Ma 2021. 10 17.
Hedvig, Ignác, Rudolf napja van.
Látogatók száma : 51047672    
Honlapkeszites

Pannon Tükör tervek
Nagykanizsán tartotta összevont szerkesztõségi és szerkesztõbizottsági ülését a Pannon Tükör. Az ott elhangzottakról Balogh László, a szerkesztõbizottság elnöke adott tájékoztatást.

– A Pannon Tükör szerkesztõsége gesztust szeretett volna gyakorolni továbbra is Nagykanizsának, hiszen a város hídfõállásai az utóbbi idõben gyarapodtak. A szerkesztõbizottság munkájában közvetlenül részt vesz Kardos Ferenc, Papp Ferenc, és társadalmi megbízatásként új szerkesztõbizottsági elnökként jómagam is. Az összejövetelnek szomorú aktualitása volt Pék Pál költõ, tanár, szerkesztõ halála, akinek hagyatéka a városra szállt – folytatta Balogh László. – Az elhunyt által megbízott jogász, Dr. Károlyi Attila ügyvéd kezeli a hagyatékot. Méltó megemlékezésként egy Pék Pál emlékestet tervezünk novemberben, és ezzel párhuzamosan a Pannon Tükörben külön is megemlékezünk róla. Várható, hogy a közeljövõben megjelenik az Énekmondó Együttes Pék Pál énekelt verseit tartalmazó CD-je, melyet a város százötven-ezer forinttal támogatott. A város kötelességének érzi, hogy költõi hagyatékával tisztességgel törõdjön. A könyvtárban egy emléksarkot terveznek kialakítani könyvtára és dedikált köteteinek sokasága számára. A kihelyezett szerkesztõbizottsági ülés egy kegyeletteljes megemlékezés is volt, hiszen Pák Pál alapító fõszerkesztõje az immár 13 éves folyóiratnak. Körünkben ott volt Magda is, a költõ társa.

A szerkesztõségi ülés második részében a Pannon Tükör eszmeisége került elõtérbe.
– A kiadvány látszólag Zala megyei irodalmi, mûvészeti, kulturális folyóirat, de sokan hiszünk benne, hogy bõvebb kisugárzású, régión túlmutató – hangsúlyozta Balogh László. – Mindenkor jelszó volt, hogy a helyit, a regionálist és az egyetemest kössük össze, ez továbbra is megmarad fõ feladatként. A Pannon géniuszban hívõ lokálpatriótákat próbálja összetartani a lap. Ezen belül Kanizsát mindenképpen szeretnénk bõvebben megjeleníteni. Zalaegerszeg és Keszthely mellett hasonló prioritást kell, hogy élvezzen Nagykanizsa is. A folyóirat igényes külsõ és belsõ megjelenését látva a szakemberek azt mondják, valódi irodalmi mûvészeti fórummá, szellemi mûhellyé vált a Pannon Tükör. Tizenhárom éve közvetíti a kortárs magyar irodalmat, az értékek mentén tájékozódva az országos szellemi élet közvetítõ láncszemeként, de helyi szellemi alkotóerõként is. Tudom, Budapest messze van, így azért még mindig lehet hinni az egységes nemzeti irodalomban, amely közösségrõl szól és közösség teremtõ. A magyar irodalom, mondják, folyóirat-irodalom, afféle irodalmi üzenõ füzetek szolgálják. Sajnos ezt a szerepet egyébként remélhetõen a Pannon Tükör is tudja viselni. Sajnos ma a magyar kultúra válságos állapotban van. Ezzel kapcsolatban elhangzott például a Somogy címû irodalmi lap megszûnése, amelyben van már pozitív változás, jó hír, hogy talpra áll, lesz megint Somogy. Megfogalmazódott, ilyen helyzetben üdítõ kivételnek számít a Pannon Tükör, mert még mindig létezik. Köszönet ezért a támogatóknak, köztük Nagykanizsa városának, Zalaegerszegnek és Zala megyének, és még sorolni lehetne a további támogatókat. Elhangzott, büszkék lehetünk rá, hogy van Kanizsai Antológiánk, és idén különösen sok kiadvány jelent meg a városban. A jövõrõl szólva a szerkesztõk megjegyezték, nagyobb terjedelemben szeretnének megjelentetni a kanizsai alkotókat. Remélem ez látszani is fog a lapban. Nagy szükség lenne helytörténeti írásokra, ebben külön segítséget is kértek tõlünk, hiszen a helytörténet révén könnyebben átléphetünk a lokálpatriotizmus irányába. Felvetõdött az is, jó lenne szorosabb kapcsolat a Takács László Irodalmi Körrel, és a Pannon Tükör saját díjat, illetve valamiféle elismerést, kitüntetést alapíthatna. Jelenleg megvalósulóban van Cser József tanító és nemzetõr naplója, amely a nagykanizsai szabadságharc idején íródott, és a Csittvári krónika kiadása is várható. Ezen kívül a közeljövõben jelenik meg Dr. Ördög Ferenc tanár tanulmánykötete. A Brunnereket is szeretné a Pannon Tükör a közeljövõben magasra mutatni, és szeretnék megtalálni mindazokat, akik Kanizsához, a megyéhez, Pannóniához intenzívebben kapcsolódnak, csatlakoznak. Itt elhangzott Tüskés Tibor neve.
B.E.


2008-09-24 11:06:25


További hírek:


KULTÚRA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül