Ma 2023. 6 10.
Margit, Gréta napja van.
Látogatók száma : 55416951    
Honlapkeszites

Városunkban az idõsek aktív életet élnek

Többek között errõl adott tanúbizonyságot az a pénteken tartott ülés, amit az Idõsügyi Tanács és a (szépkorú) Klubvezetõk Tanácsa közösen tartott meg. Az eseményen a résztvevõk – a napirendek keretein belül – számot vetettek tevékenységük elmúlt esztendejérõl.


Az elfogadott napirendi pontok között nemcsak az Idõsügyi Tanács (IT) tavalyi munkájáról, illetve az idõsügyi szervezetek, klubok 2013-as aktivitásáról volt szó, hanem a diákok közösségi szolgálatának elindításáról is – amiben élen járt az IT és a szépkorú szervezetek. Továbbá ezen az ülésen tárgyalták a tagok Nagykanizsa Idõsügyi Stratégiájának ütemtervét az elkövetkezendõ 25 évre, 2015-2040-ig.
Még a napirendek elfogadása elõtt Cseresnyés Péter polgármester, az Idõsügyi Tanács elnöke köszöntõjében hangot adott annak, a helyi idõs szervezetek aktív és eredményes munkát végeznek. Ezt támasztotta alá dr. Szabados Gyula idõsügyi referens beszámolója is, az Idõsügyi Tanács munkájáról. Sok más mellett az önkormányzati tanácsadó szólt az idõrõl-idõre megtartott tanácsülésekrõl, az idõseknek, idõsekért készített 60 plus weboldalról, az ezüstkorúak társadalmi szerepvállalásáról, a hangsúlyos, nagy érdeklõdéssel kísért eseményekrõl és arról a fõvárosban tartott nemzetközi konferenciáról is, ami 60 ország részvételével zajlott, s ahol városunk Idõsügyi Tanácsa is képviseltette magát, az informatikai esélyegyenlõségrõl elõadást tartva.
Dr. Szabados Gyula értékelõjében kiemelte az idõseknek szóló informatikai képzéseket is. Mint ismeretes, több ízben ingyenes számítógépes oktatást szerveztek a kanizsai szépkorúaknak. Boa Sándor, az IT alelnöke pedig az ifjúság és az idõsek kapcsolatát vázolta.
Utána – immár második napirendi pontként – a városban mûködõ idõsügyi szervezetek, klubok tevékenységét Büki Pálné értékelte. Amely szerint az elmúlt esztendõ legfontosabb eredménye az, hogy „sikerült megõrizni és erõsíteni az egymáshoz tartozást, a közösségi szellemet.” Ehhez hozzájárultak azok a nagy volumenû rendezvények is, ahol az idõs szervezetek tagjai együtt dolgoztak azon, hogy eredményesebbé tegyék a generációk közti párbeszédet.
Szintén a napirend egyikének részét képezte a város említett idõsügyi stratégiai ütemtervének elfogadása is az elkövetkezendõ 25 évre. Olyan cselekvési tervet támogattak a tagok, aminek középpontjában az ember, az aktív idõsödés és a tevékeny idõskor áll.

Sz.Zs.


 2014-05-10 08:50:00


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül