Ma 2023. 6 2.
Kármen, Anita, Péter napja van.
Látogatók száma : 55337918    
Honlapkeszites

DRVSZ a kultúraközvetítés szolgálatában

Aki találkozott már a Demokratikus Roma Vezetõk Szövetségének programjaival, tapasztalhatta, hogy Nagykanizsán számos népszerû szakmai programot és színes roma kulturális eseményt rendezett meg. Ezek laikusoknak és hozzáértõknek egyaránt nagyszerû összejövetelt, a fiatal tehetségeknek pedig bemutatkozási, tanulási lehetõséget nyújt minden esztendõben.


A VI. Országos Roma Fesztivál megrendezésének kapcsán beszélgettünk Nagy József Györggyel, a DRVSZ elnökével.
– Kezdetben mi volt a céljuk az elsõ fesztivállal, és hogyan változtak elképzeléseik az évek során?
– A Demokratikus Roma Vezetõk Szövetsége 2002 novemberében kezdte meg mûködését annak az elsõdleges célnak a meghatározásával, hogy tevékenységével hozzájáruljon az emberi jogok érvényesülésén keresztül a Dél-Dunántúlon élõ cigányság életkörülményeinek javításához. A szervezet folyamatosan bõvülõ tevékenységgel képviselte és képviseli a Magyarországon élõ hátrányos helyzetû, elsõsorban roma származású személyek érdekeit, képzési, foglalkoztatási és oktatási projektek megvalósításán keresztül.
E mellet hangsúlyos célként fogalmazódott meg a roma kulturális értékek megõrzésének szándéka, a kultúra fennmaradását, átadását elõsegítõ rendezvények, rendezvénysorozatok megszervezése, lebonyolítása. Az évek során ez a cél kibõvült azzal a törekvéssel, hogy az évente megrendezett, nagy sikerrel lebonyolított kulturális rendezvényeink hozzájáruljanak a városunkban élõ roma és nem roma lakosok kölcsönös elfogadásához, egymás kulturális különbözõségeit toleráló magatartásához. A különbségek ugyanis értéket jelentenek, többféle megoldási lehetõséget vetnek fel a hétköznapi élet problémáinak megoldásához. Az öröm és a nehézség ugyanis minden közösséget egyformán érint, hogy ki milyen feloldási és megoldási technikákkal rendelkezik, az egymás számára is hasznos mintát jelenthet.
A zene, a tánc, és a fesztiváli hangulat oldja a társadalmi csoportok közötti feszültséget, közös érzéseket hoz felszínre, így elõsegíti az ellentétek feloldását. Rendezvényünk éppen ezért nem csak a roma lakosságnak szólt és szól, hanem a többségi társadalom tagjait is szeretettel vártuk és várjuk. A közönség soraiban fiatalok és idõsek, romák és nem romák együtt tapsolnak a fellépõ mûvészeknek, együtteseknek. Az idei fesztivál sikerét mutatja, hogy az esemény helyszínéül szolgáló terem teljesen megtelt. A fesztivál elsõ felében szereplõ ifjú fellépõk még szárnyaikat próbálgató tehetség-ígéretek, õket követték azok a fiatalok, akik már jelentõsebb szakmai múlttal, bemutatkozási lehetõséggel rendelkeztek. Õk már egy olyan felnövekvõ zenész generáció tagjai, akik az elsõ fesztivál megrendezésének idején még kicsi gyerekek voltak, mára pedig tehetséges zenészekké váltak, akik saját kultúrájukat, identitásukat közvetítik felénk, nézõk felé. A program második felében léptek fel azok a nagy múltú, nemzetközi sikerekkel rendelkezõ zenészek, együttesek, akiknek a mûsora a fiatalok számára motivációt, míg a közönség számára kiemelkedõ mûvészi élményt jelentettek.
­- Felmerül a kérdés: kulturális rendezvényként vagy fesztiválként határozható meg a program?
­- Jó kérdés. Alapvetõen kulturális rendezvényként indítottuk el azzal a szándékkal, hogy hagyományt teremtsünk. Nagy örömünkre ez sikerült is, hiszen minden évben megrendeztük, és mára már fesztivál jellegûvé vált. Olyan tehetséges, magas mûvészi színvonalat képviselõ elõadók részvételével, akik már komoly nemzetközi sikereket tudhatnak maguk mögött. Másrészt a programjainkat mindig úgy állítjuk össze, hogy egész napos tartalmas színes idõtöltésre adjon lehetõséget a résztvevõknek. Délelõtt mindig szakmai kihívásokra keresünk megoldásokat, délután pedig tartalmas kulturális programokat szervezünk az érdeklõdõk számára, vagyis több programelembõl áll a fesztivál, és pont ez adja meg a különlegességét, egyediségét. Az érdeklõdõ elmegy a délelõtti szakmai konferenciára, meghallgatja a számára fontos elõadásokat, melyekbõl értékes információkat meríthet, míg a szünetekben összefut rég nem látott ismerõsökkel, barátokkal, szakemberekkel. Leülnek beszélgetni, megisznak egy kávét, majd délután és este a kulturális programok színes forgatagában mindenki jól érezheti magát.
­- A rendezvény mérete évek óta dinamikusan növekszik. Mit gondol, minek köszönhetõ ez a népszerûség?
­- Rendezvényeinken mindig megtelnek a széksorok, a konferencián és a mûvészeti programokon egyaránt. Azt gondolom, a népszerûségének alapvetõen két oka van. Az egyik nagyon lényeges ok, hogy Nagykanizsán egyre inkább elfogadottá válik a roma/cigány kultúra, az emberek nyitottabbak, szeretnének többet megtudni róla. A másik ok, hogy számos olyan országosan elismert, népszerû együttest hívunk meg, akik valódi vonzerõt jelentenek. Idén fellépett többek között a Karaván Família, a Kanizsa Csillagai, a Rumungro Gipsy Band, a Pécsi Roma Csillagok, az Igricek együttes, Eliseba, a pécsi Khelipeske együttes. Nagyon lényeges a rendezvény szempontjából a hitelesség is, ugyanis ha nem bíznának az emberek bennünk, akkor otthon maradnának, nem tisztelnék meg jelenlétükkel az összejövetelünket. Egyszer sikerülhet teltházas programot szervezni, a folyamatos népszerûség azonban csak következetes, elkötelezett és közösségünk érdekeit szem elõtt tartó munkával teremthetõ meg – hangsúlyozta Nagy József György.
­- Az idei fesztivált a Kanizsa Csillagai együttessel közösen valósították meg. Mi volt ennek az oka?
­- Évek óta együtt dolgozunk a Horváth Zoltán által vezetett Kanizsa Csillagai együttessel. Minden évben szerepet kaptak a programjainkon, mert közösségünk kulturális értékeit évtizedek óta magas színvonalon közvetítik, erõsítik a fiatalok kulturális identitását, és nem utolsó sorban a zenén keresztül hidat építenek a roma/cigány közösség és a többségi társadalom között.
Idén összekötöttük eseményeinket, mert úgy gondoltuk, munkásságuk példaértékû, és közös ünnepségeink keretein belül szerettünk volna tisztelegni tevékenységük elõtt, és megköszönni az elmúlt 20 év munkáját.2013-09-30 10:21:00


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül