Ma 2023. 5 29.
Magdolna, Magda, Ervin napja van.
Látogatók száma : 55320548    
Honlapkeszites

Lehet egy IC-vel kevesebb?
Közönybe fulladt a Nyugat-dunántúli Regionális Közlekedésszervezési Iroda által augusztus tizenhetedikére a kistérség negyvennyolc településének polgármesterei számára meghirdetett, közösségi közlekedésszervezéssel kapcsolatos egyeztetés – azon ugyanis mindössze kilenc önkormányzat képviseltette magát a negyvennyolcból.
Pedig lett volna mit hallgatni, mert az egyeztetésen tudtuk meg, hogy a MÁV-Start Zrt. elvesz még egy InterCityt a fõvárosba utazóktól, ugyanis január elsejétõl megszünteti a Kanizsa IC-t.
Nagy László irodavezetõ-helyettes lapunknak elmondta, az új, 2008. január elsejétõl életbe lépõ közösségi menetrendrõl elõzetesen is egyeztettek az önkormányzatokkal, most azonban már a végleges formát kell kidolgozni. A munka során a Volán és a MÁV szakembereinek bevonásával igyekeznek a lehetõ legnagyobb mértékben figyelembe venni a települések igényeit, s különösen nagy hangsúlyt fektetnek az egyes csatlakozások összehangolására. Az eddigi tapasztalatok alapján egyébként úgy tûnik, hogy az idõszak legnagyobb problémája az iskolák megszûnésébõl fakad, s jogos igényként fogalmazódik meg a településvezetõk részérõl az iskolabuszok, iskolajáratok számának növelése.
Nem éppen a nap jóhírét hozta Szalai András, a MÁV-Start Zrt. területi személyszállítási vezetõje, aki az egyeztetésen jelentette be, hogy megszûnik a Kanizsa InterCity. Az évek óta tartó leépülés közepette sovány vigasz, de legalább azok az IC-k megmaradnak, amelyek nem Nagykanizsáról indulnak, ám áthaladnak a városon, s változatlanul közlekednek a nemzetközi vonatok, gyorsvonatok is.
Horváth AttilaNagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere
Ügyintézõ: Erdõs Péter, Szám:14/ 45-6 /2007.
Tárgy: Kanizsa IC járat tervezett megszûntetése

Címzettek:
MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt., Dr. Mosóczi László elnök, vezérigazgató, Budapest, Kerepesi út 3.
MÁV Zrt. Vezérigazgatóság, Heinczinger István vezérigazgató, Budapest, Andrássy út 73-75.
Nyugat-Dunántúli Regionális, Közlekedésszervezési Iroda, Tóthné Temesi Kinga irodavezetõ, Szombathely, Wesselényi u. 7.

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

A Nyugat-Dunántúli Regionális Közlekedésszervezési Iroda által szervezett menetrend egyeztetõ értekezleten elhangzottakra reagálva mély felháborodással írom Önnek soraimat.
Megütközéssel értesültünk a Nagykanizsa vasúti közlekedését érintõ változtatási tervek közül arról a szándékról, hogy a város legfontosabb Inter City járatát meg kívánják szüntetni.
Érthetetlen és véleményünk szerint valós indokokkal alátámaszthatatlan az a most már évek óta érzékelhetõ folyamat, amely a vasúti közlekedés visszafejlesztését, színvonalának folyamatos romlását eredményezi, ami azután természetesen önmagát felerõsítõ hatással, az utaslétszám csökkenésével is együtt jár. Ilyen körülmények között arra hivatkozni, hogy a kihasználtság nem megfelelõ, számunkra elfogadhatatlan. A XXI. század kezdetén egy megyei jogú városban az egyetlen Inter City járatot még akkor is indokolt lenne fenntartani, ha az Önök kihasználtságra való hivatkozása megalapozott lenne.
Ami a kihasználtságot illeti egyébként, nem csodálható, hogy a nyolcvanas években volt Nagykanizsa-Budapest viszonylatban a három és fél óra körüli gyorsvonati menetidõt is túllépõ, ma 3 óra 51 illetve 3 óra 53 perces menetidejû IC járat kihasználtsága relatíve csökken, miközben az autópálya megépülésével a közúti elérhetõség 2 órára csökken. A tervezett intézkedéssel ez a helyzet tovább romlana, és elõre tudható módon tovább csökkentené az utaslétszámot. A 4 óra 26, illetve 4 óra 21 perces menetidejû, Kaposváron át közlekedõ, Somogy IC még a személyvonattal sem versenyképes, múlt század eleji állapotokat hozna vissza városunk közlekedésébe.
A város vasúti közlekedésével kapcsolatban már többször, hasztalanul jelzett problémáinkra nem elfogadható válasz a vasúti pálya állapotára való hivatkozás. Sem a város vezetését, sem a nagykanizsai utazóközönséget nem nyugtatja meg a többfelé bontott állami cég egyes társaságainak egymásra mutogatása. Valakinek el kellene végre érni, hogy az ország fejlesztési céljai között a vasút, azon belül a vasúti pálya fejlesztése kellõ prioritást kapjon.
Mindezek alapján elfogadhatatlan számunkra a tervezett intézkedés, és minden lehetséges fórumon felháborodva tiltakozunk már a gondolat megszületése ellen is!
Kérjük, sõt követeljük, hogy vegyék le a napirendrõl a nagykanizsai vasúti közlekedés további módszeres tönkretételét, ami egyben a nagy múltra, és hagyományra visszatekintõ vasúti csomópont megalázásával egyenértékû. Lássák be végre, hogy az utóbbi évek vasúti menetrend változtatásai rendre rontottak a helyzeten, miközben mi azt várnánk el Önöktõl, hogy ha javítani nem tudnak, legalább ne rontsanak tovább az 1900-as szint alá! Végeredményben az utaslétszám csökkenésének legfõbb okozója maga a vasút.
Sérelmezzük továbbá, hogy az egyeztetés meghívójában említést sem tettek a tervezett intézkedésrõl, miáltal az egyeztetésen nem tudtuk felkészülten és megfelelõ súllyal jelezni egyet nem értésünket. Úgy gondoljuk, hogy ilyen súlyos intézkedést tervbe venni is csak a szóban forgó vasútvonal legtöbb utasát adó, legnagyobb városával történõ érdemi egyeztetést követõen lehetne, amire a korábbi évek gyakorlatának megfelelõen Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Hivatalában illene sort keríteni, s nem azt felrúgva más helyszínen, degradálva az egyeztetés fontosságát, számtalan kis településsel közös fórumon.
Nagykanizsa, 2007. augusztus 17.
                        Tisztelettel: Marton István

2007-08-23 10:53:14


További hírek:


POLITIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül