Ma 2023. 6 5.
Fatime, Fatima, Bonifác napja van.
Látogatók száma : 55353263    
Honlapkeszites

Arany János igaza – Bayer Zsolt író-olvasó találkozója

- Én most itten kampányolni fogok, talán kitalálják, a Fidesz mellett. Nagyjából hazajövök, bár már egyik nagyszülõm se él, de itt kaptam pesti fiúként az elsõ pofonokat, itt csókolóztam elõször. Most is hálás vagyok annak a gyönyörû kanizsai lánynak, aki megtanított rá.


- Drága barátaim és más típusú megfigyelõk! – fordult rá mondandójára a vendég, aki az este során nem egyszer szólította az illetõt: „Hallod, szoci?” közbevetéssel. - Most minden el fog dõlni, melyik világban élünk ezután. E két világ között se átbeszélés, se átjárás nincs, bár én remélem, egyszer még lesz. Egy példabeszédet fogok mesélni az ország leghíresebb mûkörmösérõl. Errõl még a Kanizsahír is hallott, õket is szeretettel üdvözlöm. Én voltam az egyetlen, aki utánajártam ennek a történetnek, fölkerekedtem egy operatõrrel, nem sokára látható lesz a Magyar Televízióban.

A szocik meg menjenek az „anyja keservébe”

- Tudják, hol van Igrici? Ha az M3-ason Miskolc felé mennek, a 150. km környékén, Hejõpapi táblánál van kiírva Igrici is. Ott él Pásztor István a feleségével. Õk a mai baloldal bûnbakjai. Az asszony 18 éves kora óta aranykalászos gazda, az õ õsei is, a férje õsei is emberemlékezet óta állattenyésztéssel foglalkoztak. Neki jó pár végzettsége van, mezõgazdasági technikus is, aztán amikor szülni ment, elvégezte a mûköröm építõ tanfolyamot is. A nõk tudják, mire való ez. 2002-ben – emlékeznek arra az évre – megszûnt az állattartás lehetõsége, mert a legelõket egy olasz állampolgárnak adta bérbe a magyar állam. Aki a 4000 hektáron nem mûvelt semmit, parlagon hagyta, ellenben vadásztatta a szocikat. Mindezért fizetett a magyar államnak évi 150 000 forintot, az Uniótól pedig fölvett évi 240 millió forint földalapú támogatást. Figyelsz, szoci? Ez ment 8 évig zavartalanul. Majd 2010-ben ebbõl a 4000 hektárból a magyar állam bérbe adott 240 hektárt a Pásztor családnak. Õk tartanak ott 120 marhát, fizetnek évi 5 millió forintot. A család is megél, a marhák is nõnek. És róluk írta az egész szoclib sajtó, hogy egy mûkörmösnek adta a földet az Orbán kormány.

- El kell dönteni, melyik világban akarunk élni. Más választás nincs. Ezért nincs átjárás. Mi vagyunk a „mûkörmösék”. A szocik meg menjenek az „anyja keservébe”. Klasszikustól idéztem. Arany János a Toldiban írta, miután a fõhõs megfékezte szarvánál fogva a bikát: „De a mészárosok nem engedék neki, Hogy a vágószínben magát pihenje ki, Egy jó darab májat kilöktek elébe, S menjen onnan, mondák, ’anyja keservébe’ ” Ezt kell csinálni Gõgös Zoltánnal is, akinek volt képe a Pásztor család után szaglászni, meg az összes szocival. Gondoljanak erre a két világra, amikor választani kell.

Mi pedig kifizettük az irdatlan IMF hitelt

- 2010-ben a második forduló estéjén a Vörösmarty téren felállított színpadon Orbán Viktor rövid beszédet mondott: „Tudom, hogy életem legnehezebb feladata elõtt állok.” Már akkor beleborzongtam. Most már tudom. Három hétre állottunk az államcsõdtõl. És most nézzétek meg, Románia és Görögország, akikkel akkor egy sorban álltunk, az IMF diktátuma szerint elbocsát, nyugdíjat csökkent, növekszik a munkanélküliség. Mi pedig kifizettük az irdatlan IMF hitelt. Visszavettük a magán nyugdíjpénztárakat. Ugyanis azt a pénzt az állami nyugdíjkasszától vették el, és azt tapsolták el a tõzsdén. Aki szoci emiatt sír, az menjen az anyja keservébe. – idézte újfent Arany Jánost. Egykulcsossá tettük az SZJA-t. Azelõtt minden vállalkozó minimálbérre jelentette be az alkalmazottját, a többit zsebbe fizette. Most senkinek nem érdemes eltitkolni – kivéve Simon Gábort, de õróla még lesz szó -, több az adóbevétel is. Termõföldet cégek se vehetnek, így az sem lehetséges, hogy alapítok egy kft-t, összevásárlom a földeket, majd eladom a kft-t egy külföldinek. Ez tehát a lényeg, drága barátaim.

Az ügy most kezdõdik…

- Ezen kívül vannak a kis színesek. A szocik Pakssal fognak kampányolni, mi meg elleszünk a jó Simon Gabival. Aki „elõzõ életében eszközfelhalmozást hajtott végre”. Ehhez csak Török Zsolt hasonló, aki a bajai videó kapcsán felrajzolt egy folyamatábrát. Amikor Mesterházy Attila megérkezett a repülõtérre, még senki nem kérdezte, õ kijelentette: „Nem a párt pénze.” Aztán ott van egy másik vonal is. Simon Gábor kerülete, akkor még szoci vezetéssel, felvett – mondjuk ki, a Volksbanktól, ahol ez a 240 millió parkol – 3 milliárd forintot úgy, hogy a megtendereztetett résztvevõk közül a Volksbanké volt az önkormányzat számára a legkedvezõtlenebb. Számoljunk csak: a 3 milliárdnak a 240 millió durván a 10 %-a. Nem én vagyok a gonosz. Hol vagy, szoci? – kereste újfent „barátját” Bayer Zsolt. Ezek után Mesterházy kijelenti: ezzel az ügyet a magunk részérõl lezártuk. Tévedsz, az ügy most kezdõdik. Mi mindennap fel fogjuk tenni a kérdést: honnan van a lé? Hiába futnak el a szoci politikusok a riporterek elõl. A napokban bejárta a sajtót Molnár Zsolt kampányfõnök nagy futása. Simon bizony be fog menni a kóterba. Az omertát még Zusi se merte megszegni. Tudják, ez a szicíliai maffia törvénye, hallgatsz, vagy fültõl fülig csinálunk rajtad egy csinos vágást. A folytatólagos adócsalás tétele 5 év, a folytatólagos közokirat hamisításé 2-3. Szóval nem lennék a helyében, ahogyan Ateszéban sem.

Az oroszok nem szovjetek

- Paks. Az valami bûbáj, amikor fekete öves komcsik szajkózzák: Orbán eladta az országot a szovjeteknek. Akkor most történelem órát tartok, merthogy magyar – történelem szakos tanár volnék. Az oroszok nem a szovjetek. Ahhoz, hogy az oroszokból szovjetek legyenek, kellett Lenin meg Sztálin, aki kiirtott százmillió embert. (Menjetek a … ismét, hisz mit lehet mondani erre?) Középkelet-Európa népei két birodalom között õrlõdtek már évszázadok óta, a német és az orosz között, hol az egyik, hol a másik hódítja meg õket, hol mind a kettõ, errõl a lengyelek tudnának mit mesélni. Nekünk mind a kettõvel jó viszonyt kell ápolni, aki ezügyben félrebeszél, az a hazaáruló. Az oroszok két dologhoz értenek. A metróhoz és a reaktor építéshez. És olyan kedvezõ finanszírozással kötöttük a szerzõdést, hogy javarészt akkor törlesztjük, amikor az új blokk már ki is termeli az árát. Továbbá az oroszok vállalták, hogy az összeg 40%-a magyar vállalkozókhoz kerül, 10 ezer munkahelyet jelent Paks bõvítése. Majd megemlítette, Gyurcsány korábban 80 milliót vett föl paksi kommunikációért, Józsa meg 6,6 milliárdot, ami õszerinte 8 év alatt nem is sok.

Göndörrõl és a Jobbikról szólni sem érdemes

- Akit megmart a kígyó, a gyíktól is fél, emlékeztetett 2002-re. 2002-ben 40 ezer szavazaton múlott, az szavazókörönként 3 ember. Göndörrõl szólni sem érdemes. A Jobbikról se, 15 %-ot, ha összeszednek. Nem alakíthatnak sose kormányt, a rájuk adott szavazat elveszett szavazat. Cseresnyés Péter a megmentett és az idehozott munkahelyek miatt, az idehozott milliárdok miatt érdemes a bizalmunkra. Ha pedig õ már nem lesz polgármester, lesz egy ember, aki az õ bizalmát élvezi, akivel együtt tud mûködni, a térségnek tovább lobbizva.

A mi 1100 éves történelmünk sikertörténet

- Most pedig magyarórát fogok tartani. A mi nagy költõink, a mi nagy váteszeink évszázadok óta annyit írtak arról, hogy minket már halálra ítélt a végzet, hogy kezdjük el is hinni. Két vers versenyez évek óta, melyik a legszebb sor: „Elhull a virág, eliramlik az élet.” A Szeptember végén elég halálillatú verse Petõfinek. És Vörösmarty Elõszava, amely mindig megveri: „most tél van és csend és hó és halál”. Vagy Illyés a Koszorú címû versében: „elhagytak szellemeid” Amelyik nyelvet elhagynak szellemei, az a nyelv kihal. Ceauºescu korában joggal hihette ezt az erdélyi magyarokról? Joggal. Most pedig, pár hónapja a Parlament kupolacsarnokában Böjte Csaba 500 000. honosítottként letette az állampolgári esküt. Vagy a Himnuszban, a legszentebb versünkben az áll: „S ah, szabadság nem virul a holtnak vérébõl.” Azaz hiábavaló az áldozat. Erre még Ady rátesz: „S üdve nincs a keresztnek, Mert semmit se tehettek, Óh, semmit se tehettek.” Ami már valósággal Istenkáromlás. De soha egyiknek se lett igaza. A mi 1100 éves történelmünk sikertörténet, nem tudtak elpusztítani. Könnyû egy szlávnak megmaradni a többszáz milliós tengerben, vagy egy germánnak. Hát legyünk már büszkék erre. Ez is a két világról szól. Merjünk nagyok lenni, vagy merjünk kicsik lenni, ahogy Kovács László mondta. Mel Gibson Apocalypto címû filmje a maja birodalom bukását ábrázolja, de a mának szól. Az az üzenete, hogy egy nagy civilizációt nem lehet kívülrõl elpusztítani, csak, ha belülrõl elpusztítják. Hát ne tegyük meg nekik azt a szívességet, hogy belülrõl elpusztítjuk magunkat.

Két világ

- A szépszámú, értõ hallgatóság kérdései közül kiemelésre érdemes a földtörvény magyarázatát kérõ. A mi földtörvényünk olyan szigorú, mint a dánoké. Jelentem, onnan lett lopva. És elmondta, a helybenlakási és a földmûvelési kötelezettség, a magyar nyelvû mezõgazdasági vizsga, valamennyi helybeli gazdának az elõvásárlási jogról való lemondása hogyan nehezíti meg, hogy egy uniós, de nem magyar gazda földet vegyen. Továbbá a cégek földvásárlási tilalma.

- Az elszámoltatás zátonyra futása szintén része a két világnak. A 250 feljelentésre - állami és önkormányzati szinten - többségében felmentõ ítélet született. Kiemelte a közelmúltból a tábornok-pert (viszkisdoboz), ahol a kaposvári katonai bíró röhögve hirdette ki a felmentõ ítéletet a beismerõ vallomást tett vádlottakra. Magyarország jogállam, és én nem szeretnék olyan világban élni, ahol a pártfõtitkár hozza az ítéleteket, a bíró csak felolvassa. Nem tudom, hogy képzeli a Jobbik. Nekünk, keresztényeknek nagy megnyugvás, hogy tudjuk, az igazság elõbb-utóbb kiderül.

- A devizahitelesek problémájával kapcsolatban emlékeztetett, 2002-ben az államilag támogatott forint(!)hitelt – bár megtartását ígérte – Medgyessy Péter (emlékszünk még rá?) hat hónap után eltörölte. Ezután jött a devizahitel. A károsultak közül már 340 ezret kimentettünk, még 250 ezer van hátra. Nem mondok semmit, de nekik is lesz megoldás, csak lépjenek be az árfolyamgátba – fejezte be a kérdésekre adott válaszait Bayer Zsolt.

Kanizsa2014-02-10 06:59:00


További hírek:


POLITIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül