Ma 2023. 6 5.
Fatime, Fatima, Bonifác napja van.
Látogatók száma : 55350337    
Honlapkeszites

Erdélyi körúton jártak

A Rozgonyi Polgári Egylet égisze alatt mûködõ Utazók Klubja erdélyi körúton vett részt május 8-tól 13-ig. Az utazás élményeirõl Gergye Ottóné, a klub vezetõje számolt be.

Elsõ utunk Nagyváradra vezetett, ahol megtekintettük a Püspöki Palotát, sétáltunk a Körös parton, ahol Ady szelleme kísért bennünket. Megcsodáltuk a szépen restaurált polgári házakat a Sétáló utcán. Felkapaszkodva a Sebes-Körös menti dombokra, elértük Kalotaszeget. Bánffyhunyadon meglátogattuk a négy fatornyos, kazettás mennyezetû református templomot és gyönyörködtünk az írásos technikával készített hímzésekben. Elsõ szállásunk Körösfõ volt. Ott ugyanolyan stílusban épült az Árpád korabeli templom, mint Bánffyhunyadon. Az ott élõk kézimunkák készítésével egészítik ki jövedelmüket, amelyeket kirakodóvásárokon értékesítenek. Eljutnak Magyarországra is, de Európa néhány országába is jut belõlük. A Királyhágót elhagyva értük el a tulajdonképpeni Erdélyt. Kolozsváron bementünk a Szent Mihály templomba, majd megkoszorúztuk Mátyás király szülõházát. A koszorú azonban egy félórán belül eltûnt a házról, valakiknek nem tetszett a nemzeti szalaggal átkötött koszorú.


A házsongárdi temetõben emlékeztünk nagyjainkra: Apáczai Csere Jánosra, Dsida Jenõre, Tótfalusi Kis Miklósra, Kriza Jánosra, Kós Károlyra és a többi itt elhantolt nagy magyarra.
Innen Marosvásárhelyre vitt utunk, Székelyföld szellemi központjába. A Teleki Tékában lenyûgözve hallgattuk az ismertetést Teleki Sámuel gyûjteményérõl. Megtalálható ott Kõrösi Csoma Sándor angol-tibeti szótára, Apáczai Csere János, Dsida Jenõ munkái, az Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat kõlenyomata és sok érdekes és értékes könyvritkaság. Láthattuk a két Bolyai emlékszobáját és szobraikat is a téren.
A pécsi Zsolnay gyár majolika cserepei díszítik a Kultúrpalota tetejét. Bent gyönyörû festmények, a nagyteremben 4463 sípból álló orgona van. A termek közül a legismertebb a tükörterem, amelynek üvegablakain székely balladák mesélnek.
A kirándulás fénypontja a csíksomlyói búcsú volt Felemelõ érzés volt látni a sok magyar zarándokot, aki elindulnak, hogy egy célért imádkozzanak a Babba Máriához, ahogy az ottaniak mondják. Természetesen útba ejtettük a Békás tavat, a Békás szorost, a Szent Anna tavat, Tusnádot, meglátogattuk Csikszeredában a Makovecz templomot, a parajdi sóbányát és Farkaslakán Tamási Áron sírját. De megkoszorúztuk Petõfi Sándor emlékmûvét Fehéregyházán é s a Himnusz hangjaival adóztunk a 48-49-es hõseinknek. Segesvár után Nagyenyed következett, majd Aradon a hányatott sorsú emlékmûnél róttuk le kegyeletünket.
Szeretném elmondani még, hogy egy csángó falu magyarul tanuló kisdiákjainak vittünk könyveket, írószereket, édességet.
A buszon közel százezer forintot gyûjtöttünk, mely adományból negyvenegyezer forinttal segítettük a csángó kisiskolát, negyven ezer forintot adtunk Déván a Szent Ferenc Alapítványnak és a Petõfi emlékmûvét gondozóknak Fehéregyházán.

B.Zs.2008-05-21 12:33:34


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül