Ma 2023. 6 8.
Medárd, Helga napja van.
Látogatók száma : 55395239    
Honlapkeszites

Így látja Sajni József a költségvetést és saját választókerületét

Sajtótájékoztatón értékelte Nagykanizsa ez évi költségvetését és választókerületét Sajni József önkormányzati képviselõ. Míg az idei, kanizsai büdzsét rapid módon elfogadottnak titulálta, addig az utóbbit – a fejlesztésekre vonatkozó saját javaslatainak tükrében – több szempontból diszkriminatívnak, a városvezetés részérõl. Az eseményen elhangzottakról sajtóanyagot adott át újságunknak Sajni József, melyet változtatás nélkül közlünk.


„Az a mondás járja, hogy jó költségvetés nincs, csak elfogadott van. Városunknak pedig van rapid módon elfogadott költségvetése. Hogy milyen? A könyvvizsgáló jelentése szerint a jogszabályi követelményeknek megfelel, ami a szakmai stábot dicséri. Ez rendben van, de a városlakók elvárásainak is kedvére való lesz?
A költségvetés belsõ összefüggései közül – nem közgazdászként – jeleztem a következõket.
- A mindössze 10.5 milliárdos bevétellel és kiadással számoló költségvetés struktúrája elmarad a kívánatostól, hisz ezen összeg 69%-a mûködési, 31%-a fejlesztési kiadásokra van tervezve. (Ez az örök rivális Zalaegerszeg esetében: a 18 milliárdos fõösszeg 55 %-a mûködési, 45 %-a fejlesztési kiadás!)
- A 10.5 milliárdra tervezett kiadásaink kötelezõ és önként vállalt feladatok szerinti megoszlása 59-41%. Mivel a központi költségvetés csak kötelezõ önkormányzati feladatokat támogat, az önként vállalt feladatok (különösen ezek mûködési kiadásainak) felülvizsgálata nem halogatható, beleértve a polgármesteri hivatalt is.
- A számok ezt mutatják: az adósságkonszolidációval és a közoktatási intézmények KLIK-hez rendelésével közel sem a reklám szerinti mértékben nõtt az önkormányzat mozgástere, egyrészt az önkormányzat saját bevételeinek jelentõs elvonása, valamint ezen bevételek (adók, tárgyi eszköz illetve ingatlan értékesítés) csökkenése vagy alacsony szintû stagnálása miatt is.
A fentiekbõl többek közt az következik, hogy a költségvetésben a városközponti beruházásokon túl a szükségesnél lényegesen kevesebb forrás (80-80 millió) áll rendelkezésre a közlekedési létesítmények (utak, járdák), valamint az intézmények állagmegóvására, fejlesztésére. Mivel ezek a beruházások az elõzõ ciklus óta visszafogottak, a helyzet egyre súlyosbodó.
Emellett megvalósul olyan pályázattal támogatott, több tízmilliós önrészû beruházás, melynek során dokkolók épülnek bérelhetõ kerékpároknak. Ez egy nagyvárosban lehet, hogy életszerû, de nem Nagykanizsán. Arról nem is szólva, hogy ennek fenntartási kiadásai is jelentõsek lesznek a jövõben.
A szûkebb szakterületem (oktatás, kultúra, sport) költségvetési támogatottsága is a túléléshez elég, miközben a városi rendezvényekre két soron – szerintem aránytalanul nagy összeget – 47 milliót szavazta meg. A város sportéletének kézi irányítása mára siralmas helyzetet teremtett és ezen a jelen költségvetés sem változtat.
Mindezek ismeretében javasoltam szerintem fontos fejlesztések költségvetési megjelenítését a város és ezen belül a választókörzetemet érintõen.
Az elõbbi esetben többek közt: a munkahelyteremtõ beruházást segítõ közmûfejlesztés mértékének növelése az ipari parkban; a munkahely megtartó fejlesztések (pl.: Sörgyár utca); a csapadékvíz elvezetésére tervezett összeg 5 milliós emelése; a képviselõi keret visszaállítása; a hivatali kirendeltségek megszüntetése.
Javaslataim nem nyertek támogatást.

A választási körzetemet érintõ javaslataim voltak:

A legszükségesebb közlekedési létesítmények felújítása, valamint a több területet érintõen a csapadékvíz elvezetés megoldása (a fejlesztések listáját benyújtottam)
A Miklósfai Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület mûködési kiadásainak 0 forint helyett 5 milliós támogatása a városi rendezvények jelentõs költségei terhére. A támogatás – más, nem önkormányzati intézményekhez hasonlóan – itt is okszerû lenne. A diszkriminálás a településrészen élõk számára nem elfogadható, a támogatást – nyilvánosan ki nem mondva- az egyesületi vezetõ személyétõl függõvé tenni pedig gyalázatosnak tartom, hisz ez közvetlen beavatkozás egy civil szervezet életébe. Az egyesületi elnök tájékoztatása szerint a Mindenki Háza vezetõje és takarítója forrás hiányában ettõl a héttõl fizetés nélküli szabadságra megy…
Az ominózus hiánypótló játszótér megvalósítását javasoltam a Kápolna téren, ebben az évben 5 milliós összeggel, melyet a városmarketingre túltervezett 25 millió fedeznénk. A teljes komplett játszótér a rendelkezésre álló ajánlat és a kiegészítõ beruházás szerint 9.5 millióból megvalósítható lenne, mely összeg jelentõsebb mûszaki tartalommal az elõzõ ciklusban tervezettnek a 40 %-a. A többségi frakció az önkéntesek által összegyûjtött 135 támogató aláírás ellenére – indoklás nélkül – ezt sem támogatta.

A jelenlegi városvezetésnek és önkormányzati többségnek a 2014-es költségvetés kapcsán is azt ajánlom, nézzék meg a választási ígéretüket és azt is, hogy abból mi valósult meg. Az eredmények összehasonlíthatósága kedvéért pedig ajánlom a gyõriek által 2013-ban készített összehasonlító elemzést a megyei jogú városokról.
A városlakók megítélése pedig a szavazófülkékben dõl el.”

Kanizsa2014-02-12 13:16:00


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül