Ma 2023. 6 2.
Kármen, Anita, Péter napja van.
Látogatók száma : 55337879    
Honlapkeszites

Deák Ferenc és a nõk kapcsolatát is kutatják a zalai levéltárban

Deák Ferenc és a környezetében felbukkanó nõk kapcsolatát elemzik Zalaegerszegen a haza bölcsének születésnapjához kapcsolódó konferencia keretében, amelyet a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára szervez.


Molnár András, a zalaegerszegi intézmény igazgatója elmondta: az elsõre talán pikánsnak tûnõ téma nem kizárólag a szerelmekrõl szól. Szó lesz a Deákhoz kötõdõ anekdotákról, a valódi és vélt szerelmekrõl, valamint a családtagokról, vagyis a nagyanyjához, nevelõihez fûzõdõ kapcsolatáról, de a keresztgyermekek és a gyámleányok is "felbukkannak" az elõadásokon. A Nõi szerepek és sorsok Deák környezetében a 19. században munkacímmel illetett konferenciát a politikus születésének 210. évfordulójához kötõdõen októberben tartják Zalaegerszegen.
Az igazgató a zalai levéltár idei további terveivel kapcsolatban kifejtette: folytatják a múlt század pártiratainak, testületi jegyzõkönyveinek feldolgozását, kutathatóvá tételét az 1920 és 1950 között keletkezett iratokkal. Ugyancsak zajlik már az 1526, vagyis a mohácsi vész elõtti, Zalában õrzött oklevelek feldolgozása; a 430 történelmi irat mindegyikérõl magyar nyelvû tartalmi kivonatok készülnek az év végéig.
Mintegy 2,7 millió forintos pályázati forrás segítségével digitalizálják Zala megye 19. századi ingatlanforgalmi kataszteri térképét, amely 5600 színes táblából áll. Egy éven belül interneten keresztül elérhetõvé válik az 1850-es évek végén, az 1860-as évek elején készült adatbázis Zala megye településeirõl.
Eredetiben vagy digitális másolatok formájában gyûjtik a második világháborús katonai emlékeket, köztük dokumentumokat, fotókat, katonai iratokat. Nagykanizsán a Thúry György Múzeummal közösen a II. magyar hadsereg Don mellõli hazatérésének 70. évfordulóján kiállítás is nyílik az újonnan begyûjtött dokumentumokból, de két könyvet is terveznek megjelentetni ebben a témában.
A Zalai honvédek a Donnál a zalai hadosztály történetét mutatja be kronologikusan, 3-400 fénykép segítségével. A másik kötet a Don-kanyart megjárt zalaegerszegi honvédekrõl szól, az õ sorsukról, szerepükrõl ugyanis mostanáig szinte semmit nem lehetett tudni. A májusra tervezett könyv a harctéri naplók, a tisztek életrajzai, és az elhunytak, eltûntek vagy hadifogságba esettek névsora segítségével mutatja be a katonák helyzetét, szerepét.
Az igazgató elmondta: a zalaegerszegi intézmény munkatársának, Paksy Zoltánnak tavasszal a Gondolat kiadónál jelenik meg könyve A nyilas mozgalom története Magyarországon az 1930-as években címmel, amely a szervezet kezdeti éveirõl szól.

MTI - Kanizsa


 2013-01-23 10:30:00


További hírek:


KULTÚRA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül