Ma 2023. 5 29.
Magdolna, Magda, Ervin napja van.
Látogatók száma : 55319279    
Honlapkeszites

Éneklõ Magyarország: aranyos lett a Szent Imre Kórus

A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége - KÓTA Országos Minõsítõ Hangversenyén arany fokozatot kapott Vegyeskar kategóriában a Szent Imre Kórus, Martonné Németh Mária karnagy vezetésével.
Az alábbiakban Boros Antal kórustag beszámolóját idézzük:


A Zalai Mûvészeti Fesztivál Kórus szakág megyei bemutatója Tornyiszentmiklóson került megrendezésre. Az elõkészítõ munka nagyon alapos és gondos volt, amiért köszönetet mondunk Konczér Katalinnak, a ZMKI igazgatójának és Preisinger Évának, aki mindenben segítségünkre volt.
Megyénk egyik legszebb fekvésû helyére szólította kórusunkat a meghívás. Az idõjárás és a hangulatunk kedvezõ voltát érkezésünkkor a rendezett környezet, felkészült, kedves fogadtatás és az azonnali beéneklés lehetõsége növelte. Meglepetést csupán a megjelent énekkarok alacsony száma okozott. Ennek tényét Pintér László országgyûlési képviselõ és Völgyi Péter Tornyiszentmikós polgármestere sem leplezte rövid, lényegre tapintó megnyitójukban.
Rövid köszöntõ dalt a tornyiszentmiklósi Kerti Sándor Kulturális egyesület énekelt. A Nagyrécsei Ritmus Kórus után, a KÓTA minõsítést kérõk közül másodikként szólalhattunk meg a kultúrház jó akusztikájú nagytermében.
Mûsorunkon Palestrina: Jesu, rex admirabilis – F.Rosselli: Adoramus te Christe –Harmat A. : O Crux ave – A. Lotti: Regina caeli – C. Casciolini: Panis angelicus – Mozart: Ave verum corpus és Bárdos Lajos: Gloria tétel a Missa tertia-ból szerepelt.
Számaink bemutatása után megnyugtató belsõ érzéssel fogadhattuk a közönség tapsát. Hiszen a beéneklés során szerzett „hangzás tapasztalat”, majd a sikerült elõadás énekeseink arcán is „visszaigazolható” volt.
Pislogó reményünk hamarosan bizonyossá szilárdult: a háromtagú bíráló bizottság produkciónkat arany fokozatúnak minõsítette. Az eredményt Vadász Ágnes, a KÓTA ügyvezetõ elnöke, fõtitkára ismertette, Nógrády László karnagy, a Pedagógus Kórusok Országos tanácsának elnöke és Dr. Döbrössy János, az ELTE Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai Kar Ének-zenei Tanszékének vezetõje, zsûritagok jelenlétében.
Könnyû ebédünket követõen a község és a táj kiemelkedõ pontján levõ plébániatemplomot kerestük fel. A különösen jó belsõ arányú barokk épület értékes, bár mielõbbi restaurálásra váró freskóival, kiváló akusztikájával érdemel kiváltképp figyelmet. Hazánkban, megyénkben több helyen is alkotó, nevessé vált osztrák festõ, Johann I. Cymbal a 18. század utolsó harmadában készített, tán legszebb munkája a fõoltár mögötti falon Szt. Miklós püspököt jeleníti meg. A hely szellemétõl, szépségétõl, egyben sikeres szereplésünktõl is indíttatva mûsorunk csaknem valamennyi számának ismételt bemutatásával adtunk hálát a „vett jókért”. Átélhettük itt is a középkor teológusának – gyakran pontatlanul idézett – mondását: Bis orat, qui bene cantat. (Kétszeresen imádkozik, aki jól énekel.)
A nap történetén, élményein túl nem maradhat említetlenül, hogy 3 éve, csaknem ugyanilyenkor ezüstéremmel térhettünk haza Nagyatádról. Azóta pedig most nyílt elõször alkalom arra, hogy minõsítõ kórustalálkozón adhassunk számot felkészültségünkrõl. Néhányunk szerint azért is „jókor” érkezett az elismerés, mert jövõre lesz újjáalakulásunk 20. évfordulója. Munkánk és sikerünk örömében osztozik a korábbi és jelenlegi karnagyunk, kiknek érdeme vitathatatlanul megjelent e teljesítményben, az arany diplomában.
Néhányunk szerint azért is „jókor” érkezett az elismerés, mert jövõre lesz újjáalakulásunk 20. évfordulója. Munkánk és sikerünk örömében osztozik a korábbi és jelenlegi karnagyunk, kiknek érdeme vitathatatlanul megjelent e teljesítményben, az arany diplomában.

 2012-06-03 16:33:00


További hírek:


KULTÚRA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül