Ma 2023. 6 10.
Margit, Gréta napja van.
Látogatók száma : 55416485    
Honlapkeszites

Nõtt a bejegyzett vállalkozások száma tavaly

Tavaly év végén 1 millió 688 ezer vállalkozást tartott nyilván a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Magyarországon, közel 22 ezerrel többet mint egy évvel korábban. A regisztrált vállalkozások számának növekedését kizárólag az önálló vállalkozók számának bõvülése eredményezte, a társas vállalkozások száma az elõzõ évhez képest mintegy félezerrel csökkent.


A KSH statisztikai tükör címû kiadványa szerint 2013. december 31-én a regisztrált gazdasági szervezetek száma megközelítette az 1 millió 828 ezret, ami 21 és fél ezerrel volt több, mint egy évvel korábban. A növekedés a bejegyzett vállalkozások számának közel 22 ezres, a nonprofit szervezetek számának másfél ezret meghaladó növekedésébõl adódott össze, miközben a költségvetési, illetve a költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, valamint az egyéb szervezetek száma összességében 1749-cel csökkent.
A gazdasági szervezetek számának bõvülési üteme meghaladta az elõzõ évit, ami egyértelmûen a vállalkozások, azon belül is az önálló vállalkozók számának emelkedésébõl adódott. A közoktatási feladatellátás 2013. január 1-jei állami kézbe és az iskolák állami fenntartásba kerülésével több mint 2 ezer költségvetési szervezet szûnt meg - írja a KSH.
A társas vállalkozások száma 2013. december 31-én kevéssel meghaladta a 600 ezret, számuk 413-mal volt kevesebb, mint egy évvel korábban. Az év elsõ pár hónapjában számuk még kis mértékben növekedett, de a további hónapokban ez az emelkedés visszafordult, így év végére összességében a társas vállalkozások száma az elõzõ évi szint alá csökkent.
A közel héttizedet kitevõ korlátolt felelõsségû társaságok száma továbbra is minden hónapban növekedett, a legnagyobb mértékben azonban a szövetkezeteké emelkedett (35,9 százalék). 2013 végén a korlátolt felelõsségû társaságok 2,2, a részvénytársaságok száma 2,9 százalékkal haladta meg a 2012. decemberit.
A korábbi évek tendenciája tovább folytatódott, míg a jogi személyiségû gazdasági társaságok száma emelkedett, addig a jogi személyiséggel nem rendelkezõké tovább csökkent: a betéti társaságok 5,7, a közkereseti társaságok száma 7,5 százalékkal lett kevesebb egy év alatt.
A nyilvántartásba vett önálló vállalkozók (korábbi elnevezésük szerint egyéni vállalkozások) száma 2013 végén közel 1 millió 88 ezer volt, és az év folyamán 2,1 százalékkal emelkedett.
A fõtevékenység szerinti megoszlást vizsgálva a vállalkozások több mint negyede a mezõgazdaságban tevékenykedett, további jelentõsebb ágazatok az ingatlanügyletek (13,1 százalék), a kereskedelem (12,3 százalék), valamint a szakmai, tudományos tevékenység (jogi, számviteli, adótanácsadói, mérnöki tevékenység; 10,4 százalék). A mezõgazdasági vállalkozások aránya az õstermelõk 2008-tól kötelezõ regisztrációjával nõtt meg ilyen mértékben, ezért a KSH külön-külön is megvizsgálta a társas, illetve az önálló vállalkozások fõtevékenység szerinti megoszlását.
Mind a társas, mind az egyéni vállalkozások közül a legtöbb vállalkozást a kereskedelemben regisztráltuk (24,1, illetve 16,4 százalék), utána következik a szakmai, tudományos tevékenység ágazat (16,5, illetve 12,6 százalék) és az építõipar (9,5, illetve 9,6 százalék).
Az újonnan regisztrált vállalkozások 2013. évi 107 ezres száma 8,3 százalékkal haladta meg a 2012. évit. A társas és önálló vállalkozásokat ellentétes folyamatok jellemezték: míg a társas vállalkozások bejegyzései csekély mértékben, 2,2 százalékkal csökkentek, addig az újonnan bejegyzett önálló vállalkozók száma 13,8 százalékkal emelkedett.
Az önálló vállalkozók körében újonnan nyilvántartásba vett egyéni vállalkozók száma 29,3 százalékkal nõtt. A 2012. évit jelentõs mértékben meghaladó emelkedés a dohányboltok 2013. július 1-jei nyitásával magyarázható. Emiatt ugrott meg 2013 második negyedévében a betéti társaságok bejegyzésének száma - írja a KSH.
A legnagyobb mértékû a visszaesés a pénzügyi, biztosítási tevékenység területén, ahol az elõzõ évinek alig több mint a héttizedét jegyezték be.
A társas vállalkozások körében indított felszámolási eljárások száma 2013-ban 10 ezer volt, 35,9 százalékkal több az elõzõ évinél. Így a 2011–2012. évi visszaesés után ismét nõtt a felszámolások száma, és megközelítette a 2009–2010. évi szintet.
A társas vállalkozásuk lezárására a végelszámolást választók száma a 2011–2012. évek kiugróan magas értéke után, a 2008 óta megfigyelt legalacsonyabb értéken zárt 2013-ban. Az összes végelszámolási eljárás alig több mint 7 ezer volt, ez több mint 70 százalékos visszaesést jelent a 2012. évihez képest. A csõdeljárások száma 2013-ban 128 volt, szemben a 2012. évi 105-tel.

MTI - Kanizsa

 2014-03-30 07:52:00


További hírek:


GAZDASÁG ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül