Ma 2023. 6 10.
Margit, Gréta napja van.
Látogatók száma : 55416335    
Honlapkeszites

Miklósfai Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület: Tisztújítás után, pénzügyi gondok megoldása elõtt

Mint már a kanizsaujsag.hu-n beszámoltunk róla, márciusban tisztújító közgyûlést tartott a miklósfai Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület. A tagság titkos szavazással Köteles Józsefnét választotta az egyesület elnökévé. A tizenkét tagú vezetõség általános elnökhelyettese Német Sándor, gazdasági elnökhelyettese Hõbe István lett. A háromtagú felügyelõ bizottság elnöki teendõit Silló Elemérné látja el. Az új elnökkel az indulás elsõ feladatairól és a jövõbeni terveirõl beszélgettünk.


– Miért vállalta ezt a nem kis gondokkal járó megbízatást?
– Elõször tiltakoztam, nem szívesen vállaltam, de mivel a többiek látták, hogy mindig ott nyüzsgök, és a szívemen viselem a ház sorsát, javasolták és bíztattak, hogy vállaljam el a posztot. Végül beadtam a derekamat. Nagyszerû vezetõség áll mögöttem, akik bíznak bennem és megígérték, támogatják munkámat. A pénzügyi fegyelmet elsõdlegesnek tartom. Igazából csak csurran-cseppen egy kis pénz, amibõl gazdálkodni tudok. Egyelõre lelkes vagyok, és tetszik is ez a feladat, bár máris sok nehézségbe ütköztem.
– A pénzügyi leltár szerint 660 ezer forintos tartozással vette át az egyesület vezetését. Mibõl tevõdött össze ez a hiány, és hogyan lehet tovább mûködtetni a házat?
– A szállítói követelések számlái 660 ezer forintot tesznek ki, az építési bírság kifizetetlen egyenlege – öt évre elosztva – 1.056 .700 forint. Ezen kívül a Miklósfai Mezõgazdasági Termelõ Szolgáltató és Kereskedelmi Rt., valamint a Ryno Kft. a megállapodás alapján már az elmúlt évben befizette az idén esedékes céges rendezvényük bérleti díját, melyet a tavalyi számlák kiegyenlítéséhez fel is használtak az elõdeim.
Tételes leltárral vettük át tõlük az egyesület további irányítását, és az egyesület tulajdonában lévõ Mindenki Házát. Felvettük a pénzügyi leltárt is. Akkor derült ki, elég tetemes az adóssága a háznak, a 660 ezer forintos kifizetetlen számlák között van még 2012-es keltezésû is. Ezek többnyire közüzemi számlákból, a havonta adódó fix kiadásokból, a dolgozók bérébõl tevõdik össze, de tartalmaznak miklósfai vállalkozóknak ki nem fizetetteket is. A könyvelõnk például sem az elmúlt évben, sem idén nem kapott még egy fillért sem a munkájáért. Mindezeket részletes kimutatással leadtuk Cseresnyés Péter polgármester úrnak és tájékoztattuk a vezetõséget is, mivel ezek veszélyeztetik a ház mûködését. Sajnos a számlák mellé azóta újabbak gyûltek, mert amíg nem számolunk el szabályszerûen az elmúlt évi támogatással – aminek január 31-ig meg kellett volna történnie –, addig az önkormányzat nem tud segíteni. Most az a legfõbb gondunk, hogy ezeket összeszedjük, miközben azzal is küzdenünk kell, hogy mindez szabályos legyen. A 660 ezer forintot létkérdés kifizetni, de az élet nem állt meg, a havi kiadásunk eléri a 350 ezer forintot, így mára már az adósság meghaladta az egy millió forintot. Ha adódik például egy családi rendezvény, a bevételbõl gyorsan kifizetünk valamit, emellett a dolgozók bérét is rendezni kellene.
– Ha sikerül rendezni a tartozást, mi lesz a következõ lépés?
– Igazából már csak mûködtetni kell ezt a több év alatt elkészült csodálatos létesítményt, ami az elõdeim érdeme. Persze a mûködtetés mellett az állagmegóvásról is gondoskodni kell, amihez ugyancsak pénzre lenne szükség, és ennek elõteremtése a legfõbb gond.
– Hogyan tudják elõteremteni a pénzt?
– Bejegyzett civil szervezetként módunkban áll pályázatokon részt venni. Szolgáltatást is nyújtunk a lakosságnak, cégeknek, családoknak a különbözõ rendezvényeik lebonyolításához. Az egyesület tagsága tagdíjat fizet, elsõsorban ebbõl szeretnénk fenntartani a házat, de sajnos a nagykanizsai önkormányzat támogatása nélkül nem megy. Ebbõl évek óta komoly problémák adódtak, melynek okait nem szeretnénk részletezni… A lényeg, az önkormányzat azon van, hogy támogasson bennünket, cserébe pontos elszámolást, megfontolt gazdálkodást várnak el tõlünk. Az új vezetõség legfõbb célja, hogy a jövõben ilyen események ne fordulhassanak elõ.
Talán szerencsém van, hogy „csak” mûködtetni kell a házat, mert én ezen a téren szeretnék, és talán sikerül is rendet tennem.
– Milyen feladatokat vállalt fel az egyesület?
– Tevékenységünk a Mindenki Háza mûködtetése mellett igazából kiterjed egész Miklósfa területére. A ház csak egy szelete a munkának, de ezzel küzdünk a legtöbbet. Az egyesület célja a településrész kulturális életének fellendítése, összefogása, közmûvelõdési-, kulturális és egyéb programok, rendezvények szervezése, koordinálása. A település és a térség kulturális örökségének, hagyományainak, épített és természeti környezetének ápolása és megõrzése. A lakosság közmûvelõdésére számot tartó közhasznú információk közzététele a honlapon keresztül. A kulturális és egyéb programok rögzítése, megörökítése az utókornak. A többi megy simán, mert a vállalkozók adják a munkájukat, és vannak ötleteik is.
Ha segíteni kell, az emberek az elsõ szóra jönnek, és ingyen felajánlják munkájukat az egyesületnek. Ezek miatt vállaltam el végül is, mert évek óta azt tapasztaltam, jó kollektíva él Misklósfán, akik akarnak tenni a közért, és szemmel láthatóan nem gazdátlan a településrész. Csak a pénz kevés. Reméljük, nem abba törik bele a bicskánk, hogy nem tudjuk mûködtetni, mert az nagy szégyen lenne ránk nézve is. Fontos, hogy jó kapcsolatot ápoljunk az önkormányzattal, ami úgy érzem, jelenleg megvan.
– 25 éves évfordulóját ünnepli idén az egyesület. Mivel készülnek a születésnapra?
– Szép kulturális mûsorral és egy kiadvány megjelentetésével, hosszú távon pedig szeretnénk minél több programot kínálni a városrésznek, és mindenki másnak, aki ellátogat hozzánk.
B.E.2014-05-09 09:07:00


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül