Ma 2023. 6 9.
Félix, Előd, Annamária napja van.
Látogatók száma : 55408256    
Honlapkeszites

Munkájuk a fogyatékkal élõk támogatása

A nagykanizsai Fogyatékkal Élõk Integrált Intézménye négy különbözõ területen segíti ellátottait, ezzel biztosítva, hogy teljesebb életet élhessenek, megakadályozzák elszigetelõdésüket és segítsenek a mindennapi feladatok megoldásában. Errõl kérdeztük Mészáros Mariannát, a támogató szolgálat vezetõjét.

– A Fogyatékkal Élõk Integrált Intézménye mióta mûködik Nagykanizsán és milyen feladatokat látnak el?
– Intézményünk 2005 januárjában átalakult, megújult intézményként kezdte meg mûködését az önkormányzat közvetlen irányítása alatt. Négy fogyatékkal élõ emberekkel foglalkozó területet fog össze. A fogyatékos személyek otthonát, ahol a középsúlyos, súlyos vagy halmozottan értelmi fogyatékos személyek gondozása történik. A nappali ellátást, amely a munkavégzés helyett napi rendszerességgel van jelen a fogyatékos személyek életében, a sérült emberek számára különbözõ foglalkozásokat tartunk, melyeket meghatározott készségeikhez, képességeikhez igazítunk. A foglalkozások révén elsajátíthatnak különbözõ, a mindennapok során is hasznos ismereteket. Az átmeneti elhelyezést, illetve a negyedik egység pedig a támogató szolgálat.


 – A támogató szolgálat milyen esetekben igényelhetõ?
– Az intézményben mûködõ támogató szolgálatunk 2005. július elején kezdte meg tevékenységét, így lehetõség nyílt városunkban is az igénylésére. Nagykanizsa területén térítésmentesen vállaljuk a fogyatékkal élõ gyermekek és felnõttek szállítását, személyi segítését, tesszük mindezt a családban maradás érdekében. Szolgálatunk munkatársaitól segítséget kapnak a családban élõ sérült emberek és azok családtagjai egyaránt. Az elmúlt 6 és fél évben közel 90 ellátottunknak tudtunk segíteni mindennapi tevékenységében. Gondozottaink körében a mozgáskorlátozott személyek vannak a legtöbben, õk a személyi segítõ szolgálatunkat napi, heti rendszerességgel, illetve szállító szolgálatunkat eseti jelleggel igénylik. Nagy számban kérik még az értelmi sérült személyek, akik közül többségüket az elõre leegyeztetett idõpontok szerinti rendszerességgel intézményünk napközijébe szállítunk, de vannak olyanok is, akiket otthonukban segítünk. Igénybevevõink között vannak még látássérült, halmozottan sérült, autista személyek is.
– A támogató szolgálattal az élet mely területein tudjátok segíteni az ellátottakat?
– A szolgálatunk azzal a céllal mûködik, hogy a fogyatékkal élõ személyek életminõségét javítsuk, társadalmi integrációját elõsegítsük. Az életminõség javításához, szinten tartásához nyújtott szakmai segítség a fogyatékossággal élõ személy saját környezetében, otthonában történik. Ennek két része van a lakáson belüli, illetve a lakáson kívüli segítségnyújtás. Lakáson belül eltérõek ellátottanként a személyi segítõk feladatai, egyéni igény szerint történik a segítségnyújtás azon napi teendõk elvégzésében, melyekre egyedül nem lennének képesek, így az ebéd elkészítésében vagy a vérnyomásmérésben. A saját otthonon kívül a felmerülõ napi feladatok megoldásában segítünk, leginkább a bevásárlásnál, a gyógyszerfeliratánál és kiváltásánál. Ennek köszönhetõen segítséggel, de önállóságuk megtartásával tudják napi teendõiket és egyéb ügyeiket intézni, igénybe venni a különbözõ szolgáltatásokat.
– Kik igényelhetik a szolgáltatást?
– Az ellátás igénybe vétele önkéntes, az igénylõ kérelmére történik. Szociális rászorultság vizsgálata kötelezõ. Szociálisan rászorultnak minõsül a súlyosan fogyatékos személy, a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegû családi pótlékban részesülõ egyén. Szolgálatunk a 06 93/311-498 –es telefonszámon érhetõ el, illetve irodánk az Ûrhajós út 6. szám alatti Fogyatékkal Élõk Integrált Intézményében külön bejáratú helyiségben található.
V.M.2012-04-22 07:59:00


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül