Ma 2023. 6 6.
Norbert, Norberta, Cintia napja van.
Látogatók száma : 55357560    
Honlapkeszites

Pedagógusok köszöntése: „… tanításuk és jellemük tovább él tanítványaik munkájában”

Városunkban immáron hagyomány, hogy együtt köszöntik a pályán eltöltött évek, a kiemelkedõ munka elismeréseként Díszoklevélben részesülõ pedagógusokat és a pályakezdõ fiatalokat. Tisztelegve ezzel azok elõtt, akik gyermekeink tudását gyarapítják és ismeretekben gazdag embert nevelnek belõlük.

– Tanárnak lenni az egyik legcsodálatosabb foglalkozás – és az egyik legellentmondásosabb is. A pedagógusok életünk meghatározó alakjai, tanításuk, jellemük egy életre elkísér bennünket. Számtalan alkalommal emlékszünk vissza rájuk, tanításukból gyakran csak utólag értünk meg sok mindent, és sokszor az igazi hálát is csak utólag érezzük – kezdte Cseresnyés Péter polgármester köszöntõ beszédét az önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tankerülete együttmûködésében megvalósuló rendezvényen a Medgyaszay Ház nagytermében.


Ahogy elmondta, városunkban régi hagyomány már, hogy a tanévkezdés után nem sokkal azokat köszöntik, akik generációkat neveltek fel az iskolákban és az óvodákban, és akik hivatásuknak szentelték életüket. A pedagógus nemzedékek találkozása azt fejezi ki, a múlt értékeire, hagyományaira alapozva kell dolgoznunk, elõre haladnunk.
– Ez a kormány a pedagógusokat a társadalom pillérének tekinti, olyan pillérnek, akikkel szövetségben dolgozni lehet és érdemes a megújuló Magyarországért, a felnövekvõ generációkért – emelte ki Cseresnyés Péter. Hozzátette, az ország teherbíró képessége megengedte, így komoly és pozitív változások történtek. Az oktatás területén építkezés kezdõdött Magyarországon. És ebben az esetben is, mint minden építkezést, az új alapok lerakásával kell elkezdeni.
A korábbi rendezetlenség és szétszórtság után rend költözött az oktatás világába. Példaként az osztályzást említette a város elsõ embere, továbbá azt, hogy sok egyéb mellett a Büntetõ törvénykönyv szigorításával a pedagógusokat fokozottabban védik. Ahogy jelezte, az életpálya modell bevezetése egy folyamat kezdete, amely anyagi és erkölcsi értelemben is támogatja a pedagógusokat.
Ezt követõen a pályakezdõ pedagógusok tettek fogadalmat Pácsony Imre, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerületének igazgatójának segédletével, hogy munkájukat az elõdökhöz méltóan lelkiismeretesen, legjobb tudásuk szerint végzik. Az idei évben Szelei Anita, Bergman Hajnalka, Krihó Éva Virág, Kern Melinda, Lõczi Bettina és Szekeres Alma Lúcia pedagógusok kezdték meg oktatói tevékenységüket városunkban.
Rábavölgyi Attila, a Pedagógus Szakszervezet területi vezetõjének köszöntõjét követõen Cseresnyés Péter adta át az emléklapokat és szolgálati emlékérmeket a nyugdíjba vonuló pedagógusoknak és közmûvelõdési dolgozóknak. Elsõként a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda négy óvodapedagógusának, Török Györgynének, Kondákor Zoltánnénak, Kunics Lászlónénak és Szeitli Györgynének a munkáját köszönték meg. A Kiskanizsai Általános Iskola két pedagógusa, Hackler Jánosné és Ihász Lajosné is ebben az esztendõben vonult nyugállományban. A Palini Általános Iskolából Kalmár Lajosnét köszöntötték, majd a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola Péterfy Tagintézményének pedagógusát Tóthné Pataki Erikát. A Zrínyi Miklós – Bolyai János Általános Iskolából hárman, Kardos Ferencné, Kovács Lajosné és Palotai Ferencné vonultak nyugdíjba. A Dr. Mezõ Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképzõ Iskola Thúry Tagintézménye két pedagógusától Halasiné Sziva Mariannától és Pálfi Zsuzsannától köszönt el. A Kanizsa Kulturális Központ közmûvelõdési dolgozóját Tóthné Hegedüs Erzsébet népmûvelõt is köszöntötték.
Ezt követõen a pedagógus díszdiplomák átadására került sor, melyeket a polgármester és Tomity Mária, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tankerületének igazgatója nyújtottak át. A diploma szerzésük 50. jubileumát ünnepelve arany díszdiplomát vehetett át Czinderics Györgyné, Csizmadia Miklósné, Hegedûs Miklósné, Huszárné Mosonyi Éva, Kúti Lászlóné, Lukácsa Lászlóné, Dr. Stimecz Jánosné és Tulok József.
Diploma szerzésük 60. jubileumát ünnepelve gyémánt díszdiplomában részesült Biskopics Márton, Harkány Lászlóné, Horváth Ilona és Dr. Horváth Józsefné, Szatmári Lászlóné.
Az ünnepséget követõen állófogadásra várták a vendégeket, ahol Balogh László, az Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke mondott pohárköszöntõt.
V.M.


További képek a galériában.2013-10-10 09:37:00


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül