Ma 2023. 6 5.
Fatime, Fatima, Bonifác napja van.
Látogatók száma : 55353323    
Honlapkeszites

Városvédõk - A feladatok döntõ többségét megoldották

Megtartotta éves beszámoló közgyûlését a Kós Károly és Podmaniczky-díjjal kitüntetett Nagykanizsai Városvédõ Egyesület. A közgyûlés elfogadta Cserti Tibor elnök beszámolóját az egyesület 2012. évi gazdálkodásáról, továbbá megszavazta a 2013. évi feladatokra elõterjesztett javaslatokat és az ez évi költségvetést.


A kitûzött feladataik döntõ részét eredményesen megoldotta az egyesület. A takarékos és következetes pénzügyi gazdálkodás mellett továbbra is megfelelõ pénzügyi és vagyoni alapokon nyugvó szervezetnek mondhatók annak ellenére, hogy a céljaik eléréséhez szükséges társadalmi és anyagi támogatás szerény mértékben ugyan, de tovább csökkent. Kiemelt figyelmet fordítottak a városrendezési szempontból frekventált területek rendezésére vonatkozó hosszabbtávú elképzelések szakmai elõkészítõi munkájára, tervegyeztetéseire, a szervezett lakossági fórumokon való részvételre. Továbbra is örömmel tettek eleget az együttmûködõi és támogatói megkereséseknek.
Az elnök elmondta azt is, a helytörténeti füzetek kiadását megnehezítette az önkormányzat új, helyi támogatásokról alkotott rendelete. Mivel az egyesület jelöltet állított a korábbi helyhatósági választáson, kizáródott a Kulturális Alapra történõ pályázati lehetõségekbõl. Ezáltal az évenkénti négy-öt helyett mindössze két kiadvány megjelentetését tudták felvállalni.
– A helyzet tarthatatlanságát feloldotta az a sikeres tárgyalás, melyet személyesen Cseresnyés Péter polgármesterrel folytattam – hangsúlyozta Cserti Tibor. – A polgármester úr e helyzet feloldása érdekében az elmúlt évben kiadott két kiadványunk egyikének nyomdaköltségét teljes egészében magára vállalta, és egyéni keretébõl támogatta. A másik kiadvány finanszírozása teljes egészében saját forrásból történt. Mindkét kiadványt a szokásos módon, ünnepélyes keretek között mutattuk be a város lakosságának.
Az egyesület rendszeresen részt vett a városrendezési tervek véleményezésében, szakmai javaslataik beépültek a tervekbe. Több kritikai észrevételt fogalmaztak meg elsõsorban a városközpont rekonstrukciójával, a városkép alakításával és a városi szennyvíz-csatornázási program szakmai koordinációjával kapcsolatban.
A megoldásra váró feladatok között az elnök kiemelte, hogy az egyesület végleges elhelyezése jogilag még mindig nem oldódott meg, melyhez várják az önkormányzat segítségét.

B. E.

 2013-04-11 19:40:00


További hírek:


POLITIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül