Ma 2023. 6 5.
Fatime, Fatima, Bonifác napja van.
Látogatók száma : 55350409    
Honlapkeszites

Miklósfa - Hõsök tere

Civil megemlékezést tartott szombat délután a Hõsök Napja tiszteletére a Miklósfai Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület. Virággal, koszorúval érkeztünk a Hõsi Szoborhoz, amelyet Somogyszentmiklós (Miklósfa neve 1895-1950-ig) egykori körjegyzõségi székhely községben élõ elõdeink emeltettek 1937-ben, Pünkösd hétfõjén történt átadással.


Vidékeinken és a fõvárosban is május végén tisztelgünk a hazáért életüket áldozó katonák, honvédeink emléke elõtt, akik a két világháború harcterein estek el, tûntek el, hadikórházakban, hadifogolyként és kényszermunka lágerekbe elhurcoltként vesztették életüket, valamint emlékezünk a történelmi magyar hon védelmében és az 1956-os szabadságharc idején életüket adókra egyaránt.
Európában idén a száz éve kezdõdött I. háborúra (1914-1918) irányul több figyelem. Az 1867-tõl az OMM, Osztrák Magyar Monarchia államalakulat részeként a Magyar Szent Korona országainak hadköteleseit is a VIRIBUS UNITIS (Egyesült Erõvel) jelszóval vezényeltette a frontvonalakra, lövészárkokba a trónbitorló bécsi Habsburg ház, mialatt a Kárpát-medence magyar területeire és javaira már folyt a nemzetközi alkudozás.
Az 1932. évi Somogy vármegye ismertetõje és címtára adatai szerint Somogyszentmiklósról kettõszáznyolcvanhárom fõt vonultattak be. Az emlékmû márványtábláira felkerült névsorban hatvannyolcuk közül hatvanhárom katona a fronton esett el (néhai Köteles Mihály helybeni adatgyûjtése). A két világháborúban elvesztettek névsora sem teljes. A II. háború hõsei közül huszonhat név olvasható a márványtáblán. Az 1918-ban alakult és 1919 õszén újjáalakult HADRÖÁ utódjaként mûködött a HONSZ (HOSZ) a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Nemzeti (Országos) Szövetsége 1949-ig, amelynek keretei között alakult meg 1934-ben harminc körüli létszámmal a Somogyszentmiklósi Hadirokkantak szervezete soraiban a hadiözvegyekkel (lnyr.eleveltár.hu).
A téren a megemlékezés a Himnusz eléneklésével vette kezdetét. Köteles Józsefné az egyesület elnök asszonya a köszöntõjében említést tett az elesettek családtagjai, özvegyei, árvái soha el nem múló fájdalmáról és az itthon maradottak hátországi helytállásáról. Beszédet mondott Sajni József egyesületi vezetõségi tag (önkormányzati képviselõ). Lõrinc Gréta a Miklósfai Általános Iskola 6. osztályos tanulója Héjjas István versét szavalta el Hozzuk haza címmel, majd az egyesület Szirének Asszonykórusa népi katonadalokat adott elõ, szólót énekelt Püspökiné Jámbor Zsuzsanna karvezetõ.
A háborúk és az erõszak áldozataiért imát Fülöp Csaba atya mondott. Koszorúztak: Szmodics Józsefné iskolaigazgató, Dömötörffy Sándor, az egyesület tiszteletbeli elnöke, Milávecz László vezetõségi tag és Köteles Józsefné. Zárásként közösen elénekeltük a Szózatot és elhelyezésre kerültek a kegyelet virágai.
Kantó Katalin
 2014-05-27 10:19:00


További hírek:


KRÓNIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül