Ma 2023. 6 5.
Fatime, Fatima, Bonifác napja van.
Látogatók száma : 55350512    
Honlapkeszites

Köszönet az áldozatos munkájukért

Semmelweis Ignác születésnapja egy kitüntetett nap az egészségügyben – hangsúlyozta köszöntõjében Marton István polgármester a Kanizsai Dorottya Kórház HSMK-ban megtartott ünnepségén. A képviselõtestület és a város lakóinak nevében megköszönte a kórházi dolgozók egész éves áldozatos munkáját. A Kanizsai Dorottya Kórház egy nehéz, de sikeres évet zárt 2007-ben. Nincsen adóssága, nem ólálkodnak körülötte privatizátorok, mindenkinek biztos a munkahelye, és biztosított a városnak, valamint környékének az egészségügyi ellátása. Befejezésül azt kívánta, mindig legyen türelmük az elesett emberekhez lehajolni, segítsék õket, hogy újra egészséges emberként dolgozhassanak és örülhessenek az életnek.


A polgármester szavait követõen Andrásovszky Zsolt osztályvezetõ fõorvos idézte fel Semmelweis Ignác szellemiségét vetítettképes elõadásában, majd Dr. Kovács József fõigazgató köszöntötte a megjelenteket, kiemelve, valójában mindenki megérdemelné a jutalmat a Semmelweis Napon. A kórház 2007-ben megõrizte mûködõképességét, betegeit a megmaradt kapacitásával, a nehezített körülmények ellenére ellátta. Bár a korábbi vezetéstõl 115 millió forintos negatív fedezettel vette át a mostani vezetés a kórházat, a 2007-es évet pozitív eredménnyel zárták. Intézeti szinten 166 millió forintos fedezetjavulást értek el. A 2007-es év az egészségügy, egyben a kórházak válságéve is volt, ami a magyar egészségügyi dolgozókat mélyen érintette. Csökken az egészségügyi pálya iránti érdeklõdés, növekszik a pályaelhagyók száma. Az egészségügyben dolgozók joggal várják el elsõsorban az ágazati vezetõktõl, hogy munkájukat a társadalmi hasznosságuknak megfelelõen becsüljék meg. Idei célkitûzésük, hogy ne csak névlegesen, tartalmilag is súlyponti kórház legyen a Kanizsai Dorottya Kórház. Fel kell nõni a feladatokhoz, ehhez kérte a jelenlévõk támogató segítségét. Az ünnepség elismerések, kinevezések átadásával folytatódott:
Pro sanitate díjban részesült Dr. Baranyi Enikõ, a gyermekosztály fõorvosa. Miniszteri Dicséretet kapott Somodi Györgyné szülésznõ és Gaál Tiborné asszisztens. Az állami kitüntetéseket 2008. június 30-án személyesen vehetik át a központi ünnepségen.
Fõorvosi kinevezést kapott: Dr. Vizsy László és Dr. Füle Attila, az általános sebészeti osztály adjunktusa. Adjunktusi kinevezést kapott: Dr. Balázs Endre a Gerantológia, Dr. Gál Helga, a Fül-orr-gégészet, Dr. Kolonics Judit az Urológia, Dr. Hajdu Katalin a Kardiológia és Dr. Petõházi Antal az Általános sebészet szakorvosa. Ezen kívül Kiváló Kórházi Dolgozó kitüntetést és Fõigazgatói dicséretet vehettek át orvosok és munkatársak.
A kórház azon támogatók részére, akik jelentõs anyagi vagy tárgyi eszközzel segítik az intézmény munkáját, a Kanizsai Dorottya Kórház támogatója címet alapított. Az ünnepségen bronz fokozatú támogatói plakettet kapott a Biotech E. SZ. Kft.
A Semmelweis Nap alkalmából a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elismerõ oklevelét Boros Károlyné vehette át.
Az intézmény az elmúlt évben felhívást intézett a kórház dolgozói felé a járóbeteg ellátás területén lévõ váróhelyiségek hangulatának emelésére, a várakozó betegek komfortérzésének javítására. Hetilapok, színes magazinok kihelyezését tûzte ki célul. Versenyt hirdetett, hogy ki hozza be a legtöbb, otthon már feleslegessé vált újságot, magazint. Jutalomképpen egyéves elõfizetést kapott az általa választott magazinra Adrasek Mártonné.
Semmelweis Ignác (1818-1865) magyar orvos, az anyák megmentõje. A lelkiismeretesség, a kötelességtudás és önzetlenség mintaképe. Dicsõség, pénzszerzés vágya sosem vezérelte. Éjjel-nappal rendelkezésére állt a szenvedõknek. Elsõ munkahelyén, 1846-tól a bécsi közkórházban, majd 1851-tõl következõ munkahelyén, a Szent Rókus kórház szülészeti osztályának orvosaként kimutatta az antiszeptikus eljárások elõnyeit a szülészetben és a sebészetben. Mind gyakorlatával, mind írásaiban próbálta terjeszteni nézeteit, de az orvostársadalom sajnos nem vett róla tudomást. Az antiszeptikus eljárások jelentõségét és bevezetését csak Joseph Lister angol sebész meggyõzõ munkája és eredményei nyomán fogadták el 1877-tõl.

B.E.2008-06-26 15:22:14


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül