Ma 2023. 6 10.
Margit, Gréta napja van.
Látogatók száma : 55414806    
Honlapkeszites

Szent Flórián napján

Magyarországon hivatalosan 1991. óta tartják május 4-én a Tûzoltók Napját. A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságán hétfõn reggel 8 órakor kezdõdött Szent Flórián napi ünnepségen öt fõ elõléptetésén kívül a szolgálati feladatok kiemelkedõ teljesítéséért tizenhatan részesültek dicséretben és ajándéktárgy jutalomban, tizennyolcan pedig jutalomban.

Egri Gyula tûzoltó alezredes a Tûzoltóság általános munkafeltételeinek és elhelyezési körülményeinek javítása érdekében kifejtett munkája elismeréseként Szent Flórián Nap alkalmából Tûzoltó Emlékérmet adományozott Marton István polgármesternek. A Tûzoltóság propaganda tevékenységében végzett kiemelkedõ teljesítményéért pedig Szalabán Attila újságírónak adományozott Tûzoltó Emlékérmet.


Egri Gyula tûzoltóparancsnok ünnepi beszédében kiemelte:
– A Tûzoltók Napja Közép-Európában Regensburgtól Munkácsig, egy olyan speciális kultúrkört alakított ki, amelyben a bajba került emberek segítésére felesküdött tûzoltók, lehetnek hivatásosok, vagy önkéntesek, mindannyian Szent Flóriánt választották példaképüknek.
Hazánk számos településén a mai napig szobrok és különféle emlékmûvek hirdetik Szent Flórián tiszteletét. Mindennek fényében egyáltalán nem véletlen, hogy a rendszerváltás után a Magyar Köztársaság Országgyûlése május 4-ét nyilvánította a Tûzoltóság Napjává.
Kevés olyan hivatás, vagy szakma van – folytatta Egri Gyula, amelynek mûvelõit olyan szoros szálak fûzik egymáshoz, mint a tûzoltókat.
Az elemekkel, köztük a tûzzel való küzdelem évezredek óta kíséri az emberiséget. Ez a küzdelem napjainkra már szigorú technológiai, létesítési használati szabályok rendszerévé, illetve önkéntes és hivatásos szervezetek együttmûködésévé fejlõdött.
A tevékenység mozgatórugója azonban az õsi ellenség, a tûz elleni védelem és a bajbajutottak megsegítésének erkölcsi parancsa. Nagykanizsán 1871-ben létesült az elsõ önkéntes jellegû tûzoltóság, amelybõl hosszú idõn keresztül fejlõdött ki a hivatásos rendszer.
Az utóbbi idõben a hivatásos tûzoltóságok számos szervezeti változáson mentek keresztül, azonban a legfontosabb és legmaradandóbb az volt, hogy visszakerültünk az önkormányzati rendszerbe és a megyei jogú város egyik intézményévé váltunk. Az elmúlt 10 év is bizonyította azt, hogy városunk jó gazdája a tûzoltóságnak, hiszen ebben az idõszakban történelmi mértékben és léptékben nagyot fejlõdött a parancsnokság.
Nagykanizsa Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósága elsõdleges mûködési körzetében 66 település biztonságáért felel. Segítségnyújtási körzete kiterjed Vas, Veszprém és Somogy megyék teljes területére. Feladataikat közmegelégedésre, a lakosság rokonszenvétõl kísérve végzik, és ezért köszönetüket fejezik ki a körzet lakosságának és a város vezetésének.

Bakonyi Erzsébet2008-05-05 12:33:13


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül