakják - nem kellene felújítani és milliókat rákölteni egy-egy lakásra, hanem egy teljes tömb rehabilitációban gondolkodva lehetne ott egy jól átgondolt fejlesztést megvalósítani. Ha mindez sikerülne, akkor ez a megújult lakóövezet megint visszanyerhetné régi patinás hírnevét, ami annak idején a Ligetvárost jellemezte. A gondok mellett azért egy örömhírem is van a ligetvárosiak számára, ugyanis a 2009-es programunkban láttam a legutóbbi közgyûlésen a buszforduló átépítésének költségtervezetét. A tervek szerint a helyi járatú autóbuszok bemennének a ligetvárosi kis bolt mögött levõ buszfordulóba, ahol egy olyan buszmegállót alakítanánk ki, amely mindenki számára biztonságos. Ezzel a megoldással a le és felszállóknak nem kellene átmenni a Csengery utcának ezen a – gyalogátkelõ nélküli - szakaszán, ami eddig gyakran balesetveszély forrása volt.
Gelencsér Gábor
2008-12-10 14:03:50


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül