Ma 2023. 5 28.
Emil, Csanád, Vilmos napja van.
Látogatók száma : 55311931    
Honlapkeszites

Újra megnyílnak a kapuk Fityeházon

Második alkalommal rendezik meg a fityeháziak a KAPU Színész-Közönség Találkozót szeptember 8-án.


Mit jelent, mi a KAPU? - kérdeztük Takács Dániel színésztõl a találkozás mûvészeti vezetõjétõl
 

Elképzelésünk szerint ez egy kötetlen szombat délutáni program a szabadban, a Szent István téren, ahol megjelennek a mûvészek, falunk és a környezõ települések lakosai, a közönség. A mûvészet szempontjából elsõdleges fontosságúnak tartjuk a mûvész és közönsége közvetlen találkozását. Célunk, hogy ledöntsük a színészek és a közönség közötti láthatatlan falat. Alkalmat nyújtunk a találkozásra, beszélgetésre, eszmecserére kötetlen formában, szabadon. „Ars poeticánk” az Ünnepi Könyvhét megálmodójának, Supka Gézának gondolatából ered, miszerint legyen egy nap, amikor a mûvészet kivonul az utcára, mégpedig "ingujjban", kötetlen, bohém formában.
Mivel a fesztivál elsõdleges célja, hogy a mûvészt és közönségét közvetlen kontaktusba hozza egymással, ezért színházi és zenei elõadásokon túlmenõen állandó jelleggel lehetõséget biztosítunk a találkozásra közös programokkal. Lesz például közös fõzés a társulatok tagjaival, labdarúgás – barátságos mérkõzés a fityeházi öregfiúk és színészcsapatok között, megnyílik Török Sándor kiállítása az elmúlt évtizedek színházi plakátjaiból, mûsorfüzeteibõl, lesz kultúra-, bor- és sajtlovagok találkozója, és a Vöröskereszt Zala Megyei Igazgatósága szervezésében bárki vért adhat együtt a kedvenc színészével. Az egészséges életmódról nagyon sokan, nagyon sokat beszélnek, mi úgy gondoljuk, hogy a téma legjobb ismerõi azok, akik ezt napi munkájukban gyakorolják, ezért arra kértük dr. Buzás Judit kistérségi tiszti fõorvost, hogy ennek a találkozón Õ legyen a házigazdája. A megjelenõ társulatok mindegyike valamilyen módon szeretne hozzájárulni a találkozó sikeréhez. A téren elhelyezkedõ öt ház kapuját egy-egy neves színész és a ház asszonya vagy gazdája nyitja ki, jelképezve ezzel színész és közönsége egységét.
 

Hogyan jött létre az elõ találkozó, hogyan jött a gondolat, hogy Fityeházon kerüljön megrendezésre a színész- közönség találkozó?
 

„Három évvel ezelõtt a kezdetek kezdetén csupán arra gondoltam, hogy meghívom az ismerõseimet, akikkel együtt dolgoztam egy kisebb összejövetelre az udvarunkon. Ám a társaság sokszínûségébõl, a rengeteg ötletbõl, és a környezetemben élõ jó szándékú emberek akaratából az egész egy kis fesztivállá fejlõdött tovább. A falusi környezetre jellemzõ öngerjesztõ módon bõvülõ eseményhez mindenki hozzá akart járulni valamivel. Csak, hogy néhány példát említsek, a környékbeli vállalkozásokból az ötlet hallatára 25 azonnal tett valami felajánlást: volt, aki egy borjút vagy malacot adományozott, de például az egyik vállalkozó csak a mi kedvünkért rendezett be egy nézõteret szalmabálákból, az asszonyok a helyi ételkülönlegességek elkészítésében jeleskedtek, és még sorolhatnám. Ezt fogjuk most megismételni. A fõszervezõ Fityeház Fejlõdéséért Közalapítvány, a Fityeházi Önkormányzat és a 7mérföld Színház mellé már számos helyi és környékbeli vállalkozó felsorakozott. A támogatók köre a következõ hetekben is bõvülni fog. A nagyközönség számára szervezett színpadi programok lefedik a délutánt és estét szinte megállás nélkül az utcabálig. Az elsõ Kapu Találkozót követõ visszajelzések, és az azóta is élõ kapcsolat alapján elsõsorban a szombathelyi Weöres Sándor Színház és a Mesebolt Bábszínház, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház, az almásházi Táltos Tájszínház, a hottói Ziránó Színház, a pápai Teleszterion Színházi Mûhely, a budapesti Pólus Film-Színház és a 7mérföld Színház tagjait, valamint a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem báb szakos hallgatóit várjuk. Mindemellett igazi kuriózum lesz az este 7 órakor kezdõdõ elõadás, a Benga. Ez a produkció egyrészt azért különleges, mert a Tantermi Színházi Szemlén díjazott pályamunka, másrészt mert az alkotók közül Czupi Dániel, Béli Ádám és Lázár Péter is zalai kötõdésû, ezért adódott az ötlet, hogy fityeházi elõbemutatóval lépjenek vele elõször a nagyérdemû elé. ”

Az látszik, hogy óriási az összefogás a Fityeháziak között egy-egy jó cél érdekében. Mégis arra lennénk kíváncsiak hogyan fogadta az ötletet megvalósítását a falu lakossága kérdeztük Tatai István polgármestertõl?
 

Dani már említette, honnan indult a gondolat, milyen fogadtatásra talált falunkban. Szerintem nagyon fontos elmondani, hogy ehhez a programhoz, ennek a színvonalas lebonyolításához szinte minden család, minden helyi vállalkozás, de nagyon sokan más településrõl is mellé állt és most is mellé áll. Volt aki, süteményt sütött erre a napra, volt, aki ropogtatni valót készített, nagyon sok asszony sütött rétest, készítettek dödöllét, más finom pálinkával, borral kedveskedett. És ami nagyon fontos senki sem hivalkodott, hogy Õ mit hozott, szépen letette az általa hozottat és már perdült is, mint háziasszony, házigazda kereste, hogyan tud kedveskedni a falu vendégeinek.
A faluból elszármazottak például egy nagy tortával köszöntötték az elsõ találkozón a részt vevõket, melyet Kiss Mari mûvésznõ vágott fel és osztott szét.
Falunk díszpolgárai is házigazdaként tették a dolgukat, aki akkor kívülrõl nézte a falunkat, azt itt élõ embereket, az azt gondolhatta, hogy ez egy nagy család.

A mostani faluvezetés számára minden Fityeházi fiatal fontos. Danit különösen szeretik a faluban, szinte nem lehet tõle olyat kérni, amiben ne lenne partner. Ha kell a Hagyományõrzõ Asszonykórusunkat kíséri, kottázza a helyi dalokat, ha arra kérjük, a közalapítvány mûsorait színesítse, hívja mûvésztársait is egy-egy helyi rendezvényre, de szeretettel vesz részt az egyházközségünk programjaiban és nem csak itthon a szülõfalujában ilyen aktív. Tudtommal az Õ ötlete volt a Zala megyei Adomány Pontok létrehozása is, melynek legújabb üzletét nem rég nyitotta meg Habsburg György úrral. De szerintem az sem a véletlen mûve, hogy ebben az évben Õ lett a Vas megyében az Év férfija.
A falunkban nagyon sok tehetséges fiatal van és Dani jó példával jár elõttük, hogy a felsõbb iskolai tanulmányok elvégzése után is lehet és kell kötõdni a szülõfaluhoz, mert ez segíti az itthon maradottakat-lelket önt beléjük. Nekünk itt élõknek bármilyen iskolát is végezzenek, gyermekeink azok maradnak, ahogy felnõttek közöttünk. Persze elismerjük tudásukat, ha tudjuk, támogatjuk õket céljaik megvalósításában.

A programok nagyon színvonalasak, nagyon sokrétûek minden réteghez szólnak.
 

Ez is volt a cél. Bennünket itt élõket örömmel tölt el az, hogy a nagy kõszínházak igazgatói maguk is fellépnek. Van, aki a tévén kívül csak itt látja õket, itt látja élõben a színészeket. Látjuk, hogy õk is emberek, nem mindig olyanok, mint a filmvásznon, vagy a színházban láthatjuk õket egy-egy darabban. Jó dolog ez a kötetlen találkozás feltöltõdünk mi is és reméljük a színházi emberek is - mondja Tatai István a falu elsõ ember.
 

II. KAPU Színész- Közönségtalálkozó Fityeház 2012. szeptember 8.
Programok

16:00 a kísérõ programok kezdete

- Fõzés a téren
- Felhõvadászat – A kecskeméti Tintaló Társulás és a 7mérföld Színház produkciója
A Felhõvadászat egyrészt egy izgalmas ügyességi játék gyerekek számára, melyet a Pilóta a Légikisasszony segítségével irányít, másrészt felhõtlen szórakozás az õket figyelemmel kísérõ szülõk, járókelõk számára. Az ifjú felhõvadász helyet foglal a repülõgépben. A felhõkapkodó szerkezettel három, a repülõgép elõtti kötélen lecsúszó felhõt kell eltalálnia.
- Hamuba Sült… - Formázd meg és süttesd ki a kedvenc figuráidat kenyértésztából: program gyerekeknek és felnõtteknek – a Kanizsa Pékség szakmai segítségével
- Az ÁNTSZ szakembereinek tanácsadása az egészséges életmódról
- Adj vért együtt a kedvenc színészeddel! – szervezi: a Vöröskereszt Zala Megyei Igazgatósága
- Vásártér: borsátor, sajtsátor, kézmûves sátor
- Török Sándor kiállítása elmúlt évtizedek színházi plakátjaiból, mûsorfüzeteibõl

Megnyitó

16:40 Felvezetõ zene: rézfúvósok fanfárt játszanak, kikiáltók hirdetik a megnyitót
17:00 Köszöntõt mond: Takács Dániel, prof. dr. Gadányi Károly, Besenczi Árpád
17:10 Elénekeljük a Falu Dalát
17:15 Megnyitó – Jordán Tamás
17:20 A kapuk kinyitása, Fanfár

Programok és elõadások

17:20 A vitéz szabólegény - a Mesebolt Bábszínház elõadása
Elõadók: Dénes Emõke, Kovács Bálint, Takács Dániel
18:00 Labdarúgás – barátságos mérkõzés a Weöres Sándor Színház, a Hevesi Sándor Színház és a Fityeházi Öreg Fiúk csapataival
18:00 a Teleszterion Színházi Mûhely vásári játéka
18:30 Benga – fityeházi elõ bemutató- a Tantermi Színházi Szemlén díjazott
produkció, középiskolások számára készült bábos színházi elõadás
Írta, rendezte: Laboda Kornél, Bábtervezõ és készítõ: Opra-Szabó Zsófia, Elõadók: Béli Ádám, Czupi Dániel
19:30 Jordán Tamás Széllel szembe címû stand up estjének szelete vezeti be a
Kultúra-, Bor- és Sajtlovagok Találkozóját
Résztvevõk: Besenyei Ferenc sajtlovag, Dr. Pálfi Dénes, Jordán Tamás, Kiss
Mari, Trokán Péter, Vlasics Lajos borlovagok, Kõvágóné Kovács Anna,
Lengyák István kultúralovagok
20:00 A helység kalapácsa - Elõadja: Besenczi Árpád
21:00 Népek dalai – horvát, magyar, cigány, szlovák, román, szerb dalok –
színészek, helyiek, zenészek elõadása
- Közben:Kiûzetés a Paradicsomból – A Táltos Tájszínház vásári bábjátéka
Elõadók: Lázár Péter, Szabó Márk József, Takács Dániel
21:30 A Kapu Találkozó Színészzenekarának elõadása, melyben színre lépnek a
Hevesi Sándor Színház, a Mesebolt Bábszínház és a Weöres Sándor Színház
mûvészei
22:00 Utcabál

 

2012. szeptember 8.-án a II. KAPU Színé- Közönség Találkozón részt vevõ társulatok


1. Weöres Sándor Színház Szombathely Web: www.wssz.hu

2. Táltos Tájszínház Almásháza

3. Hevesi Sándor Színház Zalaegerszeg Web: www.zalaszam.hu/szinhaz

4. Teleszterion Színházi Mûhely Pápa Web: teleszterion.blogspot.com

5. Mesebolt Bábszínház Szombathely Web: meseboltbabszinhaz.hu

6. Griff Bábszínház Zalaegerszeg Web:http://www.babszinhazzeg.axelero.net/

7. 7mérföld Gyermekszínház Fityeház

8. Pólus Filmszínház Budapest

9. Ziránó Bábszínház Hottó Web: http://www.ziranoszinhaz.hu/

10. Színház- és Filmmûvészeti Egyetem hallgatói

 2012-09-01 12:15:00


További hírek:


KULTÚRA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül