Ma 2023. 6 5.
Fatime, Fatima, Bonifác napja van.
Látogatók száma : 55353431    
Honlapkeszites

Jobbik petíció Göndör Istvánnak
Az 1956-os hõsök tiszteletére emelt kopjafánál vette kezdetét Nagykanizsán, nemrégiben az a tömegdemonstráció, melyet a Jobbik Magyarországért Mozgalom, megyei szervezte kezdeményezett, a városszerte egyre inkább eluralkodó közbiztonsági, erkölcsi, politikai válság kezelése, féken tartása céljából. Az esemény fõszervezõje, fõszónoka a Jobbik megyei elnöke Pete Róbert volt. Az elnök mellett szót kapott még Zakó László a MIÉP országos elnökségének tagja, valamint Magyar Zoltán a Magyar Gárda megyei kapitánya.

Az esemény aláírásgyûjtéssel kezdõdött, melyben a nevüket és személyes adataik nyilvánossá tétele mellett aláírók szorgalmazták a parlament feloszlatását, és idõ elõtti választások kiírását.

A sajtótájékoztatókat követõen az egybegyûltek közben gyarapodó tábora átvonult Göndör István, a kormánypárt legmagasabb pozícióját betöltõ zalai tagjának irodájához, hogy átnyújtsa petícióját a tisztségviselõnek. A képviselõi iroda elõtt Pete Róbert a jelenlévõkkel ismertette a fogalmazvány tartamát, majd Zakó László, a jelenleg uralkodó társadalmi helyzetrõl, nevezetesen a multinacionális cégek uralkodó szerepérõl beszélt, majd kitért a kereskedelmi TV csatornák tudatformáló, és egyben romboló hatására is. Beszédében kitért a bûnözés visszaszorítására irányuló bírói gyakorlat szerint, nincs elrettentõ ereje az évekkel késõbb meghozott ítéleteknek.

Magyar Zoltán a magyar gárda kapitánya beszédében hangsúlyozta a közbiztonság, az oktatás jelentõs szerepét, valamint kitért arra, hogy bizonyos hatalmi körök mily veszélyes játékot folytatnak a szexuális identitástudatukkal még ugyancsak bíbelõdõ, és az egészséges család modellt képviselõk egymás elleni hangolásával.

A rövid és tartalmas felszólalások után Pete Róbert röviden ismertette Göndör Istvánhoz írt petíciója tartalmát.
Beadványában kifejezésre juttatta, hogy nem vádaskodni kíván, hanem kérni szeretné, hogy országunk ne süllyedjen tovább a gazdasági, erkölcsi, politikai válságban. A probléma forrása a 2006-os választási kampányban keresendõ, mikor azzal álltak elõ, hogy minden rendben, dübörög a gazdaság. Csupán a választások után derült ki, hogy mindennek az ellenkezõje igaz. Az õszödi beszédben az Ön miniszterelnöke elismerte, hogy tudatosan vitte csõdbe az ország gazdaságát, hogy választást nyerjenek. „A gyõzelem az Önöké volt, a csõd a mienk maradt”. A lakosság felháborodására üres frázisokkal, nácizással válaszoltak, majd elrendelték a terror bevezetését, mely nevezetesen, 2006 okt. 23.-án teljesedett ki. Sikerült a különbözõ társadalmi csoportok egymás elleni hangolása. Továbbá végtelenül veszélyessé vált a kormány részérõl az un. etnikai kártya kijátszása. Mindennapossá vált a bûnözés. Az állam nem tudja garantálni a vagyon- és létbiztonságot. A fent említett cselekményeket lumpen, dologtalan, csak segélybõl élni kívánó emberek követik el, dolgos embertársaik ellen. Önök lerasszistázzák, fasisztázzák azokat a polgármestereket, akik nem kívánnak segélyt fizetni a lumpen elemeknek. Veszélyes dolog ez, mely könnyen polgárháborús helyzethez vezethet. S mind ezt azzal kívánják tetézni, hogy szeptember 6-ra az Önök miniszterelnöke demonstrációt hirdet a deviáns, erõszakos, társadalmi normákat gúnyolók érdekében. Ez várhatóan újabb indulatokat fog gerjeszteni, az Önök által, már végtelenségig megosztott magyar társadalomban. Óhatatlanul felmerül a kérdés, miért van az, hogy mindig van egy szélsõségesen, társadalom, és élettelenes csoport, amit Önök támogatnak a tisztességgel boldogulni kívánókkal szemben? A jelenlegi kormány segélyekkel támogatja a lumpenszférát.

Tiltakoznak a „cigánybûnözés” fogalma ellen, míg elfogadhatónak tartják a „megélhetési bûnözés”fogalmát.
Zalában van egy ember. Vezetõ kormányhivatalnok. Teleki Lászlónak hívják. Tapasztalatunk szerint õ ennek a megosztó, etnikai kártyát kijátszó politika egyik arca. Õ az, aki folyamatosan, alaptalanul vádaskodik. Ez az ember közveszély a magyar társadalomra nézve.

Felkérjük Önt, hogy pártpozícióját felhasználva, Teleki László fejezze be magyarságot és a cigányságot egymásra uszító tevékenységét. Megkérjük önt, járjon közben azért, hogy legyen közbiztonság Magyarországon. Végezetül megkérjük Önt, hogy a továbbiakban úgy politizáljon, hogy hazánk minél elõbb a társadalmi, szellemi, gazdasági megújulás útjára tudjon lépni, mert a jelenlegi helyzet egyértelmûen csak polgárháborúhoz vezet.

A petíció ismertetése után a delegáltak eljuttatták Göndör István postaládájába a levelet.

Czene Csaba


2008-07-21 09:40:35


További hírek:


POLITIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül