Ma 2023. 6 5.
Fatime, Fatima, Bonifác napja van.
Látogatók száma : 55350311    
Honlapkeszites

Bemutatkozott az új elnökség

A Civil Összefogás Nagykanizsáért Egyesület február 1-jén megtartott közgyûlésén számos határozat mellett döntés született vezetõ tisztségviselõk megválasztásáról, továbbá tagok ki- és beléptetésérõl. Az egyesület sajtótájékoztatóján bemutatkozott az új elnökség, és elhangzott az is, hogy össze kell fogni Kanizsán a vállalkozásoknak és a városért tenni akaró embereknek.

Az új elnök, Németh János tájékoztatást adott az egyesület alapvetõ céljairól, tevékenységérõl és jövõbeni terveirõl.
– A CÖNE 2009. október 15-én alakult Szántó Miklós elnökletével azzal a céllal, hogy mûködési keretet adjon mindazon emberek jobbító törekvésének, segítõ szándékának, amelyekkel Nagykanizsa közéleti és politikai kultúrájának fejlõdését lehet elõsegíteni. Egyesületünket azzal a meggyõzõdéssel hoztuk létre, hogy mi, a városunkban élõ, dolgozó lokálpatrióta civilek, képesek vagyunk Nagykanizsa hanyatlásának megállítására, aktív szerepvállalásunkkal pedig képesek leszünk arra is, hogy lassú, de tartós fejlõdési pályára állítsuk városunkat. Hittük ezt azért, mert 12 alapító és számos pártoló tagunk között a mindennapi életben már bizonyított, szakmájához kimagasló módon értõ, a közélet iránt is fogékony ember együttes akaratával jött létre az a szellemi mûhely, amit ma is a Civil Összefogás Nagykanizsáért Egyesületnek hívunk.


 Az elmúlt csaknem két és fél év korántsem volt könnyû, de az új kihívások és az azoknak való megfelelés mozgalmassá és nehézségei ellenére is rendkívül széppé tette számunkra ezt az idõszakot. Az egyesület alapításakor sem titkoltuk, hogy a 2010. évi õszi önkormányzati választások alkalmával jelölõ szervezetként felállva, tagjaink és szimpatizánsaink körébõl képviselõket és bizottsági tagokat szerettünk volna bejuttatni Nagykanizsa városvezetésébe. Sokan és sokszor szemrehányóan is feltették a kérdést annak idején, hogy e célok megvalósítása és az egyesület nyílt politikai szerepvállalása miként egyeztethetõ össze.
Ma is valljuk, és a múlt tapasztalataira hagyatkozva teljes bizonyossággal állítjuk, hogy korábbi döntésünk helyesnek bizonyult. A választási eredmények puszta számadatait nézve természetesen nem beszélhetünk átütõ sikerrõl, de a siker nálunk, „egyszerû, nem a politikai létben szocializált embereknél” nem az ellenfelek értékítélete alapján méretik meg, hanem a saját magunk által felállított lelkiismereti és erkölcsi elvárásoknak való megfelelésben. „Trójai falóként” elértük, hogy képviselõnk, dr. Etler Ottó által képviseltetve is köztudatba kerüljön az egyesület véleménye a város életét érintõ legfontosabb kérdésekben, és ha kis mértékben is, de a döntéshozók figyeljenek a szakmai alapokon nyugvó állásfoglalásainkra.
Az elmúlt évek természetesen nemcsak jó dolgokat, élményeket hoztak tagságunk számára, hiszen korábbi életünktõl szinte teljesen távol esõ nyílt vizekre eveztünk – térkép és tájoló nélkül. Tagjaink és szimpatizánsaink elérkezettnek látták az idõt arra, hogy természetesen az eredeti célok, és alapelvek megõrzése mellett szervezõdjön újjá az egyesület megfelelve az új feladatoknak.
Az elmúlt években számos nagykanizsai lakos jelezte felénk szándékát, hogy egyetértve az egyesület alapelveivel, segíteni szeretné munkánkat. Egy részük akár oly formában is, hogy felvállalja a teljes jogú tagként való közremûködést. Ennek eredményeképpen a bíróságon bejegyzett teljes jogú tagjaink száma 15 fõre, pártoló tagjaink száma pedig további 10 fõvel emelkedett. Jelenleg 30-35 ember vesz részt különbözõ rendszerességgel összejöveteleinken, és tevékenykedik a civil összefogás égisze alatt.
Az új tagság megválasztása mellett döntés született az egyesület vezetõ tisztségviselõinek személyeirõl is. Az egyesület elnöke: Németh János. Magamról röviden annyit, hogy üzem- és közgazdász végzettséggel rendelkezem, 42. életévemben járok, és két fiúgyermek boldog édesapja vagyok. Kommunikációs alelnök: Bartha László vegyészmérnök, aki a Griff Vállalkozásfejlesztõ Kft. tulajdonosa. Szervezési alelnök: Csizmadia Tibor területi képviselõ, aki az egyesület ügyviteli, szervezési és adminisztrációs feladatait látja el. A nõi tagozat elnöke: Dr. Németh Györgyi ügyvéd. A korábbi elnököt Szántó Miklóst, eddigi áldozatos munkáját megköszönve a tagság egyhangúlag tiszteletbeli elnökké választotta. Továbbra is számítunk kimagasló élettapasztalatára, éleslátására.
A szervezeti módosítások azt szolgálják, hogy egyesületünk még hatékonyabban tudja képviselni céljait, amelyek a továbbiakban is a következõk: a helyi közéletben való aktív részvétel, a közügyekben való fellépés. A közügyek intézésének lokálpatrióta szempontú megközelítése, a városvezetés döntései során a város érdekeinek elõtérbe helyezése, az egyéni érdekek háttérbe szorítása, érvényesülésük megakadályozása. A tradicionális, keresztény polgári hagyományok és értékek megõrzése, helyi hagyományõrzõ kulturális rendezvények támogatása, a különbözõ politikai szervezõdések és egyéb civil szervezetek összefogásának elõsegítése, koordinálása a város fejlõdése érdekében.
Dr. Németh Györgyi elmondta, az elnökségével létrejött nõi tagozattal nyitni kívánnak a város nõi lakossága felé. Várják a problémafelvetéseket, a kreatív ötleteket, amelyek a jövõbeni programjaik kialakításához hozzájárulnak. Nem valami „ellen” mennek a lelkesedésükkel, hanem valamiért. Megismétlik az Ölelés Napját, kátyús babakocsis felvonulást terveznek kismamáknak, és az ünnepek elõtt receptcsere programot állítanak össze. Csizmadia Tibor területi képviselõ munkájához az elnökség munkájának elõkészítse, koordinálása, a pártoló tagokkal való kapcsolattartás és a kör létszámának bõvítése tartozik. Bartha László a CÖNE helyét tisztázva megjegyezte, a pártokkal ellentétben nem egy szûk réteg, a párttagok érdekeit akarják érvényesíteni, hanem Nagykanizsáét, és a körzetében élõ emberekét.

B.E.2012-04-04 11:53:00


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül