Ma 2023. 6 10.
Margit, Gréta napja van.
Látogatók száma : 55416517    
Honlapkeszites

A míves szavalat díszbe öltözteti szívünket – Kárpát-medencei versünnep Csengey Dénesre emlékezve

A VIII. Kárpát-medencei Csengey Dénes Vers-és Prózamondó Verseny döntõjének elõestéjén – május 16-án - emlékterem avatással és emlékkiállítással, valamint Erdélyi János „A kétségbeesés méltósága” címû filmjének vetítésével tisztelegtek a fesztivál névadója emlékének a nagykanizsai Honvéd Kaszinóban.

A másnap megrendezett és a résztvevõk által várva-várt döntõre harminchatan érkeztek meg a negyven meghívott versenyzõ közül hazánkból és a Kárpát-medence magyarajkú régióiból – Felvidékrõl, Kárpátaljáról, Erdélybõl, Vajdaságból, illetve a szlovéniai Muravidékrõl. A versünnepet immár hagyományosan szervezõ KKK- Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház igazgatója Farkas Tibor a döntõ után elmondta, hogy aki itt volt ezen a találkozón, gazdag élményekkel térhet haza, egyrészt, mert mindenki elhozta azokat a verseket és prózákat, amelyekkel valamit ki akart fejezni akár saját magáról, akár a környezetérõl, vagy akár arról a területrõl és közösségrõl, ahonnan érkezett, és ezeket a gondolatokat egy pódiumon közkinccsé téve mindenképpen gazdagította az itt lévõ közönséget. Feltétlenül említést érdemel, hogy az esti gálamûsor alkalmával több mint egymillió forint értékben osztottak ki díjakat és különdíjakat. A három kategória elsõ három helyezettje több mint hatszázezer forint díjazásban részesült, továbbá négyszázezer forint értékben különdíjakat is adományoztak a támogatóknak köszönhetõen.


– Az idei verseny a gálamûsorral zárult és azt követõen kezdõdhet a számvetés arról: min kell változtatnunk két év múlva, és holnaptól már elkezdhetünk gondolkodni azon, hogy mibõl teremtjük meg a lehetõségét annak, hogy megrendezzük majd a 9. Kárpát-medencei Csengey Dénes Vers-és Prózamondó Versenyt – mondta Farkas Tibor fõszervezõ.

A vajdasági és muravidéki szakembereket is magában foglaló zsûri elnöke Vándorfi László színmûvész-rendezõ ekként értékelt: 
– Nagyon magas szintû versenyt láthattunk, ami az elõzsûrizések kiváló minõségét bizonyítja. Ez a harminchat versenyzõ magas szintû felkészültségrõl, szép beszédtechnikáról, jó versválasztásról és ízlésrõl tett tanúbizonyságot. Ez azt jelenti, hogy véleményem szerint õk letéteményesei annak, hogy a magyar nyelvû elõadómûvészet a jövõben is maga színvonalon fennmaradjon. Nagyon kevés volt az ismétlõdõ vers, vagyis széles mûfaji skálát vonultattak fel a versenyzõk: a döntõ során volt vidámság, próza, magyar klasszikus, vagy például egészen kortárs költõk mûvei határon innen és túlról. Az is örvendetes tény, hogy amíg korábban messzemenõen túlsúlyban volt a nõi versmondók létszáma, most viszont nagyon jó színvonalon elõadó ifjú és idõsebb férfi versenyzõket is láthattunk-hallhattunk. Az elõzsûrizésben résztvevõ szakemberek azt mondták, hogy a mostani versenyre összességében kevesebb volt a jelentkezõ, de nyilván itt a döntõben ez már nem érzõdött, hiszen aki ide eljutott, az kiváló felkészültséggel és jó ízléssel, rendkívül magas színvonalon mutatta be produkcióját.

Turi Gréta fõiskolai hallgató Kárpátaljáról, a beregszászi régióból érkezett a döntõre: 
– Gyermekkoromtól fogva nagyon szeretem az irodalmat és nagy kihívást jelentett számomra ez a vers-és prózamondó verseny. Nagyon pozitív élményekkel térhetek haza, hiszen egy rendkívül tehetséges mezõnyben mérettettem meg. Arról, hogy mi otthon miként ápoljuk hagyományainkat, pozitívan beszélhetek, hiszen rendkívül magas színvonalú irodalmi élet folyik odahaza: mindez megmutatkozik a különféle szavalóversenyek, továbbá író-olvasó találkozók szervezésében. Erre a döntõre is kárpátaljai irodalmi mûvekkel készültem, mert nagyon fontos számomra saját irodalmunk ápolása, továbbá versmondóként értékeink továbbadása. Történelem-angol szakos hallgató vagyok a beregszászi fõiskolán, pedagógus szeretnék lenni, de irodalmat is tanulok, mert nagyon érdekel, és a versek világán át mindig is közel állt hozzám a szavalás és az irodalom oktatása. Örülök annak, hogy meghívtak erre a versenyre, amelyen elsõ ízben vettem részt: abszolút felszabadult hangulat jellemezte a döntõt, több versenyzõvel összeismerkedtem és remélem, hogy ápoljuk is majd velük a barátságot. Akik korábban is részt vettek ezen a vers-és prózamondó versenyen, gyakran mondják, hogy már szinte barátokként térnek vissza. Most már talán nekem is lehet úgy búcsúznom, hogy két év múlva szeretnék én is újra eljutni ide Nagykanizsára.

Úgy legyen!
Kép és szöveg: Gelencsér Gábor

Az idei vers-és prózamondó verseny végeredménye:
Szépkorú kategória: 1. Mach András (Budapest) 2. Wahl László (Budapest) 3. Herbály Jánosné (Bugac)
Felnõtt kategória: 1. Ságiné Nagy Tímea (Szolnok) 2. Nagy Gábor (Felvidék) 3. Fekete Ágnes (Vajdaság)
Ifjúsági kategória: 1. Bajgár Ramóna (Nagykanizsa), 2. Varga Veronika (Zalaegerszeg) 3. Östör Dániel (Székesfehérvár) A legjobb erdélyi versmondónak elsõ ízben adományozott Fábián Ernõ díjat Kiss László kapta.2008-05-19 13:40:16


További hírek:


KULTÚRA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül