Ma 2023. 6 8.
Medárd, Helga napja van.
Látogatók száma : 55390016    
Honlapkeszites

Ligetvárosi fórum: szemétszállításról, felújításokról, az óvoda jövõjérõl

Lakossági fórumot hívott össze Ligetvárosban Sajni József, a településrész önkormányzati képviselõje. A helyi óvodában megtartott beszélgetésen részt vett Cseresnyés Péter polgármester, továbbá a településrészen érintett szervezetek vezetõi.

Elöljáróban Sajni József elmondta: a fogadóóráin 37-en keresték meg, leginkább szociális problémákkal, segélyekkel, tartozásokkal, kiköltöztetéssel, kutyatartással, játszótérrel, autóbusz menetrenddel kapcsolatban. Felvetették a kijelölt gyalogátkelõhely hiányát, és az ott élõ renitens lakókkal kapcsolatos gondjaikat, amelyek azóta részben megoldódtak, részben nem.


Elég sok gondot okoznak a „vasazók” és a szabálytalanul közlekedõk a településen – hangsúlyozta a képviselõ. Gyakran hiányolták a rendõri jelenlétet, voltak problémák a szomszédban lévõ családi nevelõotthonban, és a szemétszállítással is. Pozitívan értékelte Sajni József az ingatlankezelõ tevékenységét, hiszen a kellõ anyagi forrás hiányában is igyekeztek elvégezni a kisebb javításokat. Két épület szigetelése megtörtént, azonban tovább várat magára a közösségi tér, a sportpálya kialakítása és a játszótér rendbetétele. Egy biztos: a lakosság összetételébõl fakadóan a gondok sokszor halmozottan jelentkeznek.
A hozzászólók sorában Ferenczi Zoltánné azt nehezményezte, hogy a szelektív hulladékgyûjtõk mellé bizonyos emberek a háztartásukban keletkezõ szemetet is odahelyezik, amit aztán a kutyák szétszórnak. Amíg egy-egy szatyrot talált, elhordta onnan a saját kukájába, de a zsákokat már nem vállalta fel. Ezt a fajta szemétlerakást a város más területein is tapasztalta. Arra a kérdésére is választ várt, hogy a szemétszállítás díját miért a lakás négyzetmétere alapján állapítják meg. Õ például egyedül él, és nem szemetel annyit, mint ugyanakkora alapterületû lakásban egy négy, vagy öttagú család.
Ezzel a problémával már korábban is foglalkoztak – válaszolta Cseresnyés Péter polgármester. Hamarosan egy olyan ellenõrzési módot és büntetést fognak bevezetni, ami által várhatóan csökkenni fog az illegális hulladék-elhelyezés mértéke. A hulladékszállítási díjrész megállapításáról a társasház hozza meg a döntést, és utána kell felkeresni a hulladékszállító céget. Kámán László, a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója a polgármester által elmondottakhoz még hozzátette: a felosztásokat azonban folyamatosan nyomon kell követni, mivel a lakosságszám változhat.
Tizedes Istvánné több mint egy évtizede költözött Ligetvárosba, s már akkor is rossz volt a bérlakásuk állaga. Azóta is repedezik a fal, az ablakokon befúj a szél, és följön a parketta. A fürdõt nem lehet használni, csöpög a bojler. A nyugdíjából javításra nem tud költeni.
Kámán László válaszában megjegyezte: a lakásbelsõ felújítása, a különbözõ eszközök pótlása a bérlõ feladata, míg a külsõ részek tatarozása a vállalaté. Emellett gyakorlatilag csak hibaelhárításra van pénzük. A 190 lakásból álló ligetvárosi lakótelep tartozása jelenleg 31 millió forint. Ha ezeket a pénzeket, kintlévõségeket vissza lehetne fordítani, az önkormányzat otthonosabbá alakíthatná a környezetüket. Az épület statikai problémáit egy egyeztetett idõpontban szakemberekkel megvizsgálják.
Cseresnyés Péter az elmondottakat azzal egészítette ki, hogy lehetõség van a városrészre vonatkozó pályázat benyújtására. Horváth István projektmenedzser a szociális városrehabilitációval kapcsolatos pályázat elõkészítõ munkáiról elmondta: az önkormányzat elkészítette azokat a tervdokumentációkat, ami alapján a 3-as, a 4-es, az 5-ös és a 6-os számú épületeket be tudnák vonni a pályázatba. A hõszigetelés, a nyílászáró csere, a belsõ villamos vezetékek megújításával 37 lakást lehetne komfortosabbá tenni. De mindez egyelõre feltételes módban hangzott el, mert a pályázat kiírására mintegy fél évet még várni kell, s azt követõen kerülhet sor a munkálatokra.
Önállóan azért nem tudják felvállalni – fûzte hozzá a polgármester, mert több tízmillió forintba kerül egy-egy épület. Városi szinten 150 millió forintos elmaradás van a bérlõknek, s ha ez a pénz meglenne, nem kellene várni folyamatosan állami forrásokra, és egyéb pályázati pénzekre.
Farkasfalvi János arra volt kíváncsi, miért csak egy konténert szállítanak a városrészbe, hol van a másik. Havonta 4800 forintot fizet a szemétszállításért, és lesnie kell, hogy mikor tudja beledobni a szemetet a kukába. Kámán László válaszában utalt arra, hogy nemcsak háztartási szemetet raktak bele a lakók, hanem másfajta lomot is. Eleinte azt is elszállították. Véleménye szerint rá kellene szólni azokra a „lomizó” emberekre, akik odaszórják a bútorokat, a kibelezett hûtõszekrényeket és biológiai hulladékot is. Megerõsítette azt az állítást is, hogy a szemétszállításért a ligetvárosiak a dupláját fizetik a kanizsai átlagnak. A fórum résztvevõi egyöntetûen kijelentették: senkit sem akarnak emiatt jelentgetni, de elhangzott az is, a közterület-felügyelet nem illetékes a területen.
Pirka Ferencné azt tette szóvá, hogy két éve már felmérték a lakása állapotát, meddig kell még várnia? Cseresnyés Péter elmondta, amint kiírják a pályázatot, rögtön tudnak lépni. Másik kérdésében a buszforduló, a buszmegálló iránt érdeklõdött. Zámbó Tamás a hivatal részérõl elmondta: a mûszaki feltételei megvannak, folyamatban van a terv engedélyezése, elvileg csupán pénz kérdése a megvalósítás. S amint megkapják az engedélyt, jövõre betervezik a költségvetésbe – jegyezte meg a polgármester.
Kámán László végül arról tájékoztatta a helyieket, hogy az önkormányzat júniusban úgy döntött a Telephely fejlesztési program kapcsán, hogy az üresen álló két lakásból közösségi házat hoz létre, mely a pályázat szerint 13 millió forintba kerül.
Az óvoda jövõjével kapcsolatban Szmodics Józsefné intézményigazgató elmondta: semmi nem fog változni, az óvoda itt marad, ahol van, ás ugyanazok az óvónõk és dadus nénik foglalkoznak a gyerekekkel. Cseresnyés Péter polgármesternek az volt a kérése, adják egymásnak a hírt a ligetvárosi szülõk, hogy ide írassák be a gyerekeiket, mert csak megfelelõ létszámmal lehet gazdaságosan biztosítani az óvoda jövõjét.
B.E.

További képek a galériában.2012-12-06 13:16:00


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül