Ma 2023. 6 5.
Fatime, Fatima, Bonifác napja van.
Látogatók száma : 55353262    
Honlapkeszites

Hivatalosan befejezõdött a szavazás

Este 7 órakor hivatalosan befejezõdött a szavazás az ország 3176 településén kialakított 10 386 szavazókörben a vasárnap tartott országgyûlési választáson. Azok a szavazni akarók, akik már a sorban állnak, még leadhatják voksukat.


A nap folyamán több szavazókörben hosszú sorok álltak, mindenekelõtt az átjelentkezõk nagy száma miatt.
Amíg valamennyi szavazókör be nem zár, addig nem indulhat el az elõzetes eredmény közlése a Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldalán sem.
A szavazókörök bezárása után a szavazatszámláló bizottságok hozzákezdhetnek a voksok szétválogatásához és összeszámlálásához.
A szavazatszámláló bizottságoknak elõször több adminisztratív feladatot el kell végezniük, mielõtt az urnákat felbonthatnák: összecsomagolják az elrontott és fel nem használt szavazólapokat, és jegyzõkönyvben rögzítik a szavazáson megjelentek számát.
Csak ezek után bonthatják fel az urnákat.
A bizottságoknak ellenõrizniük kell, hogy az urnák sértetlenek-e, ha nem, akkor ezt rögzíteniük kell a rendkívüli események jegyzõkönyvében. (A bizottság dönt arról, hogy - az eset körülményeit is figyelembe véve - az urna sérülését figyelmen kívül hagyva belekeveri annak tartalmát a többi szavazólap közé, vagy a sérült urnát nem bontja fel.)
Elõször a mozgóurnát bontják fel, megkeresik benne az ellenõrzõ lapot, ha az nincs benne, az urnában lévõ összes szavazólap érvénytelen. Ezután felbontják a szavazóhelyiségben használt urnákat, és azok tartalmát összekeverik a mozgóurnák tartalmával. Felbontják a borítékokat, kiveszik a szavazólapokat, és különválogatják az egyéni, pártlistás és nemzetiségi szavazólapokat.
A bizottság jelöltenként és listánként külön-külön megszámlálja a szavazatokat, kötegeli és a kötegre jelöltenként/listánként külön-külön ráírja az érvényes szavazatok számát.
A bizottság külön csomagolja azokat a szavazólapokat, amelyeken nincs pecsét. A szavazólapok hátoldalára ráírják, hogy a bélyegzõlenyomat hiánya miatt érvénytelenek, majd kötegelik és a rendkívüli események jegyzõkönyvében rögzítik az ilyen szavazólapok számát, de ezt a szavazóköri jegyzõkönyvben nem kell feltüntetni.
Külön csoportba teszik a lebélyegzett, de érvénytelen szavazatokat (amelyeken egyetlen körben sincs, illetve több körben van x vagy + jel, kiesett jelölt neve mellett szerepel a szavazat, vagy a választópolgár ceruzát használt). Érvényesnek fogadják el azt a szavazatot, amelyen egy körben van tollal írt x vagy + jel.
A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat minden esetben legalább kétszer számolja meg. Az ismételt számlálást addig folytatja, amíg annak eredménye valamely megelõzõ számlálás eredményével azonos nem lesz.
A szavazatszámláló bizottság jegyzõkönyvvezetõje a szavazatok elsõ összeszámlálásának eredményérõl haladéktalanul adatlapot állít ki, amelyet telefonon, telefaxon vagy az adatlapok szállításával azonnal továbbít a helyi választási irodához, amely haladéktalanul rögzíti azokat az informatikai rendszerben.
A szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálása után megállapítja a választás szavazóköri eredményét, a szavazatok összeszámlálásáról és a szavazóköri eredmény megállapításáról jegyzõkönyvet állít ki.
Azt követõen, hogy a szavazatszámláló bizottság már megállapította a szavazókörben a szavazás eredményét, a szavazatok újraszámlálására csak jogorvoslati eljárás keretében van lehetõség, és arra kizárólag a jogorvoslatot elbíráló szerv jogosult. A szavazatszámláló bizottság a jegyzõkönyveket, választási iratokat, nyomtatványokat és szavazólapokat - az urnával együtt - haladéktalanul a helyi választási irodához szállítja.
Lesz azonban 106 szavazókör, ahol nem bontják fel vasárnap este az urnákat: ezek "megvárják" a külképviseleteken, illetve a más magyarországi településeken leadott (átjelentkezõk által leadott) szavazatokat. Az "utazó" voksokat a választás utáni szombaton keverik bele ennek a 106 szavazókörnek az urnáiba.
Az országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság a jegyzõkönyvek alapján összesíti a szavazatokat, és állapítja meg a választás eredményét.

MTI - Kanizsa

 2014-04-06 19:21:00


További hírek:


POLITIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül