Ma 2023. 9 24.
Gellért, Gerda, Mercédesz napja van.
Látogatók száma : 55976358    
Honlapkeszites

Holnaptól igényelhetõ a kertészeti géptámogatás

A 62/2013. (VII. 24.) VM-rendelet alapján 2013. augusztus 15-tõl forráskimerülésig, de legkésõbb október 18-ig lehet benyújtani támogatási kérelmet környezetbarát kertészeti gépek és technológiai berendezések beszerzésére.


Támogatásra csak a rendeletben rögzített kertészeti tevékenységet folytató termelõk jogosultak. További feltétel, hogy az igénylõ kertészeti üzemméretének az idén meg kell haladnia a 4 EUME értéket, az induló vállalkozásoknak pedig nyilatkozniuk kell, hogy ezt legkésõbb a mûvelet megvalósítását követõ elsõ naptári évben elérik. A 4 EUME kertészeti üzemméretet az üzemeltetési kötelezettség idõtartamának egésze alatt fenn kell tartani.

A jogcím keretében kizárólag az Irányító Hatóság 168/2013. (VIII. 25.) közleményében szereplõ kertészeti gépekre és technológiai berendezésekre kérhetõ támogatás. A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás 35 %-a. Az igényelhetõ támogatás összege kisértékû gépbeszerzés esetén legfeljebb 14 285 714 Ft, nagyértékû gépbeszerzésnél ennek tízszerese, maximum 142 857 143 Ft lehet. Induló vállalkozás nagyértékû gépbeszerzésre támogatási kérelmet nem nyújthat be. A kertészeti traktorok esetében kitétel, hogy teljesítményük legfeljebb 75 kW lehet.

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott, a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítását célzó vissza nem térítendõ támogatás keretösszege 82 107 424 euró (mintegy 24 milliárd Ft). Az összeg legalább 33 %-át kisértékû gépbeszerzésre kell fordítani.

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével, ügyfélkapun keresztül lehet beadni. A támogatási kérelemhez csatolni szükséges dokumentumokat szkennelés útján elõállított elektronikus formában kell mellékelni. A kötelezõen benyújtandó dokumentumokat a 138/2013. (VIII. 5.) MVH közlemény 1. számú mellékletét képezõ Önellenõrzési lista tartalmazza. A kérelmek benyújtására 2013. augusztus 15-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésõbb 2013. október 18-án 18 óráig van lehetõség.

Egy termelõ csak egy támogatási kérelmet nyújthat be, kivéve, ha a támogatási kérelme tárgyában hozott jogerõs elutasító döntéssel rendelkezik, vagy korábban beadott támogatási kérelmét legkésõbb az újabb kérelem benyújtásával egyidejûleg visszavonja.

A támogatási kérelmeket az MVH bírálja el. Az ezekre vonatkozó döntést a kisértékû és a nagyértékû beszerzéseknél külön-külön benyújtási sorrend alapján hozza meg a hivatal.

Fontos szem elõtt tartani, hogy támogatást csak a forrás kimerüléséig lehet igényelni. A pályázni szándékozó gazdálkodóknak ezért érdemes a pénzügyi tervet mihamarabb elkészíteni, illetve az egyéb, kötelezõen csatolandó dokumentumokat az azok kiállítására jogosult hatóságoktól mielõbb beszerezni. Akik meghatalmazott útján kívánják a kérelmet benyújtani, azoknak már a pályázati felület megnyitása elõtt célszerû a meghatalmazásokat rögzíteni.

A támogatási kérelmek elkészítésében, benyújtásában segítséget nyújtanak a kamarai tanácsadók.
 

 

További információ: NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA/Márton Gábor

marton.gabor@nak.hu

06-1-802-61282013-08-14 13:20:00


További hírek:


GAZDASÁG ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül