Ma 2023. 5 28.
Emil, Csanád, Vilmos napja van.
Látogatók száma : 55311849    
Honlapkeszites

Cigánybíróként a vajda
Lassan már egy éve, hogy Kállai Csaba, országos fõvajda kinevezte a kiskanizsai Lakatos Ferencet helyi roma vajdává, akivel arról beszélgettünk, hogy mi történt vele az egy év alatt.

- A vajdaavatás óta megtörtént a bemutatkozás a városvezetõség elõtt. Jelen volt Marton István polgármester és a fõvajda is.
- Milyen lakossági problémákkal találkozott eddig?
- A roma lakosság kisebb-nagyobb problémákkal keres fel: szociális, foglalkoztatási, egymás közötti ügyes-bajos dolgaikkal. Az egyik legnagyobb probléma a Citromsziget helyzete. Sok terv felmerült, de érdemben még nem történt semmi. Nemrég volt egy lakossági fórum, amelyen én is részt vettem a város vezetõivel együtt. Õk ígéretet tettek arra, hogy elkészíttetik a terveket és elindítják az engedélyeztetéseket. Én mint roma vajda arra tettem ígéretet, hogy ha készen lesznek a tervek és megkapjuk az engedélyeket, akkor a saját költségemen – elsõ lépésként – rendbe hozatjuk az udvart, aztán lépünk tovább.

- Mi az Ön szerepe a roma réteg életében?
- Egyfajta cigánybíróként tudnám elképzelni magamat. Békéltetõ szándékkal lépek fel a felek között, természetesen, ha felkérnek. A Romani Kris (Roma Törvény) keretei között egy öt fõs vezetõséggel próbálunk igazságot tenni a két fél között, így nem kell azonnal a bírósághoz rohanni. Meghallgatjuk a problémákat, aztán javaslatot teszünk a megoldására. A végsõ döntést én mondom ki, amit remélhetõleg mindketten elfogadnak. Ilyen eset lehet például, amikor a võlegény megszökteti a menyasszonyt az esküvõ elõtt. Ekkor a szülõk az elmaradt lakodalom költségei miatt kárpótlási igénnyel léphetnek fel. Egymás közti lopási ügyekben is igazságot szolgáltathatok. Tágabb értelemben véve a feladatom a romák összetartása, annak segítése, hogy be tudjanak illeszkedni a társadalomban. Eddigi tapasztalataim alapján mondhatom, hogy a többség elfogadja a vajdaságot mint intézményt, csekély azoknak a száma, akik nem. Akik elfogadnak engem, azok gyakran hívnak meg rendezvényekre díszvendégként: lakodalmakra, keresztelõkre. A szíves invitálást el is fogadom, mert megtiszteltetés számomra, hogy ott lehetek.
- Hogy lehetne megfogalmazni a vajdaságot mint címet?
- Roma vajda csak a lovári nemzetbõl kerülhet ki, a többibõl nem, de õ fogja össze a többieket is. A vajdaság nem választható, hanem öröklõdik, a legidõsebb fiúra száll. Ha nincs fiú a családban, akkor lehet választás útján kijelölni az új vajdát, a régi elhunyta után. Ez csak az országos fõvajdának a mindenkori joga, õ nevezheti ki.
- Milyen rövid és hosszú távú céljai vannak a jövõre nézve?
- Rövid távú terveim között szerepel egy irodahelyiség létrehozása, amelyhez az önkormányzat segítségét szeretném kérni. Itt hetente tartanék fogadóórát, amelynek alkalmával a roma lakosság megkereshet mindenféle problémáival. A hosszú távú célok között szerepel, hogy jobban összefogjam a roma társadalmat, hogy roma és roma, roma és magyar békében éljenek egymás mellett. Biztosítani szeretném az embereket segítõ szándékom felõl, hogy tudják, bízhatnak bennem.


2008-07-03 08:24:31


További hírek:


MAGAZIN ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül