Ma 2023. 6 10.
Margit, Gréta napja van.
Látogatók száma : 55411016    
Honlapkeszites

Lehetõség munkahelyteremtésre

Már tavaly is nagy érdeklõdés övezte a Nemzetgazdasági Minisztérium mikro-, kis-, és középvállalkozások számára kiírt, munkahelyteremtõ beruházásokat támogató pályázatát. A vállalkozások számára jó hír, hogy a projektet idén is meghirdették és a rendelkezésre álló, 13 milliárd forint támogatási keretösszegbõl 6500 új munkahely létesíthetõ.


Ezen felül pedig legalább 12000, már meglévõ munkahely megõrzését is segíti az említett pályázat, amelyrõl a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtal közösen tájékoztató elõadást szervezett - más zalai városokhoz hasonlóan –Nagykanizsán is, az érdekelt vállalkozásoknak.
A rendezvényen Asboltné Péterfi Erika, a Munkaügyi Központ támogatási referense ismertette a projekt részleteit.
Elmondta, hogy új beruházások révén fejleszteni lehet az adott vállalkozást, ezáltal pedig a foglalkoztatottak létszáma (is) növelhetõ. A pályázat célja még a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerõsítése, a kkv-k fejlõdése, és piaci pozícióik stabilizálása.
Feltétele pedig – sok más mellett – hogy résztvevõ cégek telephelyeiken legalább 2 fõ, teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló számára létesítsenek új munkahelyet, illetve az emiatt szükséges beruházásokat (például eszközpark- vagy telephely bõvítését ) legkésõbb november 30-ig be is fejezzék. Szintén kritériumként írja elõ projekt, hogy legalább 2 éves folyamatos, foglalkoztatási kötelezettséget is vállalniuk kell a cégeknek az új alkalmazottakra vonatkozóan.
A támogatás mértékérõl a munkaügyi referens elmondta, ha valaki nem regisztrált álláskeresõt alkalmaz, új munkahelyenként 1.5 millió forintra lesz jogosult, amennyiben pozitív elbírálásban részesül. Ez az összeg még növelhetõ (több százezer forinttal) a kiegészítõ többlettámogatásoknak köszönhetõen, ha a beruházás például hátrányos helyzetû kistérségben, településen valósul meg, ha kiközvetített álláskeresõk vagy roma munkavállalók foglalkoztatását vállalja a pályázó.
A pályázatban szereplõ beruházási projekthez legfeljebb 120 millió forint, a hátrányos helyzetû településeken pedig maximum 240 millió forint támogatás igényelhetõ. Egészen február 14-ig lehet benyújtani a beruházás helye szerinti munkaügyi központ részére a pályázatokat, az ehhez szükséges tudnivalók pedig megtalálhatóak (például) a kormány és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapján, ám mindehhez további segítséget nyújtanak a munkaügyi központok referensei is.
A beruházásokat egyébként a pályázók azonnal meg is kezdhetik – természetesen saját felelõsségükre – a pályázat benyújtását követõen. A támogatásról vagy épp ennek elutasításáról a – munkaügyi központ igazgatójának javaslatát figyelembe véve – a nemzetgazdasági miniszter dönt, április 4-ig.
Borsos József, a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának vezetõje lapunknak elmondta, hogy a projekt kapcsán tavaly Zala megyében a benyújtott 48 pályázatból 39 részesült pozitív elbírálásban. Köztük 33 céggel kötöttek szerzõdést, amely összesen 275 millió forintos támogatást jelentett a vállalkozásoknak. A munkahelyteremtés eredményeként pedig 150-en kaptak (új)állást.
Borsos József mindemellett még a „Nõk” 40 program idén életbe lépett változásairól is tájékoztatást adott. Mint ismeretes, a program célja elsõsorban az álláskeresõként nyilvántartott és döntõen koruk miatt elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkezõ nõk foglalkoztatásának elõsegítése, ezzel együtt a nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó szolgálati idõ megszerzése. (40 év munkaviszonyuk igazolásához)
Célcsoport pedig az 55 év feletti, 37 év jogosultsági idõvel és 1 hónapos álláskeresõ státusszal, vagy 60 éves kort betöltött és 1 hónapos álláskeresõ státussal rendelkezõ nõk. Az õket alkalmazni szándékozó cégek a bérköltségi támogatást vehetnek igénybe és utánuk szociális hozzájárulási adókedvezményt is érvényesíthetnek a Munkavédelmi Akcióterv keretében. A támogatás idõtartama személyenként legfeljebb 10 hónap, ugyanakkor mindez nem lehet több mint a 40 év megszerzéséhez hiányzó hónapok száma. A programba vonás határideje ez év április 30, további feltételekrõl a munkaügyi központokban lehet érdeklõdni.

Sz.Zs.

 2014-01-24 08:49:00


További hírek:


GAZDASÁG ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül